Bolig for velferd

Transcription

Bolig for velferd
1
03.11.2015
Visjon:
Alle skal bo godt & trygt
Nasjonale mål & innsatsområder
1. Alle skal ha et godt sted å bo
• Hjelp fra midlertidig til varig bolig
• Hjelp til å skaffe en egnet bolig
Alle skal bo godt og trygt
En særlig innsats mot
barnefamilier og unge…
Resultatmål
1. Utleieboliger for
barnefamilier
- God kvalitet og i et trygt
bomiljø
2. Alle med behov for tjenester, skal
få hjelp til å mestre boforholdet
• Forhindre utkastelser
• Gi oppfølging og tjenester i hjemmet
2. Midlertidig botilbud
- Unntaksvis
- Ikke mer enn 3 mnd.
3. Den offentlige innsatsen skal være
helhetlig og effektiv
3. Bostedsløshet
• Sikre god styring og målretting av området
- Forebygges
• Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon
• Planlegge for gode bomiljø
- Reduseres
2
03.11.2015
Alle skal bo godt og trygt
Felles visjon: Alle skal bo godt og trygt!
Bolig en forutsetning for vår
velferd
Ingen skal måtte gjøre seg
fortjent eller kvalifisert til å få
hjelp
Alle må bo, og med riktig hjelp
kan alle bo
3
03.11.2015
Baldurfilm dokumenterer Housing
First prosjekt i Trondheim
Housing First-modellens formål: Skaffe boliger først, og
deretter kombinere boliger med støttende behandling og
tjenester innen psykisk og fysisk helse, rus, utdanning og
sysselsetting.
http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/baldurfilmdokumenterer-housing-first-prosjekt-i-trondheim/
http://baldurfilm.no/
4
03.11.2015