KVELDSKURS OG HELGEKURS - Christiania FriAkademi

Transcription

KVELDSKURS OG HELGEKURS - Christiania FriAkademi
PORTRETTTEGNING Tirsdager 16.45 - 19.15
Kursstart 1. Februar og 22. Mars, kr 2000
KVELDSKURS OG HELGEKURS
For deg som ønsker en solid innføring i klassisk
tegning og maleri. Du får individuell veiledning ut fra
ditt behov, ståsted og erfaring.
Trinn 1: Her gis en innføring i portrettets
grunnleggende problemstillinger. Vi lærer om
form, volum, lys og skygge, samt betydningen av
komposisjonens betydning for det kunstneriske
uttrykket. Vi tegner etter levende modell.
Trinn 2: Vi utdyper kunnskapen fra trinn 1, som er en
forutsetning for å gå trinn 2, og tegner fortsatt etter
modell.
Kursene passer for alle som er interessert i å tegne og
male og vil ha mest mulig ut av hobbyen sin, ønsker
en solid faglig innføring i tegning og maleri og/eller er
søkere til visuelt-kreative høyskoler.
Kveldskursene er på 7 kvelder à 2,5 timer og går to
ganger hver høst og vår.
AKTTEGNING
Tirsdager 19.30 - 22.00
Kursstart 1. Februar og 22. Mars, kr 2000
Trinn 1: Det arbeides etter levende modell og gis
innføring i kroppens hovedformer, proporsjoner og
enkel anatomi, samt grunnleggende regler for plastisk
anatomisk oppbygging av menneskekroppen, også
med lys og skyggelegging. Vi gjør studier i stort format
med blyant, kull, kritt og rødkritt. Det blir også noe
krokitegning (hurtige skisser).
Trinn 2: Vi utdyper kunnskapen fra trinn 1, som er en
forutsetning, fortsatt med levende modell. Dette er det
eneste undervisningstilbudet i Norge som omhandler
de klassiske prinsipper. Undervisningen vektlegger en
funksjonell forståelse for menneskekroppens
anatomiske oppbyggning og rytmikk. Du vil oppnå
en kvalitetsforbedring i den tegneriske fortolkning av
volum, form og rytmeforløp, og få en økt forståelse for
modellens motvektsbalanse og stilling i rommet.
FRIHÅNDSTEGNING Onsdager 16.45 - 19.15
Kursstart 2. Februar og 23. Mars, kr 1900
OLJE / AKRYLMALING Onsdager
16.45 - 19.15. Kursstart 2. Februar og 23. Mars, kr 1900
Trinn 1: På dette kurset får du en enkel og grundig
innføring i fargenes og pigmentenes verden. Vi maler
stilleben, med vekt på studie av linjer, flate, valører og
farger. Dette er kurset for deg som vil ha en grundig
innføring i maleri. Du får individuell korrektur.
Trinn 2: Vi går videre med kunnskapen fra trinn
1, og bruker det vi har lært til å male stilleben eller
selvportrett. Du får også praktisk trening i fargebruk
og gjør enkle øvelser i form, farge, fargerom og
komposisjonslære.
Trinn 1: Kurset gir en enkel og grunnleggende
innføring i grafiske strukturer, teksturer og bruk av
perspektiv. Vi lærer om form, volum, lys og skygge.
Dette er grunnkurset for deg som vil søke kunst,
arkitekt, reklameskoler – men også for den som ønsker
å bli dyktigere i utøvelsen av en kjær hobby.
Trinn 2: Vi tegner etter enkle stillebensmotiver i stort
format. Det undervises i perspektiv, grafiske strukturer,
og eksteriør/interiør. Kurset er for den som ønsker en
videre fordypning i tegning og for de som søker kunstog arkitekthøyskoler, grafisk design, reklameskoler,
scenografi, etc.
Helgekurs i
FRIHÅNDSTEGNING
Trinn 1: 5.-6. mars, trinn 2: 2.-3. april, kl 10-16, kr 1800
Helgekurs i
LYS / SKYGGE tegning
Lørdag 19. - søndag 20. mars kl 10-16, kr 1800
Kurset passer for nybegynnere eller litt øvede. Du
får personlig oppfølging og veiledning ut fra ditt nivå.
Kursets tema er grunnprinsippene for oppbygging av
tredimensjonal form ved hjelp av lys og skygge. Kurset
har en praktisk del som gir deg trening i å legge jevne
valører, og en teoretisk del som gir deg en større
forståelse om hvordan lys fungerer og hvordan du kan
forbedre tegningene dine.
Helgekurs i
LANDSKAP / STILLEBEN
Lørdag 7. - søndag 8. mai kl. 10-16.30, kr 1800
PORTRETTMALING Torsdager 16.45 - 19.15
Kursstart 3. Februar og 24. Mars, kr 2000
Portrettmaling er et basiskurs med innføring i
portrettmaleriets grunnleggende problemstillinger.
Vi bruker modell og lærer å bygge form, volum og rom
ved bruk av kalde og varme farger, lys og skygge, i
tillegg til grunnleggende komposisjon og proporsjoner.
Det er en fordel om kursdeltageren har litt erfaring med
portretttegning og grunnleggende maleerfaring. Du får
også en innføring i materiale og penselbruk.
AKTMALING Torsdager 19.30 - 22.00
Kursstart 3. Februar og 24. Mars, kr 2000
Vi lærer om viktigheten og betydningen av komposisjon
som basis og utgangspunkt for den videre utvikling av
motivet. Det arbeides med proporsjoner og anatomi,
etter modell. Du lærer om formskapende fargebruk,
fargerom, fargeharmonier og hudtoner. Det gis også
innføring i material og penselbruk.
Det er en fordel om kursdeltageren har litt erfaring med
akttegning og grunnleggende maleerfaring.
Christiania friAkademi har inngang i Kongensgate 3
ved siden av Museet for samtidskunst
For ytterligere info og påmelding: www. friakademiet.no
[email protected] Tlf : 95460259 (man. - tors. 9-17)
Landskap/stilleben i figurativ/nonfigurativ utførelse
med olje eller akryl. Grunnundervisning i fargelære
og komposisjon samt individuell oppfølging. Du lærer
å stemme farger til hverandre ved å bruke både
varme og kalde farger. Du vil også få kunnskap om
plassering av horisont, ledelinjer, blikkfang og andre
billedbyggende elementer. Ta, om du ønsker, med
egne skisser eller foto av det du vil male. Passer for
nybegynnere og litt øvede.
Helgekurs i
IKONMALERI
2 helger
(lør.-søn.) 5.-6. og 12.-13. mars kl 10-16.30, kr 1800
Ikonmaleri er en gammel kunstart som appellerer til
mange i vår tid. Vi arbeider grundig og du får tid til
fordypning og komme i kontakt med materialene. Vi
bruker gamle teknikker for ikonmaleri, som eggtempera
og forgyllning, på treplater, og du får lære det fra
grunnen av..
Alle materialer er inkludert i kursprisen og fås på
kurset. Kurset passer for alle som ønsker å male
ikoner, eller trenger innføring i de ulike teknikkene. Det
kreves ingen forkunnskaper.