BILFAG-APPEN TUNGE KJØRETØY

Transcription

BILFAG-APPEN TUNGE KJØRETØY
BILFAG-APPEN TUNGE KJØRETØY
REKRUTTERING & OPPLÆRING I NBF
Egil Steinsland
Rekruttering og opplæring
Rekruttering og
opplæring
Rekrutteringsprosjekt
Rekrutteringsprosjektet
Overrasket over:
"at det faktisk var ordentlig folk som også går der, når jeg
søkte trodde jeg det nesten bare var en gjeng med tullinger
som gikk på linja
Bilfag elev
Rekrutteringsprosjektet
•
Samarbeidsprosjekt 2014-2017
– BIL, ABL og NBF
•
Rekrutteringsprosjektet skal arbeide for å etablere godt
samarbeid mellom bransje, opplæringskontor og skole
lokalt/regionalt (samarbeid i trekanten).
– Hensikten med samarbeidet må være å bedre
rekrutteringen til bilfag, først og fremst er målsetning å
bedre kvaliteten på de som søker læreplass
Verktøykasse
To budskapsretninger
Flinke hender
Bli "ingeniør"!
Praktisk arbeid
Blir skitten på hendene
Godt hode
TEKNISK
Håndtere avanserte verktøy
Reparere avansert teknologi
Bli "sjef"!
TENKENDE
PRAKTIKERE
AVANSERT
UTSTYR
AVANSERTE
BILER
TEKNOLOGI
LEDELSE
KARRIERE
AMBISJONER
Fra kundemottaker og
servicemarkedssjef til
daglig leder, styreleder og
konsernsjef
Mange tiltak
•Besøke VG2 klasser
•Plan for PTF
•Formidlingsarrangementer
•Søkerkurs læreplass
April –
jun
Aug –
sept
Formidle
læreplasser
Motivasjon til
innsats
Jan –
mar
•Utdanningsvalg og
besøk av lærlinger
10. klasse
•Bilfagdagen
•Besøke VG1 klasser
•Skolekonkurranser
søkerkvalitet
Okt –
des
yrkesorienteri
ng
•Utdanningsvalg og
besøk av lærlinger
10. klasse
•Teknologi i praksis 9.
klasse
•Rådgiversamlinger
Rekruttering og opplæring
•
Påvirkningsarbeid
– For eksempel: lærlingtilskudd
•
Arbeide med læreplanene
– Utviklingsredegjørelse (alle bilfagene)
•
Utdanningsdirektoratet
– Rammene for yrkesopplæringen
•
Politisk/NHO
– Kompetanseavdelingen i NHO
•
Samarbeide med Opplæringskontor
– FOB-styret
Rekruttering og
opplæring
ELEKTRONISK LÆREBOK
1978
1981
2007
2015
Om Bilfag-appen
• Følger læreplanen
•
Tilgjengelig for iPad
– Kommer på android
– Kommer til smart telefon
•
Gratis for elever, lærlinger, bedrifter osv osv
•
Opplæringskontorene betaler 1900 per lærling
•
Tunge biler og skade/lakk kommer
Ambisjon
• Starte arbeidet med Bilfag-app for tunge kjøretøy
oktober 2015
– Ferdig til skolestart 2016
• Ole-Herman Løvstad, servicesjef fra Bertel O. Steen
Vare-Last-Buss er kompetanseperson i denne fasen
Tilbud Infocar
•
Veldig høyt priset (slik vi ser det)
PROSESS:
•
Må gå en ny runde for å få klarhet i:
– Er det dette Infocar må ha:
• Må ut å se på eventuelt andre tilbydere
– Få tilbudet ned:
• Har vi inkludert for mye..
•
Finansiering
– Møte aktørene for å diskutere mulighetene