Programme

Transcription

Programme
Gender Research NOW! /
Kjønnsforskning NÅ! 2015
Hotel Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2
Tuesday 24 November
11.30-12.30: Registration and lunch
12.30-12.45: Welcome
12.45-13.30: ‘From Metaphor to Metamorph: On Passing as Human in Science Fiction’, Ingvil
Førland Hellestrand, Director of Network for Gender Research
13.30-13.45: Spørsmål/Discussion
13.45-14.00: Pause/Break
14.00.15.30: Parallel session 1
Intersectionality and othering (English)
Bishnumaya Adhikeri: Non-Western Immigrant Women’s Access to Norwegian Skilled
Labor Market
Guro Korsnes Kristensen og Elisabeth Stubberud: Likestilling av hva og for hvem? Au
pair-ordningen i et interseksjonelt perspektiv
Lin Prøitz: ‘The Civilized West’ v. ‘The Lagging Behind Rest’? – A Qualitative and
Quantitative Analyses of Muslim Women’s Voices in the Norwegian Media Public
Interseksjonalitet og norsk mangfoldspolitikk (Norwegian)
Marianne Bøe: Likestilling vs. religiøs pluralisme: Dilemmaer knyttet til dagens
godkjenningsordning for ekteskapsritualer i Norge
Tone Gunn Stene Kristiansen: Når ‘rase’ møter kjønn – barnevernets
likestillingsgjøringer og kjønn som analytisk begrep
Johanne Hansen Kobberstad: Hva er kvalifisering? Flertydige fortellinger om ‘rase’,
kjønn og klasse i Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og innvandrere
Kjønns(u)balanse og seksuell (u)orden (Norwegian)
Margrete Haugan: Implementering av kjønnsbalanse i VRI-programmet
Agnes Bolsø, Lise Langåker og Wencke Mühleisen: Kvinner til sjøs: Seksuell orden og
uorden
Maria Dockweiler: ‘Vi er ferdige med kjønn’: Ignoranse og viten om ledelse og kjønn i
norsk olje
15.30 – 16.00 Pause/Break
16.00 – 18.00 Parallel session 2
Citizenship and political struggles (English)
Elisabeth Lund Engebretsen: Stolthet og synlighet: Skeiv aktivisme, teori og politikk i
det globale Kina
Astri Dankertsen: Når kjønn blir underordnet: Feminisme og samisk rettighetskamp
Noor Jdid: Active Citizenship in Discourse and Practice
Sriyani Mangalika Meewalaarachchi: Marriage of Convenience and Modern
‘Cinderellalization’ Under the Controversy of Globalization: Norwegian Experience
Imaginasjon og historiefortelling (Norwegian)
Camilla Erichsen Skalle og Anje Müller Gjesdal: Multiligualism and Heteroglossia as
Metaphors for Models of Masculinity in Contemporary Migrant Narratives
Tatania Wara: Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av
russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn
Line Hjort Buchholzer: The Ethics of Female Rhetoric: Storytelling and Language in
Court
Kari Jegerstedt: Hvorfor ikke lese en roman? Lesning og skrift som feministiske
strategier
18.00: Generalforsamling/General Assembly, Foreningen for kjønnsforskere i Norge
19.30: Konferansemiddag/Conference dinner - Scandic Bergen City Hotel
WEDNESDAY 25 NOVEMBER
09.00-09.45: ‘Hva skal vi med skeivt arkiv?’ (Why a Queer Archive?) Tone Hellesund,
Professor of Cultural Studies
09.45-10.00: Spørsmål/Discussion
10.00-10.15: Pause/Break
10.15-12.45 Parallel session 3
Gender Inequalities and Transnational Politics (English)
Mohammad M. Salehin: Islamic NGOs in Bangladesh: Development, Piety and
Neoliberal Governmentality
Gaby Ortiz-Barreda: Gender Health Inequalities Related to Climate Change: A
Literature Review Using a Rapid Gender Perspective Screening Tool
Eirunn Rose Teigen Fagerheim: Traces of Resolution 1325 in the DDR-Component of
the UNMIL-Operation
Lars Olav Aaberg: Men, Masculinities and Kudumbashree
Radhika Gajjala and Hilde G. Corneliussen: The Still Shrinking Pipeline in Computing
Conceptual Interrogations (English)
Stephen Amico: Queerness and/as Capitalism; or, the Comforts of Gender
Stine H. Bang Svendsen: Nordisk hvithet som eiendom
Magnus Michelsen: Three Feminist Strategies: Badiou in the field
Kristina Miklavic: Shame as a Norm Regulator in the Gendered Ideals of Moral
Subjectivity
Yan Zhao and Anne-Jorunn Berg: Visible Difference – Racialization, Biologism and
Transnational Adoption
12.45-13.45 Lunch
13.45- 16.15 Parallel session 4
Bodies, Technologies, Biopolitics (English)
Craig Wells: Body and Objects: Towards Flesh-ism and the Heart of Things
Nadya Husakouskaya: Sex Reassignment Procedure and Transgender Subject in
Contemporary Ukraine: Governmental Practices and Strategies of Re-existence
Merethe Lie: Assisted Reproductive Technologies and Feminist Dilemmas
Karolina Dmitrov-Devold: Norwegian Girls in Mainstream Blogging: Performances of
Self, Experienced Competences and Gendered Discourses
Hilde G. Corneliussen and Kari Dyb: Welfare Technology is not about Technology but
rather about People” – Challenging the Rhetoric of Policy Documents through Science &
Technology Studies and Feminist Technology Research
Feminisme i offentligheten (Norwegian)
Lise K. Meling: Musikk og kjønn – prosjektpresentasjon
Synnøve Skarsbø: Kjønn og feminisme i Alle kvinners blad på 1950-tallet
Sigrun Åsebø: Skal vi lage kvinneutstilling, eller kanskje noe ‘skeivt’? Om feminisme og
kjønnsperspektiv i kunstmuseet
Tove Elvebakken: Dekriminalisering av abort i de skandinaviske landene: Fellestrekk
og forskjeller, aktører og nettverk 1910-1960
Hanne Johansen: Norsk kvinnehistorisk arkiv – fortid og framtid
16.15-16.30 Break
16.30-17.00 Avslutning/Closing