Sogndal - lerumcup

Comments

Transcription

Sogndal - lerumcup
Vaktliste samlagsstemne bane Sogn Ytre og Sogn Indre 2015
Fredag 14.august
Frå 1700: Alle møter for siste rigging, opplæring og skyting
1730-2100: Skyting for arrangørar og andre
Laurdag 15 august 2015 0900-1800
Påmelding, sekreteriat: Tore Feten, Odd Magne Langeteig, (Ingeborg Elvagjeng)
Oppsetjing premiar:
Atle J Dale (Stian Hellebust)
Standplass 100m:
Sogndal
Kontrollør 100m:
Sogndal
Standplass 200m:
1: Jon Henning Langeteig, 2: Leif Magne Vigdal (rullering)
Kontrollør 200m:
1: Gulleik Vigdal, Asbjørn Feten, 2: Karstein Langeteig, Terje Midttun
(rullering)
Teknisk/support:
Svein Bjarnar Nesse (Jens Terje Hammervoll)
Kiosk 0900-1400:
Anita Mæland, Nils Magnar Feten (Eva Øyrehagen)
Kiosk 1400-1800:
Monica Dale, (Eva Øyrehagen+ 1 meir)
Parkering 0900-1200: Kjell Trygve Sværen, Andreas Langeteig, Tommy Ese, (Jan Ove Øyrehagen, Jan
Gunnar Bøthun)
Parkering 1200-1500: Kristoffer Dale (Jan Ove Øyrehagen, Jan Gunnar Bøthun)
Speaker:
Kjetil Hov
Stang/stupar
Per Langeteig, Anders Mæland, Tommy Feten, Olav Kåre Rendedal, Geir
(inklusive vakter)
Anders Mæland, Tommy Kalhagen (Kai Jonny Venes, J, Atle Eikevik, Oddbjørn
Eggum, Even Øyrehagen)
Ordonans:
Jakob Witt
Sundag 16 august 2015 1000-1300
Standplass 100m:
Sogndal
Kontrollør 100m:
(Hans Christian Hansen, Jens Raunehaug)
Standplass 200m:
Jon Henning Langeteig
Kontrollør 200m:
Asbjørn Feten, Terje Midttun
Teknisk:
Svein Bjarnar Nesse, (Jens Terje Hammervoll)
Kiosk:
Karoline Mo Feten, Nils Magnar Feten, (Lillian Angelshaug)
Parkering :
Olav Thorsnes, (Øyrehagen/Bøthun)
Speaker:
Kjetil Hov
Sekreteriat:
Tore Feten, Odd Magne Langeteig (Stian Hellebust)
Jury: Svein Bjarnar Nesse, Jens Terje Hammervoll, 1 rep. frå Sogn Ytre skyttarsamlag, 1 rep. frå Sogn
Indre skyttarsamlag.
Tillaging av betasuppe i Grendahuset: Målfrid Langeteig, Bjørg Nesse, Berit Flatheim, Gerd Mæland
Reserver: Egil Sværen, Narve Bjørk, Kathleen Seifert
Stang/stupar mannskap må hugsa å ha med klokke, kikkert og radiosamband.
Parkeringsvakter må hugsa å ha med refleksvestar og radiosamband. Møta i god tid.
Arrangørar parkerer ved stang/stupar standplass for å frigjera mest mogeleg parkeringsplassar nær
skytebana. Plassen framfor skyttarhuset vert bilfri.
Flest mogeleg deltek på opprydding sundagen etter stemna!