1. divisjon Letohallen 1 Midt-Trøndelag 3 John Kristen Våge Petter

Transcription

1. divisjon Letohallen 1 Midt-Trøndelag 3 John Kristen Våge Petter
1. divisjon Letohallen
1 Midt-Trøndelag 3
2 Møre og Romsdal 1
3 Midt-Trøndelag 2
4 Oslo 1
5 Østerdal 1
6 Rogaland 1
7 Vest-Agder 2
8 Østfold og Follo 1
9 Hordaland 1
10 Buskerud 1
11 Vest-Agder 1 Mæsel
12 Midt-Trøndelag 1
John Kristen Våge
Terje Lie
Aksel Hornslien
Runar Lillevik
John Hallvard Skoglund
Rune Hauge
Jon Solli Hansen
Siv Thoresen
Arild Rasmussen
Vidar Smith
Helge Mæsel
Glenn Grøtheim
Petter Aulid Eide
Nils Kvangraven
Olav Arve Høyem
Jon Egil Furunes
Tore Skoglund
Tor Helness
Karl Christian Baumann
Jo-Arne Ovesen
Thomas Charlsen
Sigurd Evjen
Roald Mæsel
Ulf Håkon Tundal
Ivar Berg
Bjørn Olav Ekren
Per Erik Austberg
Jan Mikkelsen
Jan Einar Sætre
Geir Helgemo
Frank Erik Svindahl
Rune Brendeford Anderssen
Thor Erik Hoftaniska
Lars Øivind Allard
Snorre Aalberg
Allan Livgård
Håkon Kippe
Ole Arild Berset
Jan Tore Solli Berg
Øyvind Ludvigsen
Stian André Evenstad
Christer Kristoffersen
Kjetil Hildal
Peter Marstrander
Bjørn Bentzen
Håvard Jensen
Håkon Bogen
Terje Aa
2. divisjon avdeling A
1 Gudbrandsdal 1
2 Sør-Trøndelag 2
3 Telemark 1
4 Aust-Agder 1
5 Salten 1
6 Vest-Agder 4
7 Møre og Romsdal 4
8 Vest-Agder 3
9 Hedmark og Oppland 1
10 Oslo 2
11 Midt-Trøndelag 4
12 Vestfold 1
Marius Bartnes
Reidar Bårseth
Andre Øberg
Jan Arild Olsen
Jørn Åselid
Carl Johan Knutsen
Arnt Ola Fidjestøl
Egil Homme
Johnny Holmbakken
Gunnar Wikstrand
Ove Bruvoll
Kjell Otto Kopstad
Karl Morten Lunna
Asgeir Langen
Sondre Labraathen Hogstad
Per Elvin Pedersen
Jon Aabye
Per Knutsen
Geir Engebretsen
Marianne Homme
Bjørnar Hagen
Anton Reynir Gunnarsson
Arne Minde
Ole Kristoffer Kopstad
Tor Eivind Grude
Stein Bjerkset
Kai Jørstad
Petter H. Lindqvist
Arve Farstad
Vidar Kolnes
Tove Haugen
Martin Reinertsen
Jan Guldbrand Ohren
Frédéric Wilt
Sven H. Kristoffersen
Odin S. Svendsen
Christian Bakke
Arnfinn Helgemo
Ronny Jørstad
Espen Lindqvist
Jon Sveindal
Åse Biribakken
Tor Bølum
Karl Olav Nybø Hansen
Finn Brentebråten
Håvard Heimset Larsen
Hjørleif Brenne
Petter Tøndel
2. divisjon avdeling B
1 Rogaland 3
2 Vestfold 2
3 Helgeland 2
4 Haugaland 1
5 Sør-Trøndelag 1
6 Østfold og Follo 2
7 Hedmark og Oppland 4
8 Nord-Trøndelag 1
9 Haugaland 2
10 Romerike 1
11 Oslo 3
12 Rogaland 4
Thorleif Skimmeland
Knut Kjærnsrød
