Telefonliste - Sandnes Kommune

Comments

Transcription

Telefonliste - Sandnes Kommune
Mestringsenheten gir tjenester til voksne innen rus og psykisk helse i Sandnes. Det er knyttet 160 årsverk til
enheten fordelt på 220 ansatte. Mestringsenheten gir recoveryorienterte tjenester fra ulike lokaliseringer i
kommunen, fordelt på 9 avdelinger.
Mestringsenheten
- vi kan psykisk helse og rus
www.sandnes.kommune.no/mestringsenheten
Leder
mestringsenheten(at)sandnes.kommune.no
for Mestringsenheten TRUDE LØNNING, besøksadresse Håkon VII `s gt.6, tlf 51 33 59 51, mobil 995 53 098.
trude.lonning(at)sandnes.kommune.no
For info om kriterier for hjelp, inntaksmøtet: rådgiver WENCHE PETTERSON, tlf 51 33 55 29, mobil 992
56 032 wenche.petterson(at)sandnes.kommune.no
For generell info. Administrasjonskonsulenter ANNE SØREVOLD tlf 51 33 59 54
anne.sorevold(at)sandnes.kommune.no og CAMILLA BAST SÆTRE tlf 51 33 59 81. Mobil 976 00 832.
camilla.bast.satre(at)sandnes.kommune.no Rådgiver STEINAR TREFJORD 51 33 59 52 mobil 41 69 06 24
steinar.trefjord(at)sandnes.kommune.no
Prosjekt ungdomssatsing 16-25 år, kontakt rådgiver VIGDIS EIDE tlf 51 33 58 80, mobil 977 57 485
vigdis.eide(at)sandnes.kommune.no
Prosjekt Rask psykisk helsehjelp- bli din egen terapeut, hjelp til å mestre angst, depresjon,
søvnvansker. Kontakt prosjektleder TERJE STOKKA, mobil 977 57 485 terje.stokka(at)sandnes.kommune.no
eller kontakttelefon 904 09 557
AVDELINGER:
Mestringssenteret – besøksadresse Julie Eges gt. 6. Tjenester: Kafè Julie, aktivitetstilbud - aktivitetskontakt,
fritidstilbud, mestringskurs, gruppetilbud, tilrettelagt arbeid, lavterskel psykisk helsehjelp Kontakttelefon 51 33 82 51
og 902 96 106Leder AUD SKJØRESTAD, tlf 51 33 82 50, mobil 900 71 739. aud.skjorestad(at)sandnes.kommune.no
Fagteam rus – besøksadresse Langgata 96 Tjenester: oppfølging og LAR-utdeling. Kontakttelefon kl 09-14 på
hverdager: 468 95 582 Leder BENTE LYSE tlf 51 33 59 83, mobil 958 75 181 bente.lyse(at)sandnes.kommune.no
Psykisk helseteam – besøksadresse Håkon VII `s gt.6, 1. etg. Tjenester: Oppfølging personer med psykiske
vansker Kontakttelefon dagtid 976 75 448 Leder TERJE STOKKA, tlf 51 33 58 48, mobil 957 37 467
terje.stokka(at)sandnes.kommune.no Stedfortreder ALF EINAR TOLLEFSEN 51 33 52 59, mobil 941 39 231.
alf.einar.tollefsen(at)sandnes.kommune.no
ROP-teamet – besøksadresse Sandnesveien 297, Soma Tjenester: Oppfølging personer med rus- og psykisk lidelse
Kontakttelefon 958 63 330 dgl 0700-2030 og lørd. /sønd 1000-1900 Leder DAGRUNN SØMME, tlf 51 33 75 75, mobil
918 80 783 dagrunn.somme(at)sandnes.kommune.no
Sandnesveien 299 – besøksadresse, Sandnesveien 299. Tjenester: Botilbud for aktive rusavhengige som består
av midlertidig bolig, bokollektiv og småhus. Kontakttelefon avdeling 51 68 61 10 Leder PER CHRISTIAN HATLAND, tlf.
51 33 72 51, 900 75 381. per.c.hatland(at)sandnes.kommune.no
Hanamyrveien bofellesskap – besøksadresse Hanamyrveien 1, Vatnekrossen Tjenester: Tilrettelagte og
forsterkede botjenester til personer med psykiske lidelser. Leder ELISABETH HØYLAND,
elisabeth.hoyland(at)sandnes.kommune.no Telefon hele døgnet tlf 51 60 74 97
Oppdatert: 15. 09.2015 – finner du feil i lista? Mail til steinar.trefjord(at)sandnes.kommune.no
Mestringsenheten gir tjenester til voksne innen rus og psykisk helse i Sandnes. Det er knyttet 160 årsverk til
enheten fordelt på 220 ansatte. Mestringsenheten gir recoveryorienterte tjenester fra ulike lokaliseringer i
kommunen, fordelt på 9 avdelinger.
Håholen bofellesskap – besøksadresse Håholen 18 Tjenester: Tilrettelagt botilbud i samlokaliserte boenheter.
Kontakttelefon 51 33 60 80, mobil 976 18 271 Leder ELLINOR LINDLAND, mobil 970 05 404.
ellinor.lindland(at)sandnes.kommune.no
Postveien bofellesskap – besøksadresse Postveien 142 Tjenester: Tilrettelagte botilbud i samlokaliserte
boenheter. Mobil bofellesskapet: 954 90 633 Leder LILL KARIN SCHMOECKER, tlf 51 67 99 93, mobil 957 37 483
lill.karin.schmoecker(at)sandnes.kommune.no
Langgata bofellesskap – besøksadresse Langgata 94 Tjenester: Tilrettelagte botilbud i samlokaliserte
boenheter. Leder ASBJØRG UNDHEIM, tlf 51 97 37 00, mobil 957 37 466
asbjorg.undheim(at)sandnes.kommune.no
Oppdatert: 15. 09.2015 – finner du feil i lista? Mail til steinar.trefjord(at)sandnes.kommune.no

Similar documents