Brosjyre Vårmarked 2016

Transcription

Brosjyre Vårmarked 2016
ANTIKK-, BRUKT- OG SAMLERMARKED
Velkommen til Vårmarked 2.-3. april 2016 i Vikingskipet på Hamar
Antikviteter/kunst, glass/porselen, gull/sølv, by- og bondeantikviteter,
retro/vintage, leker/dukker/samlerobjekter, mynter/pins/frimerker/postkort,
bøker/tidsskrifter/grammofonplater, millitæreffekter/klær, snurrepiperier,
generell brukthandel.
Antikk-, brukt- og samlermarked i Vikingskipet er årets høydepunkt for alle som er
interessert i antikviteter, samlerobjekter og
innredningsdetaljer. Utstillerne speiler en
unik bredde – helt fra de som rydder loft
og kjeller for delta på markedet, til de helt
«proffe» forhandlerne.
Både utstillere og besøkende kommer langveis fra for å oppleve det yrende folkelivet
og markedsstemningen i form av spennende
varer og gode priser. Markedet arrangeres
to ganger i året, hver vår og høst.
Velkommen til Vårmarked
Velkommen til Norges største antikk-, brukt og samlermarked i Vikingskipet. Her stiller 300
utstillere med antikviteter, retro, vintage, samlerobjekter, snurrepiperier og mye annet innen
generell brukthandel.
Det er klare signaler i markedet om at interessen for antikviteter, samlerobjekter og brukthandel er stigende. Som arrangør har vi den senere tid
mottatt tilbakemeldinger fra mange av våre utstillere om stor etterspørsel og godt salg. Det er gledelig, og lover bra for fremtidens markeder.
Samlerobjekter er i vinden som aldri før og det er en trend at vi går på
skattejakt etter gjenstander som skal sette det helt spesielle preg og
pryde våre hjem. Økonomien blant folk er generelt ganske god og vi ser
at kjøperne er kresne og ønsker seg gjenstander av høy kvalitet. Markedet er i stadig forandring og for en handler er det viktig å fokusere på det
som er salgbart. Og til slutt er det popularitet og etterspørsel som avgjør
hvilken pris man kan oppnå for en antikvitet.
Vår- og Høstmarked i Vikingskipet er en viktig arena for utstillere, både
forretningsmessig, faglig og sosialt. Her stiller mange av landets antikkog brukthandlere og samlere – vi kan trykt si at ekspertisen er på plass.
Følg oss på Facebook!
/ Vikingskipet
Vi oppfordrer alle utstillere som omsetter varer om å gå til anskaffelse
av egen liten mobil betalingsterminal. Den kan leies eller kjøpes til en
rimelig penge.
Lykke til med kjøp og salg i tiden som kommer og hjertelig velkommen til
Vårmarked 2016 i Vikingskipet.
Riktig godt jul og godt nytt år!
Hamar Olympiske Anlegg AS
Sonja Gussiås Viken
Prosjektleder
[email protected] / mobil 90 53 43 36
Inngang
publikum
Kjøreport
«nord»
Kjøreport
«syd»
Innkjøring
med bil
Inngang utstillere
Markedets areal og stands
Markedsføring mot publikum
• Vikingskipet har en gulvflate (betong)
på 13.000 kvm.
•Riksdekkende dags- og fagpresse
• Hele markedet er samlet på en gulvflate i et
oversiktlig standsystem med totalt
483 enkeltstands på ca. 12 kvm.
•Diverse magasiner
• Som utstiller kan du kjøre varene med bil helt frem til din stand i monteringsperiodene. Kjøreport «Nord»: Bredde 4,0 meter, høyde 4,3 meter. Kjøreport «Syd»: Bredde 3,7 meter, høyde 2,2 meter.
• Alle stands har en dybde på 3,5 meter.
Bredden er henholdsvis 3,5 meter, 7 meter,
10,5 meter osv. Vi gjør oppmerksom på at standsstørrelsen på felt A, D, E, og H kan variere noe på grunn av plassering i sving.
•Lokal dagspresse i Hedmark/Oppland
•Sosiale medier
•Redaksjonell omtale
Gratis vurdering av gjenstander
Lørdag og søndag:
Kl. 11.00-13.00 og kl. 14.00-16.00.
Maks 2 gjenstander per person.
Vurderingen foretas av antikvitetsekspertene Ellen Ørnes og Inge Solheim.
• Standsveggene består av nettinggjerder (inkl. i prisen).
Beste stand
Artdeco-Retro
Bedømmelsen baseres på hvordan standen er
utformet og helhetsinntrykket som vises når juryen
gjør sitt besøk. Det blir lagt vekt på kreativitet og
nytenkning. Tydelig prisinformasjon inngår i
bedømmingen og standen skal innby til kjøp.
Artdeco-Retro ble vinner av beste stand under
Høstmarked 2015. Vinneren utpreget seg med trendy
møbler, lamper og andre gjenstander i kategorien
retro og artdeco. Gjenstandene er fra 1920-tallet
og fram til vår tid, alle av høy kvalitet og satt
sammen på en slik måte at det er en fin harmoni
og vekker oppmerksomhet.
Vinneren får et hedersbevis for «beste stand»
og en gave til en verdi på inntil kr 3 000,-.
Les mer på www.vikingskipet.com
Ferskvann
Fakta
Standleie
Plass for campingvogn m/strøm
Alt. 1: 3,5 m dyp x 3,5 m lang
Alt. 2: 3,5 m dyp x 7,0 m lang