Sverre Åsmund Selfors
Jan Kristen Lutro
Per Mælen
Rolf Normann Hansen
Geir Arne Hagaseth
Ragnar Davidsen
Roger Træet
Per-Ove Grime
Hege Falster
Erik Eliassen
Torild Heskje
Per Bryde Sundseth
Bjørnar Småli
Trond Are Nitter
Trond Stafne
Simon Rasmussen
Knut Henry Haslene
John Saur
Frode Tveito
Jan Gunnar Kristensen
Asle Lütken
Espen Anfinsen
Tore Bårdsen
Robert Olsen
Anne Irene Bogen
Jens Erik Nybø Hansen
Torbjørn Børmark
Arne Almendingen
Jan Olav Røseng
Kristoffer Hegge
Stig Gamlemshaug
Marius Haga
Dag Mangset
Kjell Terje Reve
Geir Larsen
Kenneth Syversen
Frank Bogen
Tonny Urheim
Odd Kjønsvik
Olav Hjerkinn
Dag Tore Røseng
Kristian Stangeland
Hallgeir Lunde
Svein Arild Naas Olsen
Torkild Hagen
Odd Ingve Reve
Bård Kåre Græsli
Asbjørn Kindsbekken
Erik Berg
John Kåre Schjelderupsen
Espen Larsen
Erik Sælensminde
Geir Brekka
Kåre Bogø
Roar Voll
Steffen Fredrik Simonsen
Dag Steinar Jensen
Steingrim Ovesen
Boye Brogeland
Tom Anders Høiland
Tormod Røren
Marianne Harding
Espen Erichsen
Øyvind Saur
Ann Karin Fuglestad
Erlend Skjetne
Geir Egil Bergheim
Odd A. Frydenberg
Håvard Larsen
Idar Lyngen
Kjell Gaute Fyrun
Sjur Arne Bøe
Geir Aage Mogren
Gjermund Rekstad
Ove Andersbakken
Mariusz Amerek
Simon Løvik
Lars Arthur Johansen
Jan Erik Olsen
Svein Arne Munkvold
Trond Eriksen
Simon Eileraas
Kjetil Krogh
Thor Simonsen
Dag Sture Tofsrud
Alexander Flakstad
Øyvind Haga
Per Bjerkan
Halvor Fjørtoft
Eli Solheim
Fred Arne Moen
Bjørn Buer
Helge Svendsen
Ingmund Bjørkan
Thomas Axenbratt
Torgeir Månum
Jørn Arild Ringseth
Lasse Aaseng
Arne Jordestedt
Ivar Magnus Anfinsen
2. divisjon avdeling C
1 Øst-Finnmark 1
2 Salten 2
3 Troms og Ofoten 1
4 Lofoten og Vesterålen 1
5 Hedmark og Oppland 2
6 Helgeland 1
7 Møre og Romsdal 2
8 Hordaland 2
9 Rogaland 2
10 Møre og Romsdal 3
11 Hedmark og Oppland 3
12 Salten 3
Aud Veseth
Arnfinn Johansen
Svein Aril Olsen
Svein Robert Vestå
Nils-Otto Eliassen
Kurt-Ove Thomassen
Oddbjørn Vinjevoll
Sven-Olai Høyland
Tommy Søiland
Hallgeir Hartvigsen
Egil Andreas Berg
Cato Nergaard
Alf Helge Jensen
Jon Helge Johansen
Jonny Reinholdtsen
Olav Ellingsen
Harald Berre Skjæran
Svein Gunnar Karlberg
Jørund Årdal
Jim Høyland
Daniel Ueland
Jon Terje Storsten
Arne Vermund
Jostein Øvervatn
Leif Jørgen Jensen
Leif Karlsen
Roy Hugo Olsen
Ståle Digre
Kristian Barstad Ellingsen
Bjørn Erik Rydland
Haldor Sunde
Sam Inge Høyland
Ståle Frøyland
Svein Jarle Bjerkevoll
