HORDAIDRETT september 2015

Transcription

HORDAIDRETT september 2015
Hordaidrett
Nytt fra idrettskretsen - september 2015
Idrettspresident Tom Tvedt i Bergen
Det ble en innholdsrik dag for den tidligere fylkesordføreren fra Rogaland.
Hordaland idrettskrets inviterte sentrale politikere fra Bergen kommune og
Hordaland fylkeskommune til separate møter med idrettspolitiske tema.
Møtet med bergenspolitikerne ble gjennomført sammen med Idrettsrådet i
Bergen, og Olympiatoppen Vest-Norge deltok på begge møtene. Nasjonalanlegg var et hovedtema i møtet. Les mer
Store inntektsmuligheter for ditt idrettslag
For hvert kilo tøy som samles inn får idrettslaget én krone. Alle idrettslag
som blir med på ordningen støtter samtidig idrettens utviklingsprosjekter i
Afrika og Asia og bidrar positivt til et bedre miljø. Idrettsforbundet har inngått en samarbeidsavtale med Right To Play og UFF(U-landshjelp fra Folk til
Folk) hvor idrettslag gjennom ā€¯Idrettens tekstilinnsamlingā€¯ får mulighet til å
samle inn klær, sko og andre tekstiler til inntekt for sitt idrettslag. Les mer
Hordaland fylkeskommunes utviklingsstipend
Ny søknadsfrist er 1. oktober. Stipendet blir delt ut til utøvere, trenere,
ledere og dommere fra Hordaland som markerer seg med gode nasjonale
og internasjonale prestasjoner innen sin idrett. Det deles ut tilsammen 5
stipend à kr 25 000,- Nytt av året er at elektronisk søknadskjema skal benyttes. Retningslinjer og søknadsskjema
Årets ildsjel - nominasjon
For å hedre alle de unge frivillige rundt omkring i landet deles Årets ildsjel
2016 ut til en frivillig på under 26 år. Den høythengende prisen deles ut under NRKs direktesending fra Idrettsgallaen på Lillehammer lørdag 9. januar.
Nominasjonen starter 1. oktober og avsluttes 28. oktober. Nominasjonslink
blir lagt ut på www.idrettsforbundet.no. Les mer
Ulovlig for idrettslag å samarbeide med
Spilleautomater.com
Flere idrettslag har den siste tiden blitt kontaktet av spillselskap med tilbud
om samarbeid. Særlig har selskapene Spilleautomater.com og Folkeandelen
vært offensive i sin verving. Norges idrettsforbunds klare anbefaling overfor
idrettslag er å avvise alt samarbeid da det er lovstridig. Les mer
Idrettsrådskonferansen Hordaland 2015
Hordaland idrettskrets inviterer til Idrettsrådskonferansen Hordaland fredag 6. og lørdag 7. november 2015. Idrettsrådet er sentral i arbeidet med
å styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. Det er vår målsetting at den årlige Idrettsrådskonferansen skal stimulere idrettsrådene i
dette viktige arbeidet. Vi håper at ditt idrettsråd også i år vil sette av tid til
å delta på konferansen. Invitasjon
Stor økning i lokale aktivitetsmidler
De lokale aktivitetsmidlene (LAM), som er en kontantstøtte direkte til
idrettslagene, er i år på 295 millioner kroner og har økt med 40 prosent
fra i fjor. For Hordaland betyr det at det deles ut hele 29 729 881 kroner.
Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Alt om dette finner du her. Idrettslagene
har selv ansvar for at riktig kontonummer ligger i SportsAdmin.
HMS for idrettslag
Som idrettslag må man være bevisst sitt ansvar innenfor HMS (helse, miljø
og sikkerhet). Gjennom en 2-timers samling vil Arbeidstilsynet og IL Bjarg
peke på sentrale områder og svare på spørsmål. Samlingen holdes 27. oktober kl. 18.00-20.00 på Idrettens hus, Brann stadion. Målgruppe: styret,
ansatte og trenere. Les mer
Sosiale medier for idrettslag
Mange idrettslag bruker sosiale medier, enten det er til intern kommunikasjon eller utadrettet markedsføring av sine tilbud. I løpet av 1.5 time ser vi
på hva sosiale medier er, eksempler på kanaler, type innhold, målgrupper,
publisering, resultatmålinger, tips og mer. Holdes 2. november, kl. 19.0020.30 på Idrettens hus, Brann stadion. Målgruppe: styrets ansvarlige for
sosiale medier. Les mer
Økonomikurs
Kurset inneholder 2 moduler á 4 skoletimer og tar for seg blant annet
grunnleggende bokføring og gjennomgang av Norsk Standard Kontoplan.
Gjennomgang av NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelser. Regnskapslover og -regler og gjennomgang av offentlige lover og regler. Kurset er
gratis og holdes 16. og 18. november kl. 18.00 - 22.00 på Idrettens Hus,
Brann stadion. Les mer
Aktivitetslederkurs Barneidrett
Et kompetansegivende kurs som gir deg basiskunnskap om hvordan organisere og tilrettelegge for god aktivitet for barn i alle aldre i alle idretter.
Kurset holdes 16., 17. og 18. oktober på Idrettens Hus, Brann stadion.
Tid: fredag kl 17.30-21.00, lørdag kl 10.00-16.00, søndag kl 10.30-16.00.
Kurslærer: Eli Strand, Hordaland idrettskrets. Påmelding innen torsdag 1.
oktober til Grethe Hillestad, telefon 55 59 58 11. Les mer om kurset
Kurs for valgte revisorer og valgkomité
Er du usikker på hvilket ansvar og hvilken rolle du har som valgt revisor
eller som valgkomitemedlem? Da bør du delta her. Personer som innehar
disse rollene, og andre fra styret er velkommen til kurs hvor det vil bli
gjennomgått aktuelle lover og regler for hva disse må passe på i sitt arbeid.
Kurset holdes 1. desember på Idrettens Hus, Brann stadion.
Kurset er gratis. Les mer
Hva kan et idrettslag gjøre når medlemmer ikke
betaler?
Norges idrettsforbund mottar stadig henvendelser om hva et idrettslag kan
gjøre når medlemmer ikke betaler medlemskontingenten. NIF har derfor
laget en utredning som kan brukes i rådgiving til idrettslagene. Les mer
Bilder av barn på nett
Det er ikke fritt frem å publisere bilder av barn på idrettslagets nettside
eller i sosiale medier. Som hovedregel skal det alltid hentes inn samtykke
fra foresatte før publisering. Kjenner ditt idrettslag, foreldre og trenere
disse reglene? NIF har samlet hvilke bestemmelser som gjelder her.
Nyhetsbrevet sendes til klubbens offisielle epostadresse i Sportsadmin. Husk derfor å videresende til medlemmene i din klubb.
Hordaland idrettskrets | Idrettens Hus, Brann Stadion - Kniksens Plass 3 | telefon 55 59 58 00
Hjemmeside: www.idrett.no/hordaland | e-post: [email protected] | facebook: facebook.com/hordalandidrettskrets

Similar documents