Lokal plan Zebra høst 2015

Transcription

Lokal plan Zebra høst 2015
Lokal plan høst 2015 kunst, kultur og kreativitet 3. og 4. trinn ”Zebra”
Uke
Aktivitet
Innhold
35- 37
Lage
blyantholdere
Elevene skal konstruere ulike bokser
som settes sammen til en blyantholder.
37
Stille ut i foajeen
37 - 39
Sy vesker med
stofftrykk.
39
40
41 - 43
Stille ut i foajeen
Male bilder av
høstmotiver
Kompetansemål LK `06
Lokale læringsmål
-
planlegge og lage enkle
bruksgjenstander LK`06 Design
Lære å konstruere tredimensjonal
form.
-
lage enkle utstillinger av egne
arbeider: LK`06 Visuell
kommunikasjon.
Lære om ulike utstillingsmetoder.
Elevene skal trykke et høstmotiv på
bommullslerret som senere syes
sammen til en veske.
-
Elevene skal skisse ulike motiver i
nærmiljøet som senere skal males og
dekoreres.
-
lage enkle gjenstander gjennom å
strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i
ulike materialer: LK `06 Design
Høstferie
gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø
og bruke dette som utgangspunkt for
egne bilder : LK`06 Kunst
Lære om stofftrykk og
billedkomposisjon
Eksperimentere med farger og
materialer
Lære å sy på symaskin
Lære å se motiver.
Fargelære
Årshjul
43-45
Strikke
pannebånd
Elevene skal tegne et mønster som
senere skal strikkes til et pannebånd.
45 - 47
Sy hårstrikker
Flette armbånd
Elevene skal designe hårstrikker som
syes sammen på symaskin.
Elevene skal bruke ulike flettemetoder
for å designe armbånd.
-
lage enkle gjenstander gjennom å
strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i
ulike materialer. LK `06 Design
- lage enkle gjenstander og former
gjennom klippe, tvinne og flette.
Lære å følge mønster.
Lære å strikke.
Lære å designe form.
Lære ulike flettemetoder som bl.a
makramee.
- lage enkle utstillinger av egne arbeider: LK
`06 Visuell kommunikasjon
47
Stille ut i foajeen
48- 49
Lage krans av
papir.
Elevene skal brette, rulle og konstruere
papirformer som senere settes sammen
til en krans.
49 - 51
Sy pute i logcabin teknikk
Elevene skal tegne mønster, klippe
formene og sy sammen til en pute på
symaskin.
- bygge med enkle geometriske grunnformer:
LK `06 Design
Lære ulike bretteteknikker.
Stimulere form- og fargesansen.
-planlegge og lage enkle bruksgjenstander LK
`06 Design
Lære og designe eget mønster.
Lære å sy på symaskin.
Stimulere formsansen.