Ukeplan - 5B - Uke 48

Comments

Transcription

Ukeplan - 5B - Uke 48
Ukeplan - 5B - Uke 48
Fag
Mål
Arbeid hjemme
Jeg skal kunne:
-Jeg skal få økt mine
ferdigheter i å skrive
fagtekster.
-Eleven skal få økt sin
«informasjonskompetanse»
gjennom prosjektet «Vi vil
vite»
Jeg skal kunne:
- dividere et ensifret tall med
et ensifret tall
- terminologien for tallene i et
divisjonsstykke
- utføre divisjon med
desimaltall i dividenden
- og kunne bruke regelen for
divisjon med dekadiske
enheter
Jeg skal kunne preposisjonene
og bruker dem i skriftlig og
muntlig arbeidet:
.
Lekser ferdig til
*Les 20 minutter hver dag i boken din. Minst en av dagene leser
du høyt for en voksen.
*Den voksen skal signere på hvor mye du har lest gjennom uka
2. Gjør norskarket med oppgaver om Kj-lyden.
Skriv svarene inn i lekseboka di.
Fredag
Skriv tittel på teksten i
lesekortet. Pluss signatur.
Ta med lesekort på skolen
på fredag
Fredag
Vi starter med friskt mot på emnet divisjon.
Det er en stor fordel å kunne gangetabellen både forlengs og
baklengs, også når vi jobber med divisjon. Jeg anbefaler
gruble.net/matte/gange
Der kan man finne gangetreneren. Øv fem minutter hver dag, så
blir du fort gangeekspert. Prøv å slå din egen rekord!
Torsdag
Husk vårt mantra: Dele – Gange – Minus – Trekk ned
Lekser på eget ark. Velg A, B eller C etter nivå.
Lær diktaten utenat til uke 49. Oversett det til en voksen.
My grandfather wants to buy a car. I want to buy a horse. My
brother wants to buy a toy. My grandmother gave me a train
when I was little. Now I will give it to my younger brother.
Lær disse høyfrekvente ord utenat:
buy – kjøpe
gave – ga
car – bil
train - tog
horse – hest
give - gi
toy – leketøy
I din rød grammatikk arbeidsbok, skriv 8 – 10 setninger med
preposisjoner om huset ditt. Du finner listen i engelsk
informasjonen. Du kan bruke flere i én setning hvis du vil. Det er
noen eksempler under preposisjonslisten.
All homework must be
done for Tuesday
All lekse må være klar til
tirsdag. Fint om de
hjemme minner elevene
på å ta det med. Det er
flere glemske i klassen enn
ønskelig.
Daglig: Les småboken din høyt og oversett til en voksen.
Den voksen skal signere på at du har lest høyt og oversatt hver
dag før vi ser på lesekortet ditt sammen hver tirsdag. Slik blir du
flink å lese og forstå engelsk 
Jeg kan: - forklare hvordan
hjertet jobber.
- Jeg kan forklare hvilken
oppgave de ulike
blodlegemene har.
Kunst & Håndverk:
Les s. 84- 90. Skriv ned ordene i de brune boksene.
Samfunnsfag:
Jeg skal kunne
-navnet på fylkene på Sør og Vestlandet
-de største byene i disse fylkene
-kunne plassere fylkene og byene på kartet
Onsdag
Musikk
1. Elevene kan bla opp og gå gjennom
denne lenken som vi går gjennom i
klassen. God trening i musikk og
engelsk:
listeningadventures.carnegiehall.org/ypgto/index.aspx
2.
Jeg kan disse sangene utenat: Deilig er
den himmel blå, Om kvelden. Tekstene
finnes lengre ned.
Kontaktlærer, faglærer matematikk: Anders Firing
Faglærer i engelsk: Veronica Nagel-Alne
Faglærer i norsk: Miriam Emilie Natvik
Faglærer i naturfag: Kari Hodnefjell
Faglærer i musikk: Veronica Nagel-Alne, Kari Hodnefjell og Hege Andresen
Faglærer i KRØ: Ingvild Holien
Faglærer i K&H: Veronica Nagel-Alne, Mohammad Bonakdar, Ida Lorentze Vik og Anders Firing
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08.30
10.00
Norsk:
Prosjektet «Vi vil vite»
Kunst og håndverk :
Maling, redesign og
data
Norsk:
«Vi vil vite»
10.15
11.00
Kunst & Håndverk, teori
Ro og bevegelse
Engelsk:
Høyfrekvente ord
prøven.
Grammatikk repetisjon.
Norsk:
«Vi vil vite»
11.45
-
Musikk:
norsk sang og dans,
orkester instrumenter,
komposisjon
13.15
13.30
14.15
Naturfag:
I full fart
Torsdag
Naturfag
Grisedisseksjon
Fredag
Norsk:
«Vi vil vite»
RLE
Engelsk:
Fortsetter som over
Lions Quest
Matematikk:
Divisjon
Matematikk:
Divisjon
Skoledagen slutter
12.30
Samfunnsfag
Naturfag:
I full fart
Samfunnsfag
Informasjon uke 48:
-
-
-
-
-
Rapport: Første uke med ny kontaktlærer har gått veldig bra, særlig sett fra kontaktlærers perspektiv. Klassen
er full av kloke hoder med lure observasjoner og morsomme kommentarer. Spesielt har de imponert
mattelærer med høy multiplikasjonskompetanse. Kudos til foresatte og tidligere lærere!
Melding fra klassekontaktene: De som ønsker å bidra til klassekassen kan legge en pengesum i en konvolutt og
levere til Anders. Beløpet er valgfritt, men fint om noen kan bidra med en hundrelapp. Vi har sendt blomster
og en hilsen til Kirsti
Repetisjon fra forrige uke: Les eget infoark om skifte av lærere. Vi håper på forståelse for den informasjon
som måtte mangle i denne overgangsfasen. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe eller savner noe.
Utviklingssamtaler er utsatt ref. infoark. Dere vil få ny beskjed når ny tid er fastsatt.
