Oblig 2

Transcription

Oblig 2
Matematikk 1, høsten 2015
Obligatorisk oppgave 2
Innleveringsfrist: fredag 11. september, kl. 14.00
Leveres på papir til en av studentassistentene eller til faglærer.
Oppgave 1
Finn verdien av t som gjør at vektorene v og w står normalt på hverandre:
v = i + 4j + k
w = 4i + tj + 3k
Oppgave 2
Finn en vektor n (forskjellig fra 0) som står normalt både på v = 2j + k og w = i – 2j + 3k.
Oppgave 3
Skriv følgende komplekse tall på formen a  bi .
a) z1  3   25
b) z 2   72
c) z3  7  2i  (2  i)  (5  4i)
d) z 4  (3  5i) (2  2i)
Oppgave 4
Finn den komplekskonjugerte til følgende tall, og tegn både tallet og dets komplekskonjugerte
i det komplekse planet.
a) z1  3  2i
b) z 2  3i
Oppgave 5
Beregn
v
w
når v  1  2i og w  2  i .