Tylldøltrollbandt

Transcription

Tylldøltrollbandt
Vi bryr oss!
TIRSDAG 11. MAI 2010
ÅRGANG 110 - NR. 106 - LØSSALG KR. 20,-
HEDIN-INTERESSE
FOR GULLERUD
Elverums Magnus Gullerud
er innkalt til landslagssamling av Robert Hedin.
SIDE 23
www.ostlendingen.no
FRA GALOPP
TIL OPPDRETT
Johan C. Løken trapper ned
løpsvirksomheten, og satser
videre på hesteoppdrett.
SIDE 24
VIL IKKE SI OM
HUN HAR SØKT
13 vil bli rådmann i Elverum.
Irene Evenstad Midtlund vil
ikke si om hun er blant dem.
SIDE 7
Tylldøltrollbandt
Tylldøl Lars Eggen (bildet) med sin barytonstemme begeistret publikum i Tynset kirke
søndag under konserten til Tynset Blandetkor
og Tylldalen Blandakor. Sammen framførte de
«Messa di Gloria».
– Avviser underslag
Klubbleder Arne Knut Nytrøen i
NMK Nord-Østerdal tar kraftig
til motmæle mot rykter om
underslag i den konkursslåtte
motorklubben på Tynset. – Den
ondsinnete ryktespredningen er
en enorm belastning for meg og
familien. Etter å ha gått
gjennom regnskapet har ikke bobestyreren
funnet noe som tyder på at det er begått
underslag, sier han. Dette blir bekreftet av advokat Jens Morten Nesset som bestyrer konSIDE 18
kursboet i klubben.
For sin innsats fikk sangerne stående applaus og
mange godord fra publikum.
Bak oppsetningen står dirigent Jelena ZlatarovMarcetic med stort engasjement.
17. mai-været
lar vente på seg
Det beste som kan sies om været
store deler av Hedmark hadde i går,
er at det bare kan bli bedre framover
mot 17. mai. Natt til søndag var Tynset (bildet) et av de kaldeste stedene i Norge med minus 6,7 grader,
og i går lavet snøen ned. Nå er det likevel ikke så unormalt, påpeker ekspertene. Vi har hatt tidlig vår noen
år, og blir lurt.
SIDE 4 OG 5
SIDE 16 OG 17
16
TIRSDAG 11. MAI 2010
NORDNORD-ØSTERDAL
TIPS OSS!
REDAKSJONEN: Telefon 62 43 24 00
E-post: [email protected]
www.ostlendingen.no
SMS+MMS:
<Kodeord>TIPSØ
til 2097
Telefon:
62 43 24 00
Eiendomsskatt
i to årlige beløp
Formannskapet i Folldal
kommune har vedtatt at
eiendomsskatten skal
faktureres to ganger årlig
1. juli og 1. november.
DUETT: Kåre Bjørkøy (høyre) og Knut Stiklestad sang sammen med Tynset Blandetkor og Tylldalen Blandakor under «Messa di Gloria».
Mesterlig «Messa di
Tynset Blandetkor og
Tylldalen Blandakor ga
en flott konsert sammen med de tre profesjonelle sangerne Kåre
Bjørkøy, Knut Stiklestad og Lars Eggen.
Etter endt framføring høstet
solister, dirigent Jelena Zlatarov-Marcetic, organist Roger
Andreassen og kor stående
applaus fra publikum.
Kormedlemmene fikk mange
fine kommentarer fra publikum
på vei ut kirkedøren.
– Dette var kjempebra, virkelig vakkert.
Tynset kirke var fullsatt søndag
kveld da korene Tynset Blandetkor og Tylldalen Blandakor
disket opp med «Messa di Gloria» av Giacomo Puccini.
Med seg hadde de gjestesolistene Kåre Bjørkøy, Lars
Eggen og Knut Stiklestad.
Tylldalen Blandakor mistet sin
dirigent, men fikk mulighet til å
slå seg sammen med Tynset
Blandetkor. Til sammen utgjør
de 42 kormedlemmer. I flere
måneder har korene øvd sammen mot konserten. Øvingene
har foregått annenhver gang på
Slått sammen
Tynset og i Tylldalen.
– «Messa di Gloria» har så
kraftfull musikk. Det har virkelig vært artig å jobbe med, opplyste kormedlem Grete Viken
Mobæk.
Hun var veldig fornøyd med
konserten.
– Jeg synes det gikk veldig
bra.
Kormedlemmene synes det
har vært kjempespennende å
ha med seg profesjonelle sangere.
– Det er så inspirerende å
synge med proffe, mener Viken
Mobæk.
Soloinnslag
Konserten startet med tre so-
loinnslag. Tenor Bjørkøy sang
«Terra e Mare» av G. Puccini og
baryton Eggen framførte «Mein
Sehnen, mein Wähnen» fra operaen «Die Tote Stadt» av E.W.
Korngold. Begge ble akkompagnert av Zlatarov-Marcetic
på piano.
Bass Stiklestad ble akkompagnert av Roger Andreassen
på orgel på stykket «Nun
scheint in vollem Glanze der
Himmel» fra «Skapelsen» av J.
Haydn.
Deretter serverte solistene
og kormedlemmene det store
verket «Messa di Gloria».
Andreassen, organist i Ringsaker, ble leid inn for anledningen.
«Det er så inspirerende å synge
med proffe.»
GRETE VIKEN MOBÆK
Han har laget et eget arrangement for orgel på stykket
som egentlig er skrevet for orkester.
