Konsernstab Divisjon Industri Divisjon Anlegg Divisjon Maskin

Transcription

Konsernstab Divisjon Industri Divisjon Anlegg Divisjon Maskin
Kent Jensen
Konsernsjef
Konsernstab
Pål Høiback
Arne Hagen
HR-sjef
Økonomisjef
Kjetil Holthe
Rune Isachsen
IT-Sjef
Strategisk Rådgiver
Stig Warsla
HMSK - Sjef
Divisjon Industri
Divisjon Anlegg
Divisjon Maskin
Håvard Kjendseth
Anders Høiback
Kent Jensen
Divisjonsdirektør
Divisjonsdirektør
Konsernsjef
Runar Haug
Ole Konrad Haug
Frank Olsen
Avdelingsleder
Betong
Distriktssjef
Sør-Norge
Avdelingsleder
Utleie
Terje Bache
Roger Kjenås
Frank Olsen
Avdelingsleder
Samferdsel
Distriktssjef
BVT
Avdelingsleder
Isachsen Energi AS
Ole Terje Letmolie
Vegard Gjellum
Distriktssjef
Oslo
Verkstedleder
Verksted
Terje Bache
Avdelingsleder
Tra kksystemer AS
Bjørn Rolfsrud
Espen Andersen
Avdelingsleder
Mobilknusing
Distriktssjef
Øst
Vegard Bråta
Amund Berger
Avdelingsleder
Eiendomsforvaltning
Avdelingsleder
Grøntmiljø
Tron Gevelt
Rune Tøftum
Avdelingsleder
Gevelt Grustak AS
Håvard Kjendseth
Avdelingsleder
Vannkraft
Transportsjef
Transport

Similar documents