invitasjon - Levanger kommune

Comments

Transcription

invitasjon - Levanger kommune
Tlf.: 74053500
[email protected]
Levanger kommune
Dato: 23.05.16
Velkommen til bli-kjent-dag på skolen
Onsdag 1. juni klokka 09.00 – 12.00 inviteres du til skolen. Her skal du få treffe de
andre som skal starte sammen med deg i 1. klasse. Det blir tre klasser, A, B og C. På
klasselistene som er vedlagt, kan du se hvem som skal gå i samme klasse.
På onsdag får du treffe klasselæreren som du skal ha til høsten.
Program for dagen:
o Kl. 09.00. Vi møtes ute ved amfiet ved flaggstanga og går samlet inn til
klasserommene.
o Samling, der vi får bli kjent med hverandres navn, synge, lese og prate litt
sammen.
o Formingsoppgave.
o Ca. kl. 10.30 - 11.00. Langfriminutt (ute og /eller inne).
o Matpause. Ta med skolemat. Melk får du på skolen. (Ta med egen drikke, hvis
du ikke vil ha melk.)
o Kl. 11.00. Vi går inn. Synger litt og får en sommerlekse.
o Kl. 12.00. Takk for i dag og god sommer! Vi møtes til høsten.
Det blir et informasjonsmøte, «Nettverk Frol» for foreldre/foresatte mens barna er i
klassene. Varighet ca. 1 time.
Klasseforeldremøtet, «Nettverk Frol» blir torsdag 2. juni kl. 20.00 – 21.00
Vi på skolen gleder oss til et spennende møte med nye elever og foreldre. Ta gjerne
kontakt på telefon 74053562, derom dere har spørsmål angående bli-kjent-dagen.
Med Hilsen
Unni S. Stamnes
Avdelingsleder 1. – 2.
Adresse:
Frol barneskole
Skolevegen 29/31
7604 LEVANGER
Telefon:
74053500
Telefon saksbeh: 74053562
http://levanger.kommune.no/Or
ganisasjon/Enheter/Frol-OS/
E-post: [email protected]
E-post saksb.:[email protected]