Sang med lærerne
Tylldølen Eggen har hatt både
Stiklestad og Bjørkøy som lærere.
Under konserten sang eleven
NORD-ØSTERDAL 17
TIRSDAG 11. MAI 2010
Støtte til forvaltningsstyret for hjortevilt
Folldal kommune ved forvaltningsstyret gir Forvaltningsutvalget for
hjortevilt i Folldal kommune (FUH), tilskudd fra kommunalt viltfond
på 60 prosent av godkjent kostnad, inntil 75.000 kroner. Pengene
skal gå til rydding av skog på utsatte steder langs vei i Folldal.
Tilskuddsgrunnlaget kan omfatte kostnader knyttet til de deler av
prosjektet som gjelder rydding av ungskog og kratt uten nyttbart
virke.
Flere innspill rundt administrativ organisering av kulturskole
Tolga kommune har fått inn flere innspill rundt ny
administrativ organisering av kulturskolen. Kulturskolen i Tolga har siden 2005 vært underlagt
virksomhetsleder ved Tolga skole. Nå foreslås
det at kulturskolen opprettes som egen virksomhet. Dette støttes av Berit Graftås i Kulturskolen.
Musikernes Fellesorganisasjon mener dagens
ordning har fungert veldig godt. De frykter at
kommunen med omorganiseringen kan miste det
gode samarbeidet som i dag er mellom kulturskolen og Tolga skole. Rektor ved Tolga skole
støtter innstillingen om omorganiseringen, og påpeker at det aldri har vært meningen at rektoren
ved skolen skal være leder for kulturskolen.
INVITERER: Regionrådsleder og ordfører i Tynset, Bersvend Salbu,
inviterer politikere og fagfolk til å diskutere helseplan.
ARKIVFOTO
BARYTON: Lars Eggen med sin barytonstemme sang fra operaen «Die
Tote Stadt».
Fag og politikk
møtes til plandag
Onsdag 26. mai møtes
politikere og fagfolk på
Tynset for å diskutere
strategisk helseplan for
fjellregionen. Regionrådet inviterer.
KARIN TØRKLEP
SLETTEN
416 49 194
[email protected]
Regionrådet for Fjellregionen
vedtok i februar å sette i gang
et arbeid som skal munne ut i
Strategisk helseplan for Fjellregionen.
Et ledd i arbeidet er å
gjennomføre en informasjonsog diskusjonsdag der politikere og fagfolk møtes for å
diskutere muligheter og utfordringer for helsearbeidet.
ENGASJERT: Jelena Zlatarov-Marcetic er ildsjel bak oppsetningen.
Gloria»
duett med Bjørkøy på sangen
«Vexilla Regis Produent» av
Puccini.
Som ekstranummer etter
stor hyllest fra publikum framførte koret ett stykke fra serbiskortodoks messe.
Alt i alt ble det en flott musikkopplevelse for tilhørerne i
Tynset kirke søndag.
■ Kirkemusikken
«Messa di Gloria» er
skrevet av Giacomo
Puccini i 1880. Den
italienske komponisten er nok mest kjent
for sine operaer og
«Messa di Gloria» ble
glemt men funnet
fram igjen i 1951. For
Tynset Blandetkor er
dette andre gang
messen blir sunget.
Den første framføring
var i 1981.
MALI HAGEN RØE
915 18 387
[email protected]
Tekst og foto:
GURIL BERGERSEN
901 52 982
[email protected]
Etterlyser plan for
parkering i Os
Såttåhaugen grunneierlag har i et brev til Os
kommune etterlyst svar,
angående en ny plan for
parkering og trafikk i
Såttåhaugen setergrend i
Vangrøftdalen i Os.
FAKTA
GOD INNSATTS: Koristene fra Tynset og
Tylldalen var gode under konserten.
Arbeidsgruppa ledes av
rådmann i Folldal, Brit Kværness, som vil legge fram en
statusrapport. Saksordfører i
Stortinget for samhandlingsreformen, Are Helseth (Ap),
deltar i debatten, og kommuneoverlege Helge Lund i Os
og Røros ser på utfordringer
for helsearbeidet i fjellregionen.
Alle medlemmene i regionrådet, formannskapsmedlemmene i de sju kommunene, to
representanter fra fagfolkene
i hver av kommunene, samt
representanter fra Sykehuset
Innlandet, Røros sykehus og
Røros Rehabiliteringssenter
er invitert til å delta.
Neste skritt i planarbeidet
blir å konkretisere forslag til
en regional helseplan.
Såttåhaugen grunneierlag påpeker i et brev til kommunen
at det er over ett år siden de
sendte siste henvendelse til
kommunen om denne saken.
– Etter press på leder for
miljø/utmark ble vi invitert på
befaring angående eventuelt
ny trasé langs Østerbekken
høsten 2009, skriver Inge
Eggen i grunneierlaget. Men
på grunn av snø ble befaringen utsatt. De hadde også
gitt muntlig beskjed før befaringen at alternativet ikke
lenger var aktuelt på grunn av
det store miljøinngrepet det
ville medføre.
– Det aktuelle forslaget er
da alternativ 1 i kommunens
planutkast fra 2005, skriver
Eggen.
Han påpeker at en grunneier har sagt seg villig til å avgi
grunn for en parkeringsplass
for 25 til 30 biler.
– Skal vi som grunneiere ha
tillit til det lokale forvaltningsregimet for verneområdene, må vi nå få en fortgang i
saken, påpeker Eggen.