Når maten blir et problem

Transcription

Når maten blir et problem
HUNT Forskningssenter og Helse Nord-Trøndelag inviterer til seminar i
forbindelse med årets Forskningsdager:
Når maten blir et problem
Populærvitenskapelige foredrag om mat, spiseproblemer
og helse i et samfunnsperspektiv
Fredag 25. september kl 1300 – 1500 i Auditoriet på HUNT Forskningssenter
Forelesere:
- PhD Lise Tuset Gustad, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse NordTrøndelag:
«Mat = Helse»
- PhD Kandidat Trine Tetlie Eik-Nes, Det medisinske fakultet, NTNU:
«Spiseforstyrret adferd blant kvinner»
- PhD Marit Danielsen, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Helse Nord-Trøndelag:
«Problematisk trening. Eksempler fra pasienter med spiseforstyrrelser og en
kontrollgruppe»
- Overlege Hallvard Græslie, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos, Helse NordTrøndelag:
«Sykelig fedme, et økende samfunnsproblem. Fedmekirurgi, et nødvendig onde?»
Seminaret er lagt opp som et debattmøte med mulighet for spørsmål og diskusjon.
Ingen påmelding.
Foredraget videooverføres til Helse Nord-Trøndelag ved Auditoriet, Levanger og A4, Namsos. I tillegg kan interesserte
delta på seminaret via videokonferanse eller Lync på denne adressen [email protected]