Kunst og handverk

Transcription

Kunst og handverk
ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 3.TRINN 2015-2016
Mål
34
35

Kunne bruke overlapping i arbeid
med tegning og maling

Kunne lage utstilling av egne
arbeid
Tema
Minner fra en
sommer
Arbeidsform
Lage hender av farget
kartong, klippe ut og
montere på felles klasseskilt
til døren.
Vurdering
Egenvurdering
Felles vurdering av
klassearbeidet dørskilt


Lage en tegning med tema
«Sommer»
Øv på å tegne i perspektiv.
Utstilling i klasserommet.
36
37
38
39
40


Overlapping
Kunne bruke overlapping i arbeid med tegning
og maling
Kunne eksperimentere med enkle
geometriske former i konstruksjon
og som dekorative formelementer


-Lag et bilde eller
bokmerke med make
geometriske figurer i
ulik størrelse oppå
hverandre.
-Bilde med
vannfarger deles


Muntlig tilbakemelding
Gruppevurdering

Kunne lage utstilling av egne
arbeid
opptil «puslespill» og
monteres på svart
kartong.

-Klippe ut bilder fra
ukeblad. Lime det på
en eske/ fat. Tilslutt
blir det lakket m/
……….

-lime (m/ vegg lim)
tau/ garn rundt en
ballong. Fingerhekle
opphenget.
Fargelære: Overlapping
mellom årstidene sommerhøst
41 Høstferie
42
43
44
45
46



Kunne lage enkle gjenstander
gjennom å strikke, veve, filte, sy,
spikre, skru
Kunne bruke enkle, hensiktsmessige
håndverktøy i arbeid med leire,
tekstil, skinn og tre
Kunne planlegge og lage enkle
bruksgjenstander
Toving og veving

Lage indianervev.

Tove fugl. Sy på nebb
osv.

Tove runde kuler til
smykke(knyte skinn
snor) og evt. tove et
eple.

Grytekluter??



Egenvurdering
Muntlig tilbakemelding

Lage noe i tre?
Fargelære: Overlapping
mellom årstidene høst-vinter
47
48
49
50
51

Kunne bruke enkle funksjoner i
digitale bildebehandlingsprogram
Skrivedilla
Lage julekort på data.
Sette inn bilder i tekst.
Lage tekstboks
Bruk av nettstedet
Mycutegraphics.com
Fagdag i K&H
2

Julestrømpe

Julepynt og julegåver


Kameratvurdering
Muntlig tilbakemelding
etter gitte kriterier
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Samtale om gater, plasser og bygninger med
forskjellige bruksfunksjoner i nærområdet

Kunne lage enkle bruksgjenstander gjennom
å
Karneval-sy
en
strikke, veve, filte, og sy i ulike materialer
sang!
14
Lage rom med tilbehør inkl
personer, av en skoeske


Egenvurdering
Kameratvurdering


Muntlig tilbakemelding
Kameratvurdering

Egenvurdering
Tverrfaglig fokus:
 Lage et lite
hendelsesforløp og
spille for hverandre
Lage en figur i filt, og sy rundt
kanten.
Tverrfaglig fokus NO/MUS:
kjente melodier, nå i «ny
versjon» med elevenes egne
figurer i

12
13
Kunne planlegge og bygge modeller av hus og Rom
rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle
håndverksteknikker
Kunne bruke enkle, hensiktsmessige
håndverktøy i arbeid med tekstil

Lage løper i AIDAstoff.
Fokus på ulike sting.

Sy hjerte m/ulike
sting. Montere det til
et bilde.

Lage maske

Fellesarbeid: stor
Vinterferie/påskeferie

Kunne visualisere og formidle egne inntrykk
i
Inntrykk
og
15
16
17
18
ulike teknikker og materialer
uttrykk
sommerfugl på
lerret.



Gruppevurdering


Kameratvurdering
Muntlig tilbakemelding
Lage sommerfugler
på ulike måter:
-streng
- male
- perle
- tegne
Silkemaling m/ salt
Overlapping mellom
årstidene vinter-vår
19
20
21
22
23
24
25
Bruke orginalkunst i skolens
nærmiljø som utgangspunkt for
egne bilder og skulpturer

Kunstnerspira

samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer
har visualisert natur.

Bli inspirert av hvordan Munch har visualisert
natur, og benytte dette som utgangspunkt for
eget arbeid


Besøke Alversund
kirke og se på
kunsten der?
Studere skulpturen
ved
parkeringplassen.

Lage egne
kunstbilder

Eksperimentere med
akvarell/vannmaling
og tegneark /
hobbymaling