se vedlagte mønster

Transcription

se vedlagte mønster
Mønster 1 Prøvelapp for klipping uten forsterkning
Legg opp 43 masker og strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang frem og tilbake 3 omganger. Legg opp 6
masker og fortsett å strikke mønster rundt. Når mønsteret er ferdig, fell av de 6 klippemaskene og
strikk vrangbord en rett og en vrang frem og tilbake 3 omganger. Fell av. Vask og legg flatt til tørking.
Mønster 2 Prøvelapp for forsterkning med heklemetoden
Legg opp 43 masker og strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang frem og tilbake 3 omganger. Legg opp 7
masker og fortsett å strikke mønster rundt. Når mønsteret er ferdig, fell av de 7 klippemaskene og
strikk vrangbord en rett og en vrang frem og tilbake 3 omganger. Fell av. Vask og legg flatt til tørking.