Neste uke skal vi dissekere griser! Tiden frem til lunsj, torsdag, går med til dette. Denne dagen er det ikke lurt
å kle seg i sine beste søndagsklær eller hvite plagg.
Det er lurt å begynne å samle på brukte lyspærer, eller gamle juletrekuler, tomme fyrstikkesker og
syltetøyglass til juleverksted. Pappetiketter fra eventuelle nyinnkjøpte klær kan dere også legge til side.
Legg dem i en pose, skriv på navn og lever til Anders.
Engelsk:
1. Noen elever har pekt ut at det var kort tid mellom diktat og diktatskriving. Det har blitt rettet opp nå.
Diktaten som står på denne planen er til uke 49.
2. Flott jobbing med eventyremnet. Veldig kjekt å se hvor engasjert elevene har vært med oppgaven. Jeg
gleder meg å lese dem!
3. Vennligst send meg epostadressen din hvis ikke du har gjort det allerede. Min er [email protected] Fint om du setter barnets navn i emnefelt. Dette er siste gang med denne
oppfordring. Takk til de seks familier som har gjort det. Hilsen Veronica.
Skolen har tatt i bruk ny hjemmeside: minskole.no/nylund
Klassekontakter i 5B:
Lill Wegner Thomassen (mamma til Ida) mail:
Marie Rudi (mamma til Ask) mail:
FAU rep.: Christina(mamma til Alva):
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vennlig hilsen Anders
Kontakt meg gjerne på mail:
[email protected]
Telefon: 51 91 72 00
Diverse faginformasjon til hjelp for forståelse.
Terminologien til tallene i et multiplikasjonsstykke:
12
dividend
:
:
4
divisor
=
=
3
kvotient
Husk at divisjon er det motsatte av multiplikasjon. Man kan løse mange
delestykker ved å spørre seg hvilket tall må jeg gange med divisoren for å få
dividenden?
Dette er også en fin måte å sjekke rimeligheten til svaret sitt:
Hvis 12 : 4 = 3, må også 3 · 4 = 12
Føring av tekststykker: Det viktigste er at leseren forstår tankegangen til
oppgaveløseren. Generell orden og to streker under svaret hjelper
mattelæreren til å rette effektivt.
Eks: Victoria, Miriam og Ellen skal dele 36 kaker? Hvor mange kaker får de
hver?
36 : 3 = 12
-3
06
6
0
Victoria, Miriam og Ellen får 12 kaker hver.
For de ekstra interesserte kan man gå til linken goo.gl/mByngF for å se en video hvor eksempler
på delestykker blir vist.
1. Definere oppgaven
- Hva er det jeg vil finne ut?
- Avgrense oppgaven/finne problemstilling
2. Finn informasjonskilder
- Hvor kan jeg finne den informasjonen jeg trenger?
- Hva vet jeg allerede?
- Hva trenger jeg å finne ut?
3. Velg ut aktuelle kilder
- Hvilken informasjon trenger jeg?
- Hvor relevant og pålitelig er informasjonen jeg trenger?
4. Organiser kildene
- Har jeg nok informasjon til å svare på problemstillingen?
- Hvordan skal jeg organisere den informasjonen jeg har funnet?
5. Presentere ny informasjon
- Hva skal komme først og sist?
Hvordan skal den ferdige fagteksten se ut?
Overskrift: English Prepositions – engelske preposisjoner
1. in front of - foran
2. behind - bak
3. over - over
4. under – under
5. into - inni
6. outside - ute
7. inside – inne
8. above - ovenfor
9. in - i
10. on – opp på
Skrivetips:
11. between - imellom
Husk nesten alltid:
12. next to – ved siden av
Det er – There is/there are
13. upstairs - oppe
14. downstairs - nede
Det er et vindu ved siden av
døren.
Some examples/noen eksempler:
There is a window next to
My garden is behind my house. There is no
the door.
grass under the trampoline.
My favourite picture hangs over the bookcase.
The bathroom is upstairs, next to the living
room.
My cat likes to hide under my bed.
There is a light above the front door.
Deilig er den himmel blå
Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
:/: oss fra jorden opp til seg.:/:
Musikk
Det var midt i julenatt
hver en stjerne blinket matt,
da med ett der ble å skue
én så klar på himlens bue
:/: som en liten stjernesol:/:
Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid,
var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
:/: skulle fødes på vår jord.:/:
Om kvelden
Om kvelden når det mørkner og alle går til ro
da stenger jeg for stall og for låve
Og spurvene de netter seg i hvert sitt lille bo
da går vel også du til din kove
Men siden vet jeg ikke å få tiden til å gå,
for i de lange netter da lenges jeg så.
Da har jeg ikke sinne til å sove.
Det mørkner over veien og høsten stunder til,
og tåken den tetner over enge.
På stiene i skogen har mangen gått vill
o stjernerne de stiger så strenge.
Men kan du ikke komme i aften, lille venn,
så send meg et bud og si meg når du kommer
igjen.
Jeg har ikke sett deg på så lenge.
Nå står du foran speilet og kjemmer ditt hår,
så sort og alvorlig er ditt øye.
Da banker vel ditt hjerte, men hvorfor det slår,
det vet du ennå ikke så nøye,
for ennu har vel ingen fått komme deg nær.
Men over stolen henger dine fattige klær,
ditt skjørt og dine strømper og din trøye

Similar documents