Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov

Transcription

Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Emnekode: SYBA1000 Emnenavn: Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov
SYBAS1000
Studieår: 2014/2015
Kull: 2014 Heltid
Studieprogram: Bachelor i sykepleie
Avdeling: Institutt for sykepleie
Fagansvarlig / emneansvarlig: Hedvig Halvorsrud &Anne Skoglund
Ajour: 11.02.15 v/HGSL
Pensum
Aagaard, H. (2011). Væske og ernæring. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug
(Red.), Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (2. utg., Bind 2, s. 161-207).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Almås, H. & Berntzen, H. (2011). Sykepleie til pasienter med forstyrrelser i
kroppstemperaturen. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug (Red.),
Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (2. utg., Bind 2, s. 135-159).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Bastøe, L.-K. H. & Frantsen, A. M. (2011). Behovet for søvn og hvile. I N. J. Kristoffersen, F.
Nortvedt, & E.-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (2.
utg., Bind 2, s. 301-330). Oslo: Gyldendal akademisk.
Bjørk, I. T. (2011). Kropp og velvære. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug
(Red.), Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (2. utg., Bind 2, s. 371-401).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk
(2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 7, 8, 9 og 10]
Elstrøm, P. (2014). Smittekjeden. I M. Steen, & M. Degré (Red.), Mikrober, helse og sykdom
(s. 95-101). Oslo: Gyldendal akademisk.
Gjerland, A. (2011). Eliminasjon. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug (Red.),
Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (2. utg., Bind 2, s. 209-267).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og
omsorgstjenesten. Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kosthandbokenveileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/IS1972%20Kosthaandboken_Rev2014.pdf
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Johansen, E. (2011). Sirkulasjon. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug (Red.),
Grunnleggende sykepleie. Grunnleggende behov (2. utg., Bind 2, s. 101-134).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Langøen, A. (2012). Pleie av frisk hud i ulike aldersgrupper. I A. Langøen (Red.),
Sårbehandling og hudpleie (4. utg., s. 83-134). Oslo: Gyldendal akademisk.
Langøen, A. (2012). Stell av frisk hud som utsettes for store påkjenninger. I A. Langøen
(Red.), Sårbehandling og hudpleie (4. utg., s. 139-161). Oslo: Gyldendal akademisk.
Lassen, J. (2014). Fra infeksjonssykdommenes utviklingshistorie. I M. S. M. Degré (Red.),
Mikrober, helse og sykdom (s. 63-69). Oslo: Gyldendal akademisk.
Lassen, J. (2014). Fra mikrobenes utviklingshistorie. I M. Steen, & M. Degré (Red.),
Mikrober, helse og sykdom (s. 19-26). Oslo: Gyldendal akademisk.
Lassen, J. & Degré, M. (2014). Hovedgrupper av mikrober og deres grunnleggende
egenskaper. I M. Steen, & M. Degré (Red.), Mikrober, helse og sykdom (s. 27-59).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Lassen, J. & Steen, M. (2014). Infeksjoner – mikrobenes angrep og menneskekroppens
forsvar. I M. Steen, & M. Degré (Red.), Mikrober, helse og sykdom (s. 81-94).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Midtvedt, T. (2014). Antimikrobielle midler og resistensutvikling. I M. Steen, & M. Degré
(Red.), Mikrober, helse og sykdom (s. 103-111). Oslo: Gyldendal akademisk.
Midtvedt, T. & Steen, M. (2009). Samliv mellom mikrober og vertsorganisme – normalflora. I
M. Steen, & M. Degré (Red.), Mikrober, helse og sykdom (s. 71-79).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Nordeng, H. M. E. (2013). Grunnleggende kunnskap – hva er legemidler og hvordan brukes
de? I H. Nordeng, & O. Spigset (Red.), Legemidler og bruken av dem (2. utg., s. 2343). Oslo: Gyldendal akademisk.
Norsk Resuscitasjonsråd. (2010). Basal HLR- voksne. Hentet fra http://www.nrr.org/wpcontent/uploads//2010/12/2.-BHLR-retningslinjer-2010.pdf
Norsk Resuscitasjonsråd. (2010). Fremmedlegeme i luftveiene. Hentet fra
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/4.-Fremmedlegeme-retningslinjer2010.pdf
Norsk Resuscitasjonsråd. (2010). Om norske retningslinjer for hjerte-lungeredning - 2010.
Hentet fra http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/1-Om-norskeretningslinjer-2010.pdf
Norsk Resuscitasjonsråd. (2010). Retningslinjer for bruk av hjertestarter (DHLR). Hentet fra
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/3.-DHLR-retningslinjer-2010.pdf
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjålie, J. G. & Toverud, K. C. (2006). Menneskekroppen:
fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og s. 490-504 i kap. 18]
Skaug, E. A. (2011). Aktivitet. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug (Red.),
Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (2. utg., Bind 2, s. 269-300).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Skaug, E. A. (2011). Personlig hygiene. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug
(Red.), Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (2. utg., Bind 2, s. 332-370).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Skaug, E. A. (2011). Respirasjon. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug (Red.),
Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (2. utg., Bind 2, s. 61-99).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Slørdal, L. & Spigset, O. (2013). Farmakodynamikk – hva gjør legemidlet med kroppen? I H.
Nordeng, & O. Spigset (Red.), Legemidler og bruken av dem (2. utg., s. 45-54).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Solhaug, M., Rotegård, A. K., Hjortnæs, A. K., Schjødt-Osmo, B. & Bjørk, I. T. ([2012]).
Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Hentet fra
https://ppsnett.no/pps/forside?sv=9.0
Sortland, K. (2011). Ernæring - mer enn mat og drikke (4. utg.). Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 12]
Spigset, O. (2013). Interaksjoner – hvordan kan legemidler påvirke hverandre på en ugunstig
måte? I H. Nordeng, & O. Spigset (Red.), Legemidler og bruken av dem (2. utg., s. 8992). Oslo: Gyldendal akademisk.
Spigset, O. (2013). Årsaker til variasjon i legemiddelrespons – Hvorfor virker ikke alle
legemidler likt hos alle? I I. H. Nordeng, & O. Spigset (Red.), Legemidler og bruken
av dem (2. utg., s. 77-86). Oslo: Gyldendal akademisk.
Spigset, O. & Slørdal, L. (2013). Bivirkninger – hvilke uønskede effekter har legemidlet? I H.
Nordeng, & O. Spigset (Red.), Legemidler og bruken av dem (2. utg., s. 67-75).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Spigset, O. & Slørdal, L. (2013). Farmakokinetikk- hva gjør kroppen med legemidlet? I H.
Nordeng, & O. Spigset (Red.), Legemidler og bruken av dem (2. utg., s. 55-65).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Stordalen, J. (2010). Praktiske sykepleieferdigheter (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18 og 20]

Similar documents