Samlinger psykisk helseabreid og rusarbeid 2015

Comments

Transcription

Samlinger psykisk helseabreid og rusarbeid 2015
Levanger Fagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Skoleåret 2015/16
Studiesamlinger og praksis
Høst 2015:
Uke 46: 13. november
Uke 48: 26. november
Vår 2016:
Uke 2: 14. og 15. januar
Uke 5: 4. og 5. februar
Uke 7: 18. februar
Uke 14: 7. og 8. april
Uke 17: 28. april
Uke 21: 26. mai
Uke 23: 10. juni
Praksis 2016:
Vår:
20 dager på en relevant praksisplass. Start uke 7 og ferdig innen uke 17. Det er viktig at praksis er
mest mulig sammenhengende. Vi kan gjøre individuelle tilpasninger.
Høst:
20 dager på egen arbeidsplass i august/september.