Åmund Austdal
Halvard Furset
Bjørnar Leinan
Gøran Jakobsen
Frank Ivar Falsen
Tore Cato Bremseth
Harald Eide
Leif Riksvold
Ranja Sivertsvik
Magne Eide
John Helge Herland
Lars-Ove Remvik
Kurt Pedersen
Pål Christensen
3. divisjon avdeling A Alta
1 Troms og Ofoten 5
2 Vest-Finnmark 3
3 Vest-Finnmark 2
4 Troms og Ofoten 2
5 Troms og Ofoten 9
6 Vest-Finnmark 4
7 Troms og Ofoten 7
8 Troms og Ofoten 3
9 Vest-Finnmark 5
10 Vest-Finnmark 1
Jon Are Jensaas
Alf Ole Berglund
Eva Lund
Are Sivertsen
Freddy Johansen
Ingar Olsen
Tone Hoberg
Trond Hegrand
Magne Svendsen
Paul I. Thomassen
Truls Ingebrigtsen
Tor Inge Karlstad
Per Storjord
Jan Inge Eriksen
Idar Hansen
Elin Nilsen
Eirik Bergvik
Stein R. Eliassen
Harald Bredesen
Svein Olav Ernstsen
Fred Endre Larsen
Kai Fredriksen
Jan Ragnar Guttormsen
Bjørn Inge Hanssen
Jørn Willy Hansen
Kjell Peder Tangen
Trond Svendsen
Jan Trollvik
Per A. Amundsen
Ivar Bull
Jan Arild Øverli
Olav W. Svanholm
Trond Bårdsen
Runar Sollie
Geir Olav Næss
Kjell Åge Bull
Hans Kristian Karlsen
Bjørnar Løvhaug
Magnar Opdahl
Svein Andersen
3. divisjon avdeling B Sortland - Harstad
1 Lofoten og Vesterålen 7
2 Lofoten og Vesterålen 5
3 Troms og Ofoten 4
4 Troms og Ofoten 6
5 Lofoten og Vesterålen 6
6 Troms og Ofoten 8
7 Lofoten og Vesterålen 2
8 Lofoten og Vesterålen 3
9 Troms og Ofoten 10
10 Lofoten og Vesterålen 4
Inger Lise Arntsen
Gunnar Harr
Dagfinn Kristiansen
Terje Lichtwarck
Bjarne Engesvik
Kjell Heitmann
Arne Andreasen
Arild Jakobsen
Solbritt Lindahl
Tommy Elde
Silje Helen Rasmussen
Stig Arne Iversen
Paal Risnes
Anne Lichtwarck
Ingar Nikolai Vold
Otto Alfredsen
Arne Klausen
Ann-Elin Danielsen
Anton Thorstensen
Robert Lehn
Bjørn Følstad Larsen
Håkon Arild Bergsrud
Bård Risnes
Willy Roger Ottemo
Marcus Vold
Johnny Larsen
Jørn Stian Andreassen
Stein Statle
Hilde Leitring
Rolf Jostein Lehn
Rune Sørensen
Sigve Alf Smørdal
Henrik Gosvig
Marianne Eriksen
Børge Breivik
Oddmar Arnulf Olsen
Per Gunnar Forsaa
Fredd Kristiansen
Knut Helland
Almar Olsen
3. divisjon avdeling C Mo i Rana
1 Helgeland 7
2 Helgeland 6
3 Helgeland 3
4 Helgeland 9
5 Helgeland 8
6 Helgeland 5
7 Helgeland 10
8 Helgeland 11
9 Nord-Trøndelag 9
10 Helgeland 4
Svein Lund
Torstein Hatten
Helge Stanghelle
Kjetil Lund
Torgrim Straumbotn
Frank Færø
Geir Hogne Bonsaksen
Geir Einar Gisnås
Tor Berg
Brynjar Karlsen
Geir Karlsen
Bjørn Hatten
Gerd Marit Harding