Alt. 3: 3,5 m dyp x 10,5 m lang
kr 1 350,- + mva.
kr 2 700,- + mva.
kr 4 050,- + mva.
Ta kontakt med Vikingskipets resepsjon dersom du ønsker å bestille plass
til campingbil med tilgang til strøm. (Begrenset antall plasser.) Kun tilgang
til dusj/toalett i hallen i dens åpningstid.
Prisen gjelder for gulvplass med veggsystem (nettinggjerder u/kledning).
Alle stands har dybde 3,5 m. Vi gjør oppmerksom på at standstørrelsen kan
variere noe ved plassering i sving.
Påmelding
Innen 1. februar 2016.
Benytt vedlagte påmeldingsskjema eller nettbasert påmeldingskjema, se
www.vikingskipet.com. Faktura for standleie og utstyr vil bli sendt ut straks
etter påmeldingsfristens utløp med forfall per 14 dager. Ved avmeldinger
etter 1. mars 2016 vil hele standleien bli innkrevd. Påmeldingen er
gjeldende når standleie og utstyr er betalt innen forfallsdato. Arrangør
forbeholder seg retten til å vurdere utstillere ut i fra varesortiment og at
det passer inn i markedets konsept. Varesortimentet skal være innenfor
antikviteter, brukte gjenstander og samlerobjekter.
kl. 10.00-17.00
kl. 11.00-17.00
Vakthold/ansvar
Arrangør besørger vanlig vakthold under hele messen samt under monterings- og demonteringsperioden. Arrangør påtar seg intet ansvar for de
utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstillere må selv dekke
nødvendige forsikringer.
Innlasting/utlasting messehall
Montering/demontering
Entré
Voksne
Barn (under 15 år)
Barn under 7 år
Egen avdeling for utstillere med åpningstid.
Fredag 1. april
kl. 10.00-20.00
Lørdag 2. april
kl. 10.00-17.00
Søndag 3. april
kl. 10.00-19.00
Middag serveres lørdag og søndag kl. 14.00-17.00
Vikingskipet har to kjøreporter.
Kjøreport Nord Bredde 4,0 meter, høyde 4,3 meter
Kjøreport Syd
Bredde 3,7 meter, høyde 2,2 meter
Åpningstider
Lørdag 2. april 2016
Søndag 3. april 2016
Kafeteria
Fredag 1. april
Lørdag 2. april
Søndag 3. april
Søndag 3. april
kr 80,kr 40,gratis
Adgangskort
Utstillere skal påmeldes med navn. Kun personer som betjener standen får
tildelt adgangskort. Adgangskort utdeles ved ankomst og skal bæres synlig
under hele arrangementet.
Antall adgangskort tildeles etter standstørrelse:
Standstørrelse 3,5 x 3,5 m 2 stk.
Standstørrelse 3,5 x 7 m
4 stk.
Standstørrelse 3,5 x 10,5 m 5 stk.
Det tillates ikke nedrigging av varer før etter markedet er slutt og
besøkende er på vei ut av hallen.
Inn- og utkjøring fredag og lørdag gjennom kjøreport i nord. Innkjøring
søndag kveld gjennom kjøreport i sør (biler med høyde over 2,2 m gjennom
kjøreport i nord). Innkjøring med bil tillates lørdag morgen frem til kl. 09.00.
Ingen innkjøring med bil søndag morgen.
Utstiller er selv ansvarlig for å rydde sin stand etter arrangementsslutt.
Arrangør er ikke ansvarlig for gjenstander som ligger igjen i hallen etter
demontering søndag.
Utleie av utstyr/strøm
Bestilles på vedlagte skjema. Det er begrenset antall av enkelte utleieprodukter og utleie skjer så langt lageret rekker. Prinsippet «førstemann
til mølla» er gjeldende. Hallflaten er av betong.
Overnatting
Dersom du skal bestille overnatting kan du gjøre dette på følgende hoteller.
Oppgi referanse «Vikingskipet».
Minibank
Egen minibank inne i hallen.
Parkering
Egen parkering for utstillere – gratis. Parkeringskort utleveres ved ankomst
(riggeperioden). Stor messeparkering for besøkende mot avgift kr 50,-.
Informasjon
kl. 08.00-22.00
kl. 07.00-10.00
kl. 09.00-11.00
kl. 17.00-22.00
Clarion Collection Hotel Astoria
First Hotel Victoria
Scandic Hamar
Scandic Ringsaker
Hamar Vandrerhjem Vikingskipet
tlf. 62 70 70 70
tlf. 62 02 55 00
tlf. 21 61 40 00
tlf. 62 35 01 00
tlf. 62 52 60 60
Andre overnattinger, se http://www.visit-hedmark.no
Informasjonskontor for utstillere ligger ved inngang til hallen merket
«arrangements kontor».
Påmelding
Utstillere fra høstens marked har fortrinnsrett til samme standplass
under vårens marked ved påmelding innen 1. februar 2016. Benytt
vedlagte påmeldingsskjema og bestillingsskjema for utleieutstyr.
Påmelding kan også gjøres på nett, www.vikingskipet.com. Arrangør
forbeholder seg retten til å vurdere utstillere ut i fra varesortiment
og at det passer inn i markedets konsept. Varesortimentet skal være
innenfor antikviteter, brukte gjenstander og samlerobjekter.
Påmeldingen sendes:
(merkes Vårmarked 2016)
Hamar Olympiske Anlegg AS
Postboks 560, N-2304 Hamar eller [email protected]
Tel: +47 62 51 75 00
For mer info: www.vikingskipet.com
Følg oss på Facebook!
/ Vikingskipet

Similar documents