Hvilken verkstedledelse trenger vi i fremtiden? Frode Neteland, Scania

Comments

Transcription

Hvilken verkstedledelse trenger vi i fremtiden? Frode Neteland, Scania
Hvilken verkstedledelse trenger vi i fremtiden?
Frode Neteland
Adm.dir Norsk Scania AS
FN/NBF 02.06.2015
Ledelse i dag
•
•
•
•
Mennesker
Krav
Mål
Prestasjon
FN/NBF 02.06.2015
Ledelse i «morgen»?
•
•
•
•
Mennesker
Krav
Mål
Prestasjon
FN/NBF 02.06.2015
«Morgendagens» mennesker
•
•
•
•
•
Urbanisering
Internasjonalisering
Verdisyn
Lojalitet
Utvidet kompetanse
FN/NBF 02.06.2015
«Morgendagens» krav
•
•
•
•
•
•
Samfunn
Marked
Kunde
Kultur
Lønnsomhet
Media
FN/NBF 02.06.2015
«Morgendagens» mål
•
•
•
•
TOE-LCC-TCO
Lønnsomhet
Arbeidsmiljø
Stolthet
FN/NBF 02.06.2015
Prestasjonen
• I dag – og i uoverskuelig fremtid..
– Mennesker
– Krav
– Mål
FN/NBF 02.06.2015
FN/NBF 02.06.2015
Spørsmål?
FN/NBF 02.06.2015

Similar documents