Untitled - ResearchGate

Transcription

Untitled - ResearchGate
Referanseliste
Alexander, J. C. (1990). «Analytic debates: understanding the relative autonomy of culture». I
J.C. Alexander & S. Seidman (red.): Culture and society: contemporary debates (s. 127). New York: Cambridge university press.
Alexander, J. C., & Smith, P. (2003). «The Strong Program in Cultural Sociology: Elements
of a Structural Hermeneutics». I J.C. Alexander (red.): The Meanings of Social Life: A
Cultural Sociology (s. 11-26). Oxford: Oxford University Press.
Broch, T. B. (2012). «Masculine men playing a women's sport? Norwegian media
representations of male handballers». Nordic Journal for Masculinity Studies
(NORMA) . (2) 7, 182-198.
Broch, T. B. (2013). «Fra Hollywood til håndballhallen: mediebruk i et norsk
guttehåndballag». Norsk Medietidsskrift. (2) 20, 140-157.
Broch, T. B. (2014). «“Smiles and laughs - all teeth intact”: a cultural perspective on mediated
women’s handball in Norway». International Journal of Sport Communication. (1) 7,
56-73.
Bruner, J. (1990). Acts of meaning. London: Harvard.
Chodorow, N. J. (1999). The power of feelings. London: Yale University Press.
Chodorow, N. J. (2002). «Gender as a personal and cultural construction». I M. Dimen & V.
Goldner (red.): Gender in psychoanalytic space (s. 237-261). New York: Other Press.
Connell, R. (1987). Gender & Power. Cambridge: Polity Press.
Connell, R. (2002). Gender. Cambridge: Polity Press.
Connell, R. (2005). Masculinities (2 utg.). Cambridge: Polity Press.
Davis-Delano, L. R., Pollock, A., & Vose, J. E. (2009). «Apologetic Behavior Among Female
Athletes: A new Questionaire and Initial Results». Int. Review for the Sociology of
Sport. (2) 44, 131-150.
Eng, H. (2000). «Maskulinitet = menn?». Kvinneforskning. (3-4), 105-120.
Gamson, J. & Grindstaff, L. (2010). «Gender performance». I J. R. Hall, L. Grindstaff, & M.
Lo (red.): Handbook of Cultural Sociology (s. 252-262). New York: Routledge.
Goksøyr, M. (2008). Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt forlag.
Gramsci, A. (1990[1971]). «Culture and ideological hegemony [selection from the Prison
Notebooks. New York: International Publishers (s. 323-335)]». I J.C. Alexander & S.
Seidman (red.): Culture and society: contemporary debates (s. 47-54). New York:
Oxford University Press.
Geertz, C. (1973). «Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture». I The
Interpretation of Cultures: Selected essays by Clifford Geertz (s. 3-30). New York:
Basic Books.
Gullestad, M. (2007). «Likhetens grenser». I M.E. Lien, H. Lidén, & H. Vike (red.): Likhetens
paradokser (2 utg., s. 32-67). Oslo: Universitetsforlaget.
Hegna, K., & Smette, I. (2005). «Om å holde seg for god - subjekt-perspektiv på ungdom som
bruker seksuelle tjenetser som byttemiddel». Sosiologisk tidsskrift. (3) 13, 287-308.
Lippe, G. v. d. (1997). Endring og motstand mot endring av femininiteter og maskuliniteter i
idrett og kroppskultur i Norge 1890-1950 - med et sideblikk ps Tyskland, Sverige og
Danmark : en feministisk analyse av et empirisk materiale. Bø: HiT.
Lippe, G. v. d. (2001). Idrett som kulturelle drama. Møteplasser i idrettssosiologi og
idrettshistorie. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
Lippe, G.v.d. (2002). «Media image: Sport, gender and national identities in five European
countries». Int. Review for the Sociology of Sport. (3-4) 37, 371-395.
Lippe, G. v. d. (2010). Et kritisk blikk på sportsjournalistikk. Medier og idrett i en globalisert
verden. Kristiansand: IJ-forlaget.
Sisjord, M. K., & Kristiansen, E. (2008). «Serious Athletes or Media Clowns? Female and
Male Wrestlers' Perceptions of Media Constructions». Sociology of Sport Journal. (3)
25, 350-368.
Smelser, N. J. (1997). Problematics of Sociology: the Goerge Simmel lectures, 1995.
Berkeley: University of California Press.
Smith, C. (2003). Moral, Believing Animals. Human Personhood and Culture. Oxford:
Oxford University Press.
Spillman, L. (2002). «Introduction: Culture and Cultural Sociology». I L. Spillman (red.),
Cultural Sociology (s. 1-15). Oxford: Blackwell.
Strandbu, Å. (2006). Idrett, kjønn, kropp og kultur: Minoritetjenters møte med norsk idrett.
Oslo: NOVA.
Thorpe, H. (2008). «Foucault, Technologies of Self, and the Media: Discourses of Femininity
in Snowboarding Culture». Journal of Sport & Social Issues. (2) 32, 199-229.