Direktør Charlotte Marcussen Social

Transcription

Direktør Charlotte Marcussen Social
Direktør
Charlotte Marcussen
Social- og
Handicapcentret
Susanne Strandkjær
Projektlaboratoriet
Susanne Strandkjær
Bo- og Bostøtteområdet
for voksne med
udviklingshæmning
Grete Ringgaard
Administration
Grete Ringgaard
Botilbud
Frøgård Allé
Henning Østergaard
Bofællesskabet
Pile Allé
Bo- og Bostøtteområdet
for psykisk sårbare
Mette Olsen
Bo- og Aktivitet for
senhjerneskadede
Beskæftigelse og Aktivitet
Peter Foskjær
Arki Hansen, områdeleder
Administration
Administration
Mette Olsen
Peter Foskjær
Botilbud
Kløverhuset
Nina Tieden
Terapien
Trine Mattrup
Bomilhjø
Botilbud
Henning Østergaard
Græshøjvej
Lagunen
Jane Svendsen
Bodil Bjarne
Bofællesskabet
Stationsvej
Bomiljø
Dagtilbud
Henning Østergaard
Porsehaverne
Basen/Oasen
Jane Svendsen
Peter Foskjær
Hjemmevejledningen &
Støttecentret
Bomiljø
Botilbud
Jesper Ulm Jessen
Cirklen
Taxhuset, HUS A
Jane Svendsen
Lene Kjeldsen
Opgangsfællesskabet
Sønderby Torv
Bomiljø
Botilbud
Møllergården
Taxhuset, HUS B
Nina Tiedjen
Freya C. Pedersen
Jesper Ulm Jessen
Aftenklubben Fristedet
Jersper Ulm Jessen
Det udkørende team
Lone C Rasmussen
Bomiljø/
Opgangsfællesskab
Taastrup Torv
Jesper Ulm Jessen
Værestedet
Lone C Rasmussen
Bomiljø
Thorsholm
Lone C Rasmussen
Botilbud
Taxhuset, HUS D
Mia Kabling
Botilbud
Taxhuset, HUS E
Britta M. Holme
Hjemmevejledningen
Peter Foskjær
Peter Frøby
Team Myndighed
Henrik Jørn Otto