Morten Brekk
Svein Erik Almli
Odd Skaland
Tor Arne Reppen
Anne Marie Gisnås
Harald Huglen
Bernt R. Hagen
Anne Marie Pettersen
Erlend Amundsen
Martinus Birkelund
Gunnleiv Grude
Torfinn Dalos
Bjørn Steffen Breirem
Morten Granhaug
Elisabeth Solum
Ivar Augdal
Tor Magne Aanonli
Knut Pettersen
Svenn Tovås
Halgeir Jakobsen
Marian W. Grude
Viggo Schytte
Trond R. Kaggerud
Svein Kåre Kolstad
Per Tjelmeland
Bo Andreas Berg
Jarle Bogen
Svein Erik Bull
Torbjørn Harr
Lars Eide
Roger Fagerdal
Stine Holmøy
Tor Bakke
David Ueland
Espen Kvam
Ingeborg Andersen
Asbjørn Anthonsen
Erik Eide
Tommy Kristiansen
Gunn Tove Vist
Trond Hantveit
Oddbjørn Gravanes
Henning Morken
Viggo Karlstad
Svein Erik Kalliainen
John-Eldar Pedersen
Lemet Ivar Hætta
Hans Arne Hanssen
Berit Rubach
Ove Juul
Ingebrigt Jenssen
Sonja Myrstad
John Falstad
Øystein Hangås
Jon Inge Alstadvold
3. divisjon avdeling D Steinkjer
1 Midt-Trøndelag 6
2 Nord-Trøndelag 2
3 Nord-Trøndelag 3
4 Nord-Trøndelag 4
5 Nord-Trøndelag 7
6 Nord-Trøndelag 8
7 Midt-Trøndelag 9
8 Nord-Trøndelag 5
9 Nord-Trøndelag 6
10 Midt-Trøndelag 10
Steinar Nilssen
Knut Jonny Tuseth
Tormod Daling
Lorentz Bjarne Nitter
Olav Andersen
Oddbjørn Bråteng
Pål Nilsgård
Harald Saur
Espen Flått
Per Riiber Sæther
Ole Jonny Tøsse
Arild Kjønnøy
Thomas Herstad
Reidar Bruen Olsen
Ragnar Midjo
Astrid Margrethe Grønnesby
Ola Melå
Annar Dahlen
Per Arne Flått
Ellen Wøhni
Øystein Fiplingdal
Geir Enge
Ove Reidar Holmen
Rune Kvaran
Ulf Persson
Even Øvereng
Odd Arne Hatten
Ivar Stene
Robert Althe
Hege Charlotte Faber
Bjørn Aa
Ole Chr. Nevermo
Stig Roar Hakkebo
Bjørn Kvaran
Marcello Palagi
Johan Finanger
Lars Tore Hatten
Olav Ukkelberg
Knut Storeide
Solbjørg Saltvik
3. divisjon avdeling E Trondheim
1 Sør-Trøndelag 5
2 Sør-Trøndelag 4
3 Midt-Trøndelag 7
4 Midt-Trøndelag 8
5 Møre og Romsdal 5
6 Østerdal 2
7 Østerdal 3
8 Midt-Trøndelag 5
9 Møre og Romsdal 6
10 Sør-Trøndelag 3
Svein Ingar Sæther
Halldor Barikmo
Kay Strand
Per Nordland
Steinar Ekren
Eivind Moen
Geir Hoel
John Vegard Aa
Ole Johnny Stene
Rune Hoff
Joakim Sæther
Kåre Holsetstuen
Jan Olaf Henriksen
Terje Auran
Reidar Mikkelsen
Borgar Lunheim
Jonn Olav Hagen
Sverre Johan Aal
Øyvind Kvisvik
Roar Laingen
Brage Sæther
Arnfinn Bolland
Steinar Stokkeland
Morten Tilset
Odd Roar Smisetfoss
Geir Nymoen
Arve Bjørnstad
Steinar Aa
Arnt Ellingsen
Jan Emil Græsli
Arnt Ola Løhre
Torstein Eggan
