– Vil vise at vi er viktige

Comments

Transcription

– Vil vise at vi er viktige
Østlendingen
nyheter ● 19
Torsdag 9. april 2015
Bønder delte ut 300 lunsjmåltider, luer og caps til over 20 bedrifter på Tynset
– Vil vise at vi er viktige
Bønder i Nord-Østerdal og over hele landet ruster seg til nye
og harde jordbruksforhandlinger. I går
delte de ut gratis
lunsj for å synliggjøre norsk matproduksjon.
Landbruk
Mali Hagen Røe
[email protected]
915 18 387
A
lle bondelagene i regionen deltok, i regi av
Nord-Østerdal bondelagskrets.
– Vi ønsker på en positiv og
hyggelig måte å få fram hvor
viktig norsk matproduksjon og
den norske bonden er for Norge, sier Storeng.
Sunn lunsj
I bresjen for bøndene i regionen delte hun i går ut 300
lunsjmåltider samt effekter
som buttons, luer og caps.
Over 20 bedrifter i Tynset fikk
besøk. De ansatte ved NordØsterdal kraftlag satte pris på
bondebesøket, og takket for
både byggrynslunsj og luer.
– Vi er avhengig av bøndene,
sier daglig leder Ivar M. Often,
som fikk full støtte rundt lunsjbordet.
Storeng sier at målet med
kampanjen er å synliggjøre
norsk matproduksjon overfor
politikere og folk flest.
– Dette er helt klart en oppvarming til jordbruksforhandlingene. Vi er veldig avhengig
lUnSJ og lUe: daglig leder i nord-Østerdal kraftlag, Ivar M. Often, fikk både lunsj og bonde-lue av Gøril Storeng i nord-Østerdal
Begge Foto: MAlI hAgen røe
bondelagskrets. – Et bra tiltak! Vi er avhengig av bøndene, sier Often.
av folkets støtte, sier Storeng.
Leder i Tynset bondelag, Sigurd Hansmoen, påpeker at
både forståelsen og støtten til
bøndene er stor i distriktene.
– Men vi tar ingen ting for
gitt, og ønsker å bygge videre
på den positive stemningsbølgen i befolkningen til matproduksjon og bønder, sier han.
Dårlig kornøkonomi
I FArtA: Onsdag aksjonerte bønder i nord-Østerdal ute i bedrifter
og i Tynset sentrum. Foran fra venstre Lidvin Granrud Hokstad og
Einar Wenstad Lohn. bak fra venstre Sigurd Hansmoen i Tynset
bondelag, Gøril Storeng, Øyvind Lervang Hagen i Tynset bondelag,
Geir Lohn i alvdal bondelag, bergsvein Odden i Øvre Folldal bondelag
Foto: MAlI hAgen røe
og Jo arild Haugen i Vingelen bondelag.
I dag er det 42.000 bønder i
norsk landbruk, som årlig investerer mellom 4 til 4,5 milliarder i nye fjøs og teknisk utstyr. Hver vår slippes nesten to
millioner sau på utmarksbeite,
som holder kulturlandskapet
åpent og opprettholder et stort
biologisk mangfold.
– Mat må produseres der jordene og beitene er, sier Hansmoen, som også er bekymret
for den dårlige kornøkonomien. – Den må det tas tak i under jordbruksoppgjøret. Blir
det ikke god nok økonomi i
kornproduksjonen, kan mye av
vår grasproduksjon bli flyttet,
sier Hansmoen.
Den 24. april skal bøndene
levere sitt krav, og den 5. mai
kommer staten med sitt tilbud
til bøndene.
Velkommen til
Norges største
hyttemesse
9.-12.
APRIL 2015
EXPORAMA
SENTERET
HELLERUDSLETTA
..........................................................................................................................
Hyttemessen på Exporama Senteret, Hellerudsletta,
er en inspirasjonsarena for alle som har dragning mot
hyttelivet, enten man allerede har sitt feriested eller
planlegger å bygge nytt. 9. - 12. april vil en lang rekke
av hytteprodusenter, tomteutviklere, eksteriør- og
interiørbedrifter vise hva de har å by på, samt at
fagfolk og rådgivere innenfor hyttebransjen er tilstede
for å dele sin kunnskap.
www.hyttemessen.no
Inngangspriser:
Voksenbillett ..................kr. 150,Honnørbillett ..................kr. 100,Barn under 16 år ...........Gratis
Åpningstider:
Torsdag ................... 12:00 - 19:00
Fredag ..................... 12:00 - 19:00
Lørdag ..................... 10:00 - 17:00
Søndag .................... 10:00 - 17:00

Similar documents