Årsberetning 2014 Rettet ihht kommentarer fra - Sør

Comments

Transcription

Årsberetning 2014 Rettet ihht kommentarer fra - Sør
Årsberetning 2014
Rettet ihht kommentarer fra årsmøte 25. mars 2015:
1. Styret har i perioden bestått av:
Leder: Thrine Merethe Broch, Trondheim katedralskole
Styret: Nestleder: Marit Balstad, BI Biblioteket
Vever: Peggy Fürtig, NTNU UB
Kasserer/vever: Grete Espeland, HIST Biblioteket for lærer-og tolkeutdanning
Sekretær: Elin Berge, Skaun folkebibliotek
Kurs/arrangement: Signe Lindstrøm, Bjugn folkebibliotek
Styremedlem: Hua Liu, NTNU UB (sluttet mars 2014)
Vara:
Arnhild Tveikra, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Liv Edel Berge, HIST Biblioteket for medisin og helse
Frode Dalen, Trondheim folkebibliotek
2. Revisorer og valgkomite:
Revisorer:
Bodil Talgø, NTNU UB
Trine Stamnes Vavik, Trondheim folkebibliotek
Valgkomite:
Frode Thomassen, HIST Biblioteket for medisin og helse
Else Kristensen, Orkdal folkebibliotek
3. Medlemsutvikling:
Lokallaget hadde pr 01.01.2014 171 medlemmer. Da meldemssystemet er under utvikling i NBF
sentralt, var det ikke mulig å ta ut medlemstall ved årsslutt.
4. Medlemsaktiviteter:
Årsmøtet 2014 og medlemsmøte ble avholdt på NTNU UB Gunnerusbiblioteket 5.mars 2014. Det
var 9 medlemmer tilstede på årsmøtet. Marius W. Haugen, stipendvinner 2013 fra NTNU UB,
innledet med et foredrag om sitt arbeid med å utrede forskningstjenestene ved NTNU UB og sin
hospiteringsreise til Stockholms Universitetsbibliotek, delvis finansiert av stipend fra NBF ST.
Etter årsmøtet fikk deltakerne en omvisning i Gunnerusbibliotekets jubileumsutstilling 1814, og
på Knudtzon-salen av avdelingsleder Sølvi Løchen.
Bibliotekmøtet i Trondheim i mars 2014
Arrangerte kurset Bibtube – hvordan lage videopresentasjoner i bibliotek, workshop med Ola
Wold fra Trondheim Katedralskole, medialærer og profesjonell filmklipper.
Utdeling av Bibliotekprisen for sør-Trøndelag til frivillig ved Orkdal folkebibliotek til Solveig
Claussen. (http://sortrondelag.norskbibliotekforening.no/2014/04/pressemelding/)
Medlemsmøte i juni 2014: Bibliotekturne til 4 bibliotek (Biblioteket for Medisin og Helse (HiST
/NTNU), Biblioteket ved Handelshøyskolen (HiST), NINA-biblioteket (fagbibliotek) og
Strinda videregående skoles bibliotek (skolebibliotek vgs))
20 påmeldte
Bilder:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643749472376030.1073741830.443327735751539&
type=1&l=df62a5515d
Debatt Trondheim litteraturfest 23. oktober 2014
Vi arrangerte en reflekterende samtale om nabokonflikter, med utgangspunkt i internasjonale
forhold. Deltakere var Steinar Bryn - Nansenskolen, Jennifer Leigh Bailey – NTNU, Roar
Madsen – HiST og Venke Aarethun - Trondheim kommune (forfall pga. sykdom). Samtalen
ble ledet av Siri Wahl-Olsen fra Adresseavisen. Asieh Amini leste fra sine dikt.
Ca 40 deltagere
Bilder:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712269182190725.1073741831.443327735751539&
type=3
Medlemsmøte i desember – filmkveld – ble utsatt til over nyttår 2015.
Bloggen er ikke blitt oppdatert det siste året, men vi jobber med å få oppdatert
Solskinnshistoriene.
5. Bibliotekprisen
Januar-mars 2014 arbeidet jury med Bibliotekprisen. Det ble bestilt 5 skulpturer av kunstneren
Steinar Garberg, som skal deles ut annet hvert år fremover. Jury: Berit Skillingsaas Nygård,
nestleder NBF ST og biblioteksjef Trondheim, Trygve Lundemo, journalist Adresseavisen og
Thrine Merethe Broch, bibliotekar Trondheim katedralskole og leder NBF ST.
Prisen ble delt ut på Bibliotekmøtet 26.mars 2014 – nachspiel på Trondheim folkebibliotek til
Solveig Claussen. (http://sortrondelag.norskbibliotekforening.no/2014/04/pressemelding/),
frivillig ved Orkdal folkebibliotek.
6. Arbeidet i styret i 2014
Det har vært et aktivt år. Styret har avviklet 11 (med julebord) styremøter i 2014 og behandlet 36
saker. Referat fra alle styremøtene ligger på foreningens hjemmeside.
I tillegg har vi hatt flere arbeidsmøter med utvalg av styrets medlemmer som har arbeidet med
forberedt kurs/møter/debatt: Trondheim litteraturfest-debatt, Bibliotekturné og Bibliotekmøte
2014. Det har ikke vært noen politiske saker av betydning som styret har tatt seg av i 2014.
Styret har hatt innlegg i avisene 2014: Bibliotekprisen for Sør-Trøndelag
(Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag).
Leder ble intervjuet i forbindelse med Bibliotekmøtet i mars av Adresseavisen og Trønderradioen.
Styret har levert en Høringsuttalelse til Folkehelseplan for Sør-Trøndelag i august 2014.
Verving: Verving er også tatt opp i styret. «Ta med en venn» er et nytt konsept som vi vil benytte
ved medlemsmøter fremover. Det blir informert om NBFs arbeid som introduksjon på debatter vi
arrangerer mm slik at vi kan få nye medlemmer.
Bibliotekmøtet 26-28. mars 2014 i Trondheim:
Lokal komité bestod av:
Elin Berge, Enova /Skaun folkebibliotek /styret NBF ST – leder for LOK fra juni 2013/
administrasjonskomiteen
Hilde Kaalvik, HIST/styret NFF-T
Hildegunn Hestnes, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Frida Røsand, NTNU UB Musikkonservatoriet/ Spesialgruppe for musikkbibl.
Lars Danielsen, Trondheim folkebibliotek - programkomiteen
Thrine Merethe Broch, Trondheim katedralskole /leder NBF ST
Arrangementet ble en suksess og fikk besøk av kronprinsesse Mette-Marit. Media- og
kommunikasjonselever fra Trondheim Katedralskole holdt pressekontor og refererte fra
utstillinger og parallellseminarer.
7. Deltagelse på andre arrangement
-NBFs organisasjonskurs og kontaktmøte for tillitsvalgte ble for første gang sammenslått og
avholdt 29.-30. oktober hvor Peggy Fürtig, Arnhild Tveikra og Thrine Merethe Broch deltok.
8. Videre arbeid
Se Virkeplan for 2015.
18.02.2015 Thrine Merethe Broch, leder
Årsmelding rettet ihht protokoll fra årsmøte avholdt 25.03.2015
28.04. 2015 Thrine Merethe Broch, leder