Kjetil Indergård
Øystein Olsen
Jan Roger Strømsvåg
Trond Magne Aasheim
Simen Eik Tolgensbakk
Åsmund Forfot
Jan I. Reitan
Hallgeir Gåsø
3. divisjon avdeling F Førde
1 Oslo 8
2 Romerike 5
3 Sogn og Fjordane 6
4 Sogn og Fjordane 3
5 Sogn og Fjordane 2
6 Sogn og Fjordane 8
7 Sogn og Fjordane 5
8 Sogn og Fjordane 1
9 Sogn og Fjordane 4
10 Sogn og Fjordane 7
Magnus Klerck Skaar
Terje Jørgensen
Rolf Helge Myren
Odd Egil Nygård
Martin Ivar Henden
Jan Idar Sæbø
John Inge Fredheim
Leif Kvamsdal
Jo Ketil Hamrum
Tor Henning Mardal
Trond Odin Rønbeck
Egil Nordby
Jens Sagevik
Jonill Storøy
Arve Henden
Trond Austrheim
Nils Friis Fardal
Arild Hoff
Sverre Kjos-Wenjum
Gullstein Rørstadbotten
Ann-Mari Mirkovic
Per Erik Langbråten
Geir Angedal
Leif Arild Lothe
Anders Egil Henden
Henry Solheim
Hans Herman Kalhagen
Geir Hoff
Torstein Lomheim
Olav Brandshaug
John Berger
Svein Otto Åsmann
Helge Sæterdal
Per Christian Gjerde
Vigdis Loftesnes
Evan Solheim
Arve Bjørn Røneid
Geir Hjelmeland
Nils Sverre Fardal
Øyvind Barsnes
Mats Eide
Halvor Aasen
Jarle Torbjørn Årdal
3. divisjon avdeling G Bergen
1 Hordaland 7
2 Hordaland 8
3 Hordaland 6
4 Hordaland 5
5 Møre og Romsdal 8
6 Haugaland 3
7 Hordaland 9
8 Møre og Romsdal 7
9 Hordaland 4
10 Hordaland 3
Liv Bugge
Helge Vallestad
Per Halvorsen
Terje Nilsen
Tore Langvatn
Sigurd Østebøvik
Leif Juvik
Petter Haram
Yngve Lamo
Kenneth Edvardsdal
Ivar Røynstrand
Leif Bakke
Helge Toft
Kjell Didriksen
Morten Rolfsen
Birger Pedersen
Kåre Kristiansen
Torstein Hesseberg
Magne Ludvigsen
Øystein Meling
Finn Fyllingslid
Harald Andreas Larsen
Bjørn Pettersen
Kjell Hornæs
Arthur Westbø
Kurt Langhelle
Jørn Rekkum
Tommy Skodje
Helge Vaardal
Lisbeth K. Glærum
Audun Gustavsen
Robert Veland
Harald Bastiansen
Arne Briseid
Jan Solmunde
Bjørn Røgelstad
Thea Hove Hauge
Odd Egil Skodje
Rosaline Barendregt
Atle Seim
Bjarte Midttveit
Tor Bjørn Fanebust
Anders Dale
Sigfred Gjerde
Geir Husebø
Oddbjørn Sande
Arvid S. Vallestad
Bjørn Hauge
Norvald Tjønn
Tor Anders Hauge
Pål Arne Mediå
Sigbjørn Færøvik
Ivar Skjervø
Konrad Haugum
Jan Gunnar H. Forbregd
Svein Skagestad
Steinar Ovrid
Kjell Ove Helmersen
Rogeir Paulsen
Jon Sagbakken
Anders Holmen Gundersen
Jørn Haavik
Håvard Straumsnes
Lars Kristian Moen
Leiv Reksten
Øystein Vasset
Asbjørn Schultz
3. divisjon avdeling H Stavanger
1 Rogaland 7
2 Rogaland 6
3 Haugaland 4
4 Rogaland 10
5 Rogaland 5
6 Vest-Agder 6
