Referat 7.mai 2015

Comments

Transcription

Referat 7.mai 2015
Protokoll styremøte Idrettsskulen torsdag 7.mai 2015
Desse møtte:
Stad:
Jarle Reime, Jan Ove Hobberstad, Maria Odland,
Tina Håland, Marita Skretting og Merethe Sæbø
Tjemslandshagen 43, kl.20.30
Sak 18/15 Gjennomgang og godkjenning av siste møtereferat
Godkjent
Sak 19/15 Budsjett og regnskap
Ingenting nytt sidan forrige møte.
Sak 20/15 Gjennomgang av referat evalueringsmøte trenere
Gode tilbakemeldingar frå trenarane at me hadde dette møtet. Innhald i referat ok.
Sak 21/15 Gjennomgang av referat samarbeidsmøte
Tina og Jan Ove refererte frå samarbeidsmøte med dei andre klubbane.
Datoar for turneringar neste år er fastsett. Det er bestemt at me på Varhaug
skal ha kursa.
Sak 22/15 Status trenere til neste år
(OK) 2011 – kullet:
Randi Jelsa Skrettingland, Jane Helen Jelsa, Cecilie Madland, Siv Varhaug
Gudmestad, Henning Asbjørn Ånestad, Åse Dubland
(Merethe) 2010-kullet:
Onar Paul Varhaug, Kornelius Odland, Monica Aanestad/Tom Randa
USIKRE: Anita Tjensvoll (Maria spør), Gro Iren Kristensen, Ellen Oliversen, Helene
Auestad (Tina), Asgerd Strømsvik Tjemsland (Kornelius spør), Anette
Mellemstrand (Maria spør), Glenn Hobberstad (Jan Ove spør)/Odd Jarle
Ånestad (Jan Ove spør)
På dette årskullet ynskjer dei eit møte for å avklara kven som gjer kva på førehand.
MØTE VERT MÅNDAG 1.JUNI KLOKKA 20 PÅ IDEN.
Tina og Merethe møter, Merethe kallar inn.
(Tina) 2009 – kullet:
Atle Ånestad,
USIKRE: Karianne Varhaug, Finn Mæland, Iren Hobberstad, Anette Sletten, Janne
Risa
(Maria) 2008-kullet:
Odd Ragnar Lydersen og Ronny Gudmestad
USIKRE: Elisebeth Berge (Merethe spør), Elisabeth Lerbrekk, Morten Thunshelle
2007/2006-kullet:
Randi Å Torgersen, Kristin Søyland, Veronica Varhaug
USIKRE: Aud Marit Lydersen (Tina), Bjørn Skretting (Jarle), Morgan Aamodt
(Jarle)
TRENERKURS FOR ALLE TRENARAR VERT I HAUST,
SIKTER PÅ FØRSTE ELLER ANDRE VEKA I SEPTEMBER!
Sak 23/15 Ongaløpet
 Fredag 5.juni kl.17 er avsett så langt: Jarle tek kontakt med Eirik Sandanger for
å få sikker dato.

Magnus jr Skrettingland er speaker.

Vakter: Me treng omtrent 20 vakter + styret (-Merethe). Jan Ove fikser dette

Styret møter ca. klokka 16.

Me deler inn i 4 grupper: 0-3 år, 4 – 6 år, 1.-4.trinn og 5.-7.trinn.
HUGS: sperreband/vestar/startnummer/medaljar (350 stk)(Marita), fotografering
(Tina), plakatar (Merethe), MÅL/START (satsar på same løype, men Jarle tek
kontakt med Bjørn Skretting for å høyra korleis komiteen for Varhaugsmarken
har tenkt med boder og liknande, bøsser (2 stk – Merethe), 4 bord (Jarle),
 Frivillig startkontigent 10,Sponsorar: Tannhelse Rogaland og SR-bank (premiar, frukt) - stiller og med folk.
Sak 24/15 Møtedatoar 2015
11.juni, 17.august, 10.september, 15.oktober, 12.november og 14.januar 2016 –
klokka 20 på Idrettshuset.
Neste møte vert torsdag 11.juni 2015 kl.20 på Idrettshuset.
Varhaug 7.mai 2015
___________________________
Jarle Reime
___________________________
Marita Skretting
___________________________
Tina Håland
Referent Merethe Sæbø
___________________________
Jan Ove Hobberstad
___________________________
Maria Odland
___________________________
Merethe Sæbø