Kurs i slaktehygiene og nedskjæring av rein

Comments

Transcription

Kurs i slaktehygiene og nedskjæring av rein
Praktisk informasjon
Kurset arrangeres med støtte
Kompetansenettverket for
lokalmat i nord gjennom
Reinprogrammet.
Kurs i:
Slaktehygiene og
nedskjæring av rein
Tid: 29.februar-1.mars 2016
Sted: Grane på Helgeland hos Brurskanken Rein
Pris: 1500,Påmeldingsfrist: 24. februar
Kurset finansieres av Reinprogrammet som har målsetning om
å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen.
For å oppnå god kvalitet på reinkjøttet er rett slakting og
nedskjæring avgjørende. På dette kurset vil det bli praktisk
gjennomgang av slakteprosessen med fokus på slaktehygiene.
Kursdeltakerne vil også lære i teori og praksis om nedskjæring
samt finpartnering av rein.
Kurset holdes i Brurskanken Rein sine lokaler i Grane
kommune på Helgeland hvor de har bygd opp godkjente
lokaler både for slakting og foredling.
Kurslærerer er:
Kursledere: Dag 1.
Mattilsynet på
Helgeland(Hygiene) Tommy
Solvang fra Øyfjellet mat
(partering) og Jørgen
Jonsson fra Idre Ren (slakt,
slakteprosessen, hygiene)
Kursbeskrivelse
Kursnavn:
Slaktehygiene og nedskjæring av rein
Målgruppe:
Foredlere av reinkjøtt, reineiere som ønsker delta på slakting av egen eller
reinbeitedistriktets rein.
Forkunnskaper:
Det er ikke krav på forkunnskaper
Omfang:
2 dager
Innhold:
Kursprogram Slakt og slakthygiene, partering av slakt
Ta med renvaskede regnklær og støvler, og alle får engangsklær som skal brukes i
slakteriet/foredlingsanlegget.)
Dag 1 Mandag den 29.februar
Plass: Grane Ungdomshus på Grane (200 m fra Grane kirke)
Kl.10.00-11.00 HYGIENE
Mattilsynet ved veterinær Janne Holta.
11.00-12.00 LUNSJ
12.00-15.30 (16.00) FINPARTERING AV REINSLAKT, Tommy Solvang, Øyfjellet Mat
Dag 2 Tirsdag den 1.mars
Plass: Haustreisdal, Brurskanken Rein
Kl.9.00 SLAKTING (Slaktehygiene vid slakting, slakting.)
Idre Rein, Jørgen Jonsson
Kl.12.00 Lunsj
Kl.13.00 Slakting fortsetter.
Kursavgift:
Kr 1500,-, påmeldingen er bindende og faktura sendes ut i forkant av kurset ved
påmeldingsfristens utløp.
Tidspunkt:
29.februar – 1.mars 2016
Arrangør:
Brurskanken Rein ved Gun Utsi
Kontaktperson(er):
Gun Utsi, tlf 91140733, [email protected]
Kurssted:
Grane kommune på Helgeland, Haustreisen, Trofors hos Brurskanken Rein.
Link til kart: 1881.to/tUjgYw
Påmeldingsadresse:
[email protected] eller tlf 91140733
Påmeldingsfrist:
24. februar
Betaling:
Faktura sendes i forkant av kurset.
Antall deltagere:
8-14 stk
Aktuelle lenker:
www.bioforsk.no/lokalmatinord

Similar documents