Oppsummering, Per Ragnar Johansen, Bertel O. Steen

Transcription

Oppsummering, Per Ragnar Johansen, Bertel O. Steen
Nyttekjøretøykonferansen 2015
Nistad Transport
• Nistad Transport – tro på fremtiden
– Flåtestyringssystem og «på riktig side»
• Tett oppfølging av sjåfører
– Innsparing diesel MNOK 1.25
– Færre skader
• Omdømme
• Transportbransjen – fallende marginer
– Redusere kostnader ytterligere
• Verksted besøk må reduseres
Krav til leverandører
• Åpningstider
• Kompetanse mekaniker
• Kompetanseleverandør på alle områder som gjelder
bildrift
• Holde det som loves!
• Nærhet mellom kunde og leverandør – en utfordring?
Volmax
• Vi er ledende fordi vi gjøre kundene mest lønnsomme
• Oppfølging på alle produktområder
• Volmax Kompetanse
– Den eneste som har satset!
– Hvilke kunder vil overleve – kompetanse vs. motivlakk?
• Fremtiden - innovasjonsmodell
– Hva skal vi levere og hvordan?
– Hvilken kundeopplevelse skal vi gi?
– Bruk som sjekkliste!
• Den enste som jobber på tvers av avdelingsgrenser!
Hvilken verkstedledelse trenger vi i
fremtiden? – Frode Neteland
• Ledelse i dag og i morgen
– Mennesker - krav - mål – prestasjon
– Kravene endrer seg – i sakte tempo
• Urbanisering – internasjonalisering – verdisyn – lojalitet kompetanse
– Større krav til oss som arbeidsgiver – utfordrer lønnsomheten
• Morgendagens krav
– Kompetanse på kundens forretning
– Ordentlige i alt vi gjør
• Morgendagens mål
– TOE – LCC – TCO
– Lønnsomhet – arbeidsmiljø – stolthet i organisasjonen
Bruktbilmarkedet i fremtiden
• Nettet endrer økonomien!
• Equippo.com – direkte kontakt kunde – leverandør
• Mange nettsider er tilgjengelige i dag
– Brutal pris transparens
– Arbeidskrevende
– Behersk lokalmarkedet først
• Test flere kanaler – hvem gir nest uttelling
– Retail – trade – auction
– Finn den rette miksen
Euro 6 – som bruktbil
• Downgrading gir ikke mulighet for salg til alle land i verden
– Last ned kart fra Equippos blog
• Dyr teknologi –dyrere biler – bruktpriser går ikke opp
– Husk dette ved restverdisetting!
– Kundene vil ikke ha moderne biler
– Kundene vil kjøpe fra alle verdensdeler
Korrupsjon?
•
•
•
•
Hvor går nedre grense for kundepleie?
Strengere krav for det offentlige
Åpent eller skjult – informer!
Ikke varig karakter
• Vanlig kundepleie er OK – men med omtanke!
Dette må vi få til for tunge kjøretøy!
Rekruttering av fagarbeidere
• Vi må selv ta ansvar!
• Samarbeid gjennom bilfag.no!
Enkeltgodkjenning
• Kravkalkulator
• Færre kontrollstasjoner – bedre kompetanse
• Sentralisert dokumentkontroll – pilot høsten 2015
 NBF må pushe videre!
NLF
•
•
•
•
•
Sosial dumping – ulik konkurranse
Transportmengden øker – lys fremtid
Miljøriktig transport er fremtiden
Kundeorientering – for oss kundenes kunder
Vi må bygge omdømme sammen!
– Trafikksikkerhet
• Effektiv infrastruktur
• Transportpoliti
Vi er i
samme båt!
Økonomisk utvikling
• Pessimisme i NHO bedriftene
• Vekst i etterspørsel på vei ned
• Næringslivet investerer mindre
• 2015 et av de svakeste år å lenge
• 2016 kan bli bedre
• 2017 kan bli normalår
• Flytt på landet!
Takstløsning for tungbiler
• BUStakst 2 bruktbiltakst for tungbil
– Vil vi ha tilstandsrapport?
• CABAS Heavy skadetaksering
– Er dette interessant?
NBF
• Alle tungbilaktører er nå med!
– La oss utvikle dette fellesskapet videre
– Nyttekjøretøygruppen
• ADR veiledning klar i dag!
• Nyttekjøretøykonferansen 2017
– Mål 100 deltagere
Tusen takk til alle i NBF!