Årsmøtedelegatene og gjester

Comments

Transcription

Årsmøtedelegatene og gjester
1 av 4
Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag består etter vedtektenes § 19 av:
1.
Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallag over 100 medlemmer en
(1) utsending for hvert påbegynt 100 medlemmer. 101 – 200 gir 1 ekstra utsending,
201 – 300 gir 2 ekstra osv.
Anders
Oddvar Arne
Thorstein
Vidar
Pål
Sven
Marius
Tore Ivar
Odd Robert
Tormod
Kay Arne
Vidar
Peder
Bjarne Ivar
Lars
Øystein
Odd Magne
Jon
Odd Roar
Bashev
Austad
Karl
Erling
Øystein H.
Kristoffer
Eskil
Håvar
Håvard
Lorns Olav Aunsmo
Johannes
Ole Martin
Brian
Anton
Leif Johan
Moksnes
Hagen
Sæther
Moan
Brenne
Skjesol
Jermstad
Støre
Skilbrigt
Veske
Hov
Meldal
Wæhre
Kleppa
Vanebo
Ertsås
Hatling
Bergum
Sandvik
Kvittem
Veiseth
Morken
Fløan
Forbord
Storflor
Trøite
Opheim
Gjermstad
Lund
Berg
Sparbu Bondelag
Sparbu Bondelag
Sparbu Bondelag
Sparbu Bondelag
Ogndal Bondelag
Ogndal Bondelag
Egge og Kvam Bondelag
Egge og Kvam Bondelag
Beitstad Bondelag
Beitstad Bondelag
Beitstad Bondelag
Stod Bondelag
Namsos Bondelag
Namsos Bondelag
Stjørdal Bondelag
Stjørdal Bondelag
Lånke Bondelag
Lånke Bondelag
Skatval Bondelag
Skatval Bondelag
Hegra Bondelag
Hegra Bondelag
Skjelstadmark
Landbrukslag
Frosta Landbrukslag
Frosta Landbrukslag
Leksvik Bondelag
Leksvik Bondelag
Åsen Landbrukslag
Åsen Landbrukslag
Skogn Bondelag
Skogn Bondelag
Ekne Bondelag
Nesset Landbrukslag
Frol Bondelag
Frol Bondelag
Ytterøy Bondelag
Verdal Landbrukslag
Verdal Landbrukslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Liv Guri
Eirik
Audhild S
Kjell Morten
Jostein
Anette
Bjørn
Hanne
Per Magnus
Johanne Kjølstad
Torstein
Lars
Lars Johan
Magnar
Thor Johan
Lars
Frank
-
Kvello
Skjørholm
Slapgård
Slapgård
Sand
Liseter
Flore
Damås
Værdal
Røflo
Næss
Karl Jakob
Sjaak
Paul Olav
Solbjørg
Kari-Anne
Brynhild Bremer
Svenn Ove
Brian
Anita
Gerhard
Jan Leo
Okstad
Mocking
Bjerken
Kjølstad
Jensen
Viken
2.
Fosseng
Pelle
Marø
Røsseth
Fjeldstad
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Styremedlemmer i fylkesbondelaget.
Asbjørn
Borgny Kjølstad
Trond
Kristin
Sigmund
Line
Erik
3.
Flakkenberg
Omli
Vegset
Skaget
Harbækvold
Gjertsås
Verdal Landbrukslag
Verdal Landbrukslag
Vuku Landbrukslag
Vuku Landbrukslag
Verran Bondelag
Namdalseid Bondelag
Namdalseid Bondelag
Inderøy Bondelag
Inderøy Bondelag
Inderøy Bondelag
Inderøy Bondelag
Inderøy Bondelag
Sandvollan Bondelag
Snåsa Bondelag
Snåsa Bondelag
Snåsa Bondelag
Lierne Bondelag
Lierne Bondelag
Namsskogan og Røyrvik
Bondelag
Høylandet Bondelag
Grong Bondelag
Grong Bondelag
Øvre-Høylandet Bondelag
Overhalla Bondelag
Overhalla Bondelag
Overhalla Bondelag
Fosnes Bondelag
Flatanger Bondelag
Vikna Bondelag
Nærøy Bondelag
Nærøy Bondelag
Foldereid Bondelag
Leka Bondelag
Helland
Grande
Hodne
Kjølen
Johansen
Klausen
Melting
NTBK
NTBU
To (2) utsendinger valgt av Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag
65
66
67
68
69
70
71
4.
NTBK
NTBK
To (2) utsendinger valgt av Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag
Oda
5.
72
Hollingsæter
Medlemmer av Norges Bondelags styre og representantskap som bor i fylket
Lars Petter
Eilif
Bartnes
Due
Norges Bondelag
Hoff/Allskog
73
74
6.
Medlemmer av Norges Bondelags årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
Valget gjelder for to årsmøter i Norges Bondelag og medlemmene møter dermed på de 2
følgende årsmøter i fylkesbondelaget. (De andre årsmøteutsendingene har også andre
tillitsverv og er nevnt over)
Irma
Bent Ingar
Hege
7.
75
76
77
Okkenhaug
78
Møteleder
Karl Fredrik
8.
Øfsti
Fuglu
Lindstrøm
Gjester (talerett, men ikke stemmerett)
Anne Berit
Anne Randi
Bjarne
Anstein
Bjørn
Skjerve Sæther
G. Vie
Faanes
Lyngstad
Finanger
Inger Lise
Bjørn
Torfinn
Carl
Torgeir
Arild
John
Randi
Tomas Iver
Ingdal
Engen
Aas
Sitter Geving
Strøm
Hjelde
Lundsvoll
Nessemo
Hallem
valgnemnda
Leder valgnemnda
valgnemnda
Fylkesmannen
Studieforbundet næring
og samfunn
TINE
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Sosialistisk venstreparti
Gjensidige
Gjensidige
LO
Senterpartiet
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Jann
Karlsen
Nord-Trøndelag Krf
9. Ansatte
Anne Marit
Pål-Krister Vesterdal
Ove Magne
Brita
Igelsrud
Langlid
Ribsskog
Buan
Organisasjonssjef
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
114
115
116