Berit Louise Utsi med musikere - jazztoner bygd på en gammel

Transcription

Berit Louise Utsi med musikere - jazztoner bygd på en gammel
Berit Louise Utsi med musikere - jazztoner bygd på en gammel sangtradisjon.
Adam Nordin, Berit Louise Utsi, Jo-Ari Utsi Sara og Øystein Bolstad
En konsert med jazztoner bakt inn i et nakent utrykk fra en gammel sangtradisjon.
Berit Louise Utsi tar med læstadianske inspirerte sanger/salmer sitt publikum til samebygda Máze
der salmene, joiken, offersteinen, alterbordet, håndspåleggeren og aftenbønnen levde side om side.