asbjørn johnsrud - Fremskrittspartiet

Transcription

asbjørn johnsrud - Fremskrittspartiet
en enklere hverdag for folk flest
11. kandidat:
asbjørn johnsrud
Asbjørn Johnsrud er født, oppvokst og bor i Lommedalen. Han har et glødende
engasjement for lokalmiljøet i Lommedalen og bygda han har bodd i hele sitt liv.
Det er mange utfordringer i Lommedalen, og man kan som innbygger her føle seg
litt glemt når resten av kommunestyre diskuterer barnehage, skole, veiutbygging
og kollektivdekning.
Asbjørn Johnsrud vil fremme Lommedalen sin sak i kommunestyre, og sammen
med resten av Bærum Fremskrittsparti vil Asbjørn gjøre noe med utfordringene i
Lommedalen.
En stemme til Fremskrittspartiet og Asbjørn, er en stemme til Lommedalen!
en enklere hverdag for folk flest
buss i lommedalen
fremskrittspartiet vil:
• Si nei til midlertidige
fyllplasser og bilvrak i
Lommedalen.
• Si ja til et levende nærmiljø.
• Bygge bedre infrastruktur i
Lommedalen.
• Være din stemme i
kommunestyret.
• Si nei til eiendomsskatt.
• Tale næringslivet sak i
kommunestyret.
Lommedalen har et unikt og landlig bomiljø, med
småhus og villapreg, samt nærhet til skogen og
naturen. Men det gir også utfordringer da det kun
er én hovedvei inn til Lommedalen. Veinettet er
dessverre ikke bygget ut i samme takt som boligutbyggingen.
Vi vil arbeide for et bedre busstilbud, også flere
ekspressavganger. Dermed vil mange innbyggere
unngå å bruke bilen i rushtiden.
Asbjørn vil arbeide sammen med Fremskrittspartiets fylkestingskandidater slik at Ruter utvider
busstilbudet til Lommedalen, og samtlige busser
kjører helt inn til Bykrysset. Vi vil også gjenåpne
snuplassen ved Lommedalen skole.
Fremskrittspartiet vil gjøre noe med samferdselsutfordringene i Lommedalen!
Bærum Fremskrittsparti stemte for å utvikle
næringseiendommene i Lommedalen, og utvide
arbeidsplassene til det beste for innbyggerne.
Vi mener konkurranse om kjøpekraften til innbyggerne bare er sunt, derfor stemte vi i sin tid også
for både butikk og lagerlokale ved innkjøringen til
Skarva i Nordpapp sine gamle lokaler, men vi ble
alene i den avstemningen.
en enklere hverdag for folk flest
barn og unge
Utnyttelsesgraden i Lommedalen er alt for lav og
Fremskrittspartiet vil øke den til 25 prosent.
Vi vil bygge ut skole- og barnehagekapasiteten
i takt med befolkningsveksten. Barn og unge i
Lommedalen skal ha fritidstilbud, samlingssteder
og idrettshaller på lik linje med resten av barna i
Bærum.
Fremskrittspartiet vil ikke at barna i Lommedalen
må ned til Sandvika for å ha noe å gjøre på fritiden.
fremskrittspartiet vil:
• Arbeide for å øke utnyttelsesgraden for tomter til 25
prosent BYA.
• Arbeide for fortsatt god
skole- og barnehagedekning i Lommedalen.
• Arbeide for gode fritids- og
idrettstilbud for barn og
unge.
en enklere hverdag for folk flest
tjenestetilbud
asbjørn johnsrud
Født: 1967
Bosted: Lommedalen
Sivilstand: Samboer, to
barn
Yrke: Driftsingeniør hos
kulturetaten i Oslo Kommune
Bærum har 120.000 innbyggere. Lommedalen er
kun en liten del av Bærum.
Asbjørn Johnsrud er opptatt av enkeltmenneskets
frihet til å ta egne valg, og vil alltid jobbe for et
best mulig bomiljø i Lommedalen.
En stemme til Fremskrittspartiet og et kryss
ved Asbjørn Johnsruds navn, er en stemme til
nærmiljøet i Lommedalen når de store kommuneplanene og kommunebudsjettene skal diskuteres
og behandles. Asbjørn Johnsrud vil alltid sette
eget lokalmiljø først, og jobbe for en god
Fremskrittsparti-politikk.
Hvis du vil ha Fremskrittspartiets politikk må du stemme på
Fremskrittspartiet ved valget 2015.
Bærum Fremskrittsparti
Pb 124, 1305 Haslum
barum.frp.no
[email protected]
Mob. 957 96 463