7 Rogaland 9
8 Vest-Agder 5
9 Rogaland 8
10 Aust-Agder 4
Gudmund Vingen
Torbjørn Høie
Egil Nerheim
Rune Strøm
Vetle Faag
Roy van Putten
Geir Austad
Trygve Undem
Paul Bang
Jørn Skryten
Per Martin Pedersen
Arvid Vistnes
Sverre Almenningen
Halvor Evertsen
Trond Magne
Per Skretting
Svein Skarpenes
Arne Sudland
Jan Fjælberg
Trygve Brattegard
Jarle Kvassheim
Bjørn Landsvik
Arne Gothi
Lars Messel
Ingvald Søiland
Magne Lorentsen
Tonje Aasand Brogeland
Ronny Kolnes
Karl Johan Tørkli
Harald Arnesen
Jan Ingve Andreassen
Olav Veland Thu
Leif Arne Halleraker
Nils Steinsland
Arild Lauvsnes
Terje Skårdal
Tone Torkelsen Svendsen
Alf Henning Nilsen
Bjørn Andreas Hanson
Rune Arnesen
Henning Stokkeland
3. divisjon avdling I Nøtterøy
1 Vestfold 6
2 Vestfold 4
3 Aust-Agder 3
4 Aust-Agder 2
5 Vestfold 7
6 Telemark 2
7 Vestfold 5
8 Aust-Agder 5
9 Telemark 3
10 Vestfold 3
Tore Heitun
Svein Harald Riisnæs
Per Egil Westin
Øyvind Norgren
Espen Ringdal Andersen
Paul Lind Andersen
Morten Brændvang
Vidar Eikhom
Virginia Chediak
Jan Th. Thoresen
Verina Dahl
Sigmund Ivar Bakke
Tore Olsen
John Arthur Frøge
Erik Syvertsen
Erik Ragnhildrød
Andreas Westerlund
Ivar Tvedt
Jon Hagelia
Tor Erik Hermansen
Finn Arthur Gjone
Tom Søren Nilsen
Bo Lennart Norgren
Tore Marskar Eek-Jensen
Odd Helge Haugland
Sverre Pallesen
Andre Syrrist
Kåre Årseth
Torgeir Weisser
Harald Widerøe
Birgit Iren Nygård
Erland Bratli
Vidar Engenes
Tor Birkeland
Alf Jan Raanes
Asbjørn Nygård
Stian Sørlie Helgeby
Arild Langemyr
Ole Jørgen Wefald
Hans Johan Låhne
Trond Løfqvist
3. divisjon avdeling J Lillehammer
1 Gudbrandsdal 3
2 Hedmark og Oppland 9
3 Hedmark og Oppland 7
4 Hedmark og Oppland 5
5 Gudbrandsdal 4
6 Buskerud 4
7 Gudbrandsdal 2
8 Hedmark og Oppland 8
9 Hedmark og Oppland 6
10 Gudbrandsdal 5
Kjell Ove Høiberg
Kjell J. Brobakken
Kjell Olav Granmo
Henning Lauritsen
Vidar Larsen
Terje Eriksen
Even Morken
Jørgen Petter Nermo
Per Johnsen
Torbjørn Eldegard
Lasse Båtstad
Åge Engelien
Ragnhild Solum
Joar Haugseth
Stig Smestad
Per Sørvoll
Vidar Morken
Asbjørn Davidsen
Ole Egil Amundsen
Bjørg Høiberg
Frode Johnstuen
Kjell Vidar Holmen
Øystein Garvik
Stig Vestveit
Stine Frøyse
Hallgeir Holden
Alf E. Andersen
Karsten Syversen
Aksel Napstad
Geir Roger Høiberg
Steinar Svalstad
Per Ove Moe
Svein Egil Rustestuen
Rolf Borge
Odd Øiumshaugen
Halvard Fallang
Stian Andersen
Eivind Larsen
Stein Brateng
