Oblig 7

Transcription

Oblig 7
Matematikk 1, høsten 2015
Obligatorisk oppgave 7
Innleveringsfrist: fredag 23. oktober, kl. 14.00
Leveres på papir til en av studentassistentene eller til faglærer.
Oppgave 1
Bruk lineær approksimasjon for f ( x)  x omkring x = 36 til å finne en tilnærmet verdi for
35 .
Oppgave 2
Benytt l’Hôpitals regel for å finne følgende grenseverdier dersom de eksisterer.
a) lim
sin x 2
x
b) lim
ln( x  9)
x  10
x 0
x 10
1 
1
c) lim   x

x 0
 x e 1
1
d) lim (1  3x) x
x 0
e) lim (ln x)
1
x
x 0
Oppgave 3
Finn følgende grenseverdi dersom den eksisterer.
e x  e  x  2 sin x
x 0
x3
lim
Oppgave 4
Undersøk følgende for funksjonen f gitt ved
4x
y  f ( x) 
hvor x  1
( x  1) 2
i)
ii)
iii)
iv)
Skjæring med koordinataksene.
Symmetri.
Asymptoter.
Lokale og globale minima og maksima.
Tegn også en skisse av grafen til f.
Matematikk 1, oblig 7
Side 2