styringsdokument 2015-2016

Comments

Transcription

styringsdokument 2015-2016
Styringsdokument for
Levanger Rotaryklubb 2015/16
1. Rotarys formål: Å gagne andre
2. RI-presidentens tema: ”Be a gift to the world” =
Oppfordring om å gi en gave i form av tid, talent og
kompetanse for å forbedre livet i samfunn over hele verden
TILE
3. Guvernørens hovedmål for distriktet :

Fornying – tilpasse møtene til nye medlemmer

Forenkling

Forbedret omdømme – oppdatert hjemmeside,
samfunnsprosjekt, vise lokalsamfunnet hva Rotary gjør

4-spørsmålsprøven om det vi tenker, sier, gjør
Organisasjonsplan Levanger Rotaryklubb 2015/16
Rotary International
Styret
Arvid Vada, Jens Einar Aune og Olav Floan
Guvernør Distrikt 2275
President Arvid Vada
Sekretær Jens Einar Aune
Prosjekter
Leder Idar Per Lundemo
Svein-Erik Mordal
Olav Gjeset
Erik Ellekjær
Knut Alfnes
Valgkomite
Leder Olav Aspli
Lindis Semb
Idar Per Lundemo
Kasserer Olav Floan
INFO/ PR
Leder Hans Liland
Odd Magnar Grønli
Sigmund Laugsand
Trond Hamland
Per Endresen
Program
Leder Olav Aspli
Per Jarle Eriksen
Andreas Hjelmstad
Anders Eggen, Jon Bjørås
Eilif Due, Jørgen Aune
Lindis Semb
Internasjonalt arbeid/
Rotaryfondet/ungdom
Leder Rannveig Kvello Eriksen
Kontaktperson utvekslingselev
May-Lis Sjåstad
Ivar Risberg
Arne Lie
Steinar Lien
Medlemskap/
klassifikasjonskom
Arrangement
Leder Gerd Talsnes Heggdal
Ole Jørstad
Tor Falch
Steinar Flatås
Kurt Pedersen
Leder Odd Einar Langø
Gunnar Myhr
Sissel Moksnes Heggdal
Ola Storaker
Einar Haugan
Levanger Rotaryklubb
Distrikt 2275
Levanger Rotaryklubb
LANGSIKTIGE MÅL FOR 2015 - 17
• To nye medlemmer hvert år, minst ei kvinne
• Hvert medlem skal føle seg oppmuntret til å
forme klubbens framtid
• Ungdommen er Rotarys framtid – årlig
engasjement i ungdomsprogram
• Samarbeid med andre klubber/organisasjoner (program, ideer om utvikling, prosjekt,
profilering av klubben etc)
• Profilering av klubben
• Personlig vekst i hvert møte
Mål og aktiviteter for 2015 - 2016
Målene
1. To nye medlemmer, hvorav minst ei kvinne.
Styrke oppfølgingen av nye medlemmer
2. Styrke klubbmiljøet bl.a. ved at klubbmøtene
skal være et foretrukket møtested for alle våre
medlemmer
3. Sterk profilering av Rotary og klubben
4. Vår utvekslingselev skal trives og få gode,
minnerike opplevelser fra Levanger og Norge
Aktiviteter
• Alle komiteene skal utarbeide egne
handlingsplaner
• Alle komiteene skal orientere på
medlemsmøter om sin aktivitet
• 4-spørsmålsprøven gjennomgås og
diskuteres i klubbmøte
• Fortsette med de tre prosjektene
Aktiviteter
• Styret og alle komiteene skal invitere minst
to potensielle medlemmer – gjerne nye
landsmenn - til møter
• Styrke oppfølging av nye medlemmer
• Nye medlemmer inviteres til å gi uttrykk for
hvordan de opplever klubbmiljø/-aktiviteter
• Samarbeid med andre rotaryklubber og
organisasjoner i nærmiljøet
Aktiviteter
• Program som bidrar til at alle medlemmene
prioriterer møtene og skaper lyst hos
potensielle kandidater til å bli medlemmer i
klubben
• Yrkesforedrag/egoforedrag av medlemmene
• Bedriftsbesøk
• Minst ett åpent møte i samarbeid med andre
rotaryklubber
Aktiviterer
• Tiltak for at vår utvekslingselev skal få
maksimalt utbytte av oppholdet
• Finne fram til en deltaker til RYLA på Stjørdal
i oktober
• Skaffe deltaker til handicamp 2016
• Gjennomføre et internasjonalt prosjekt i
samarbeid med Skogn RK hvis de kommer i
gang med ett
Aktiviteter
• Klubben skal være nevnt i media minst fire
ganger i løpet av året
• Invitere presse til åpne møter, presidentskifte
og andre arrangement
• Produsere stoff til media selv
• Aktiv bruk av hjemmesida, bl.a. med rapport
og bilder fra møtene
• Klubben profileres på facebook
Aktiviteter
• Registrere medlemmenes interesse for og
eventuelt gjennomføre fellesturer til
kulturarrangement/sosiale treffpunkt
• I komiteenes handlingsplaner skal bl.a. de
nevnte aktivitetene synligjøres