Einar Øverli
3. divisjon avdeling K Spydeberg
1 Romerike 4
2 Østfold og Follo 8
3 Østfold og Follo 4
4 Østfold og Follo 6
5 Oslo 7
6 Oslo 12
7 Romerike 3
8 Østfold og Follo 7
9 Østfold og Follo 3
10 Buskerud 3
Helge Berg
Odd Roger Nielsen
Gunnar Pettersen
Erik Solberg
Einar Jørgenrud
Amund Flo
Olav Lomsdalen
Olav Erik Didriksen
Sverre Johnsen
Audun Follestad
Sigurd Frydenlund
Didrik Ueland
Jørn Fjæstad
Frode Gummesen
Ketil Jørstad
Atle Milford
Jan Frode Karlsen
Tommy Arctander Lødding
Åsmund Stokkeland
Roger Olafsen
Pål Haugseth
Hilde Brække
Tom Gjøs
Jørn Otto Kampenes
Kjell Andreas Kaspersen
Jens Kaltenborn
Vegard Brekke
Magnus Bruun Larssen
Christoffer Abel Arntzen
Bernt Ivar Amundsen
Åge Olsen
Odd Henning Hansen
Lars Helgesen
Christoffer Heldahl
Jan Langøy
Reidar Bruusgaard
Thorvald Jr. Tande
Flemming Johnsen
Johannes Høie
Olav Førde
Arvid Evertsen
Rune Bjelland
Øystein Jensen
Kjell Olav Kaland
Trond Kåre Knutsen
Stein Erik Olsen
Christer Heitun
Johnny Johansen
Grunde Thorsen
Reidar Nordbø
Bjørn Helgeby
Widar Eiker
Jan Beylegaard
Leif Are Fløttum
Svein Jarle Nygård
Vegard Gjelstad
Jan Arild Krosshøl
Stig Karl Johansson
Widar Nordby
John Ivar Seiersten
Mari Fonkalsrud
Erik Granly
Erlend Ørvik
Bjørn Håkon Mosbæk
Kristian Bjørgengen
Morten Iversen
Børre Nilsen
Espen Østli
Atle Evensen
Jan Roger Nøkleby
Jorunn Feness
Svein Arne Grimstad
Svein Magne Granheim
Einar Størkersen
3. divisjon avdeling L Oslo
1 Oslo 5
2 Oslo 11
3 Oslo 10
4 Oslo 6
5 Buskerud 5
6 Oslo 4
7 Østfold og Follo 5
8 Buskerud 2
9 Romerike 2
10 Oslo 9
Ingunn Uran
Maja Rom Anjer
John Kirkholt
Brynjulv Hauksson
Trond M. Thorgersen
Anders Fodstad
Niels Chr. Nielsen
Thor Holm
Bjørn Bergersen
Hans-Thomas Holmøy
Fredrik Helness
Hans Magne Halvorsen
Christian Magnus Hostad
Johan Fredrik Monrad
Sverre Juell
Eskil Monrad Hagen
Kolbjørn Høie
Hans Melby
Terje Helseth
Espen Bård Johansen
Bodil Nyheim Øigarden
Stig Martinussen
Harald Moksnes Weie
Tor Eivind Høyland
Berit Nyhagen
Are Aarebrot
Jan Løvfall
Jarle Melby
Raymond Fjellseth
Turid Bones
Liv Marit Grude
Dag Heldal Paulsen
Olav Ellestad
Jørn Markussen
Arvid Nyhagen
Atle Sæterdal
Toralv Lossius
Marius Leikvold
Henning Pettersen
Atle Jacobsen
Ida Wennevold
John Anders Kirkholt
Trond Wiborg
Sten Bjertnes
Bjørnar Halderaker
Lars Erik Thomassen
Jonny Hansen
Bjørn Henning Grandal
Erik Gjemdal
Per jr Brandvold

Similar documents