2-deling – gruppe 1

Transcription

2-deling – gruppe 1
Årsplan for kunst og håndverk
5. trinn skoleåret 2014-2015 (3t. pr. uke x 19 økter)
2-deling – gruppe 1
Periode
Tema
Mål i LK06
1.-4. økt
Nupen prosjekt
Glassmaleri på transparent
Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form,
lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom
5. -6. økt
Munch ekspresjonismen
Klippe ut skrik i farget kartong
Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form,
lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
7-9. økt
Fargesirkelen
Maler fargesirkelen
Fargesirkelen som paraply
Widerberg
Skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger
10.-14. økt
Tørkerullholder på sløyden
Bruke ulike sammenføyingsteknikker i harde og myke
materialer
15-16. økt
Topp til tørkerullholder i leire med glasur
Bruke ulike sammenføyingsteknikker i harde og myke
materialer
17-19.økt
Vincent van Goghs soverom
Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne
arbeider.
Bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å
gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale vertøy.
Årsplan for kunst og håndverk
5. trinn skoleåret 2014-2015 (3t. pr. uke x 19 økter)
2-deling - gruppe 2
Periode
Tema
Mål i LK06: Elevene skal:
1.- 2.økt
Nupen prosjekt
Male Nupen-krukke
Lage egen versjon av et av Nupens bilder.
Lage Nupen-utstilling til Bygdekvelden.
Kunst:
Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form,
lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og
skulptur.
Arkitektur:
Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom.
3. økt
Lære hvordan en symaskin virker.
Lære å tre maskinen.
Design:
Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede
for sammenheng mellom idé, valg av materialer,
håndverksteknikker, form, farge og funksjon.
Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en
formgivingsprosess.
4. økt
Symaskin:
Sy liten pose.
Design:
Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede
for sammenheng mellom idé, valg av materialer,
håndverksteknikker, form, farge og funksjon.
Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en
formgivingsprosess.
5. -6. økt
Symaskin:
Sy pute (forøvelse til lappeteknikk)
Design:
Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede
for sammenheng mellom idé, valg av materialer,
håndverksteknikker, form, farge og funksjon
Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en
formgivingsprosess.
7. -11. økt
Symaskin:
Sy forkle
Design:
Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede
for sammenheng mellom idé, valg av materialer,
håndverksteknikker, form, farge og funksjon.
Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en
formgivingsprosess.
12. -14.økt
Ekspresjonismen: E. Munch
-motiv
-komposisjon
-fargebruk
-penselstrøk
Male «Skrik» / utsnitt av «Skrik»
Male eget bilde inspirert av
ekspresjonismen.
Kunst:
Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i ekspresjonismen har
satt spor etter seg.
Samtale om hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge
og bruke dette i eget arbeid med bilde.
15.-16. økt
Impresjonismen
Monet
-Bruk av lys / skygge
-Fargebruk
-Penselstrøk
Male egen versjon av «Vannliljedam»
Kunst:
Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i impresjonismen har
satt spor etter seg.
17.-18. økt
Samtale om særtrekk ved hus i
Kvadraturen.
Thilo Schoder
Blyanttegning av hus
Arkitektur:
Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne
med nasjonale og internasjonale stilretninger.
19. økt
Skrive dikt og lage illustrasjon som passer til  diktutstilling.
Ulike typer skrift
Komposisjon / lay out
Visuell kommunikasjon:
Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer
med hverandre i ulike sammenhenger.
Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form,
lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde.