Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi – og ledelsesfag

Comments

Transcription

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi – og ledelsesfag
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi – og ledelsesfag
Pensumliste høst 2012 - Desentrale studier (Studiesenteret.no, nett- og
samlingsbasert, Hamar)
Arbeids- og organisasjonspsykologi SORG 120 (7,5 sp)
Faglærer: Stig Holen
Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse (4. utg.). Bergen:
Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0858-6.
158.7 Ka
Arbeidsrett SSJ 325 (5 sp)
Faglærer: Anne Oline Haugen
Engelsrud, G.(2009). Styring og vern (4.utg.). Oslo: Cappelen. ISBN 978-82-02-27748-2.
(Noen kan ha 2010, med nytt isbn nr., sendt ut sammen med arbeidsbok)
344.01 En
Forhandlinger i teori og praksis SSJ 230 (5sp)
Faglærer: Eivind Merok
Rognes, J. K. (2008). Forhandlinger (3 utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN: 978-82-15-00567-6
658.45 Ro
Grunnleggende regnskap SREV 100/ NREV 100 (7,5 sp)
Faglærer: Gunnar Alu
Sending, A. (2010). Grunnleggende regnskap (3 utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-4500728-2
657 Se
Grunnleggende statistikk SMA 525 (5 sp)
Faglærer: Tore Nordseth
Ubøe, J., & Jørgensen, K. (2012). Statistikk for økonomifag. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN: 978-82-05-42483-8
519.5 Ub
Investering og finansiering SØB 420 (5 sp)
Faglærer: Per Søberg
Bøhren, Ø., & Gjærum, P. I. (2009). Prosjektanalyse : investering og finansiering (rev. utg). Bergen :
Fagbokforl. Kap. 4-7, 9-13. ISBN: 978-82-450-0810-4
658.15 Bø
Støttelitteratur
Bredesen, I. (2005). Investering og finansiering (3. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk
658.152 Br
Boye, K. (2006). Finansielle emner. (14. utg.). Oslo : Cappelen akademisk
658.15 Bo
Makroøkonomi SØB 625 (7,5 sp)
Faglærer: Per Halvor Vale
Vale, P. H. (2010). Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen? Oslo: Abstrakt forl.
ISBN: 978-82-7935-299-0
339 Va
Organisasjonsforståelse SORG 100 (7,5 sp)
Faglærer: Åse Hole
Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-0517-2
658.4 Ja
Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling.
Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0518-9
658.4 Ja
Regnskapsteori NØR 252 (5 sp)
Faglærer: Jon Lundesgaard
Lundesgaard, J. (2010). Regnskapsteori: informasjonsinnhold, reguleringsbehov og
reguleringsregimer ; [foreløpige notater]. Rena: Høgskolen i Hedmark.
Rettslære til revisoreksamen NØJ212 (15 sp)
Faglærer: Per Anders Løvsletten
Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære: oppgaver med løsninger i rettslære ved
økonomisk/administrative studier og revisorstudiet. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 978-82-0225807-8, 82-02-25807-3
340.076 Ha
Langfeldt, S. F., Bråthen, T., & Gundersen, F. F. (2011). Lov og rett for næringslivet. Oslo: Focus forl.
346 La
Norges lover ... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave.
r348 No
Skatterett til revisoreksamen NØJ 555 (20 sp)
Faglærer: Stein Antonsen
Brudvik, A. J., & Vårdal, L. (2012). Skatterett for næringsdrivende (35. utg.). [Oslo]: Cappelen Damm
akademisk. ISBN: 978-82-02-37929-2
343.06 Br
Gjems-Onstad, O. (Red.). Norge Skattelovsamlingen 2011-2012. [Oslo]: Gyldendal akademisk.
343.04 Sk
Gjems-Onstad, O., & Kildal, T. S. (2009). Lærebok i merverdiavgift: merverdiavgiftsloven 2009 (3
utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-39580-0
343.055 Gj
Torgrimsen, B., & Husby, M. (2012). Oppgavesamling i skatterett: revisoreksamen (12 utg.). Oslo:
Cappelen akademisk. ISBN 9788202384470
(I bestilling)
Teamutvikling og teamledelse SSA 310 (5 sp)
Faglærer: Kjell Hjertø
Pensum kommer rundt studiestart
Virksomhetens økonomi NBED 100/ SBED 100 (7,5 sp)
Faglærer: Harald Romstad/Per Søberg
Hoff, K. G. (2009). Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN: 978-82-15-01294-0
658 Ho
Forelesningsnotater og øvingsoppgaver deles ut av faglærer.
Støttelitteratur:
Hoff, K.G. & Hoff, J.E. (2009). Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse: oppgaver og
løsningsforslag. (6. utg.). Oslo : Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01295-7
658 Ho
Årsoppgjør/god regnskapsskikk SØR 485/NØR 485 (15 sp)
Faglærer: Hans Roger Granerud
Kvifte, S.,Tofteland,A.,Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS.. Oppgaver
og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN 978-82-450-0903-3
657 Kv
Den norske revisorforening
Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening. 2008.
657.45 Re
Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. Skrevet av: Jens Erik Huneide ... [et al.]. 2007.
657.3 År
-Med forbehold om endringer