Bacheloroppgave: Korttids Energilagring Møtereferat – MR 7

Transcription

Bacheloroppgave: Korttids Energilagring Møtereferat – MR 7
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for teknologi
Program for elektro- og datateknikk
7004 TRONDHEIM
Bacheloroppgave: Korttids Energilagring
Møtereferat – MR 7
Gjelder: Fremdrift og statur
Møtedato: 05.05.2011
Tilstede:
Kl: 08:30 til 09:30
Prosjektgruppe:
Sted: Gunneruds Gate 1,
rom G103
Anders Idsø
Rune Solvang
Stein Erik Hovin
Oddbjørn Alnes
Runar Herdlevær
Oppdragsgiver:
Richard Lund
(AI)
(RS)
(SH)
(OA)
(RH)
tlf. 91879134
tlf. 95788293
tlf. 97755671
tlf. 90600288
tlf. 93091151
email: [email protected]
email: [email protected]
email: [email protected]
email: [email protected]
email: [email protected]
(RL) tlf. 909 90 105email: [email protected]
Veileder:
John Arild Wiggen (JW) tlf: 73559616 email: [email protected]
Møteleder:
Rune Solvang
Referent:
Oddbjørn Alnes
Dato: 05.05.11
Går til:
Møtedeltakerne, oppdragsgiver og veileder
Sak nr. Emne
01/05 2- ukers rapport
02/05
03/05
RS
Casen
-
Simulering
o Fremlagt enlinjekjema, samt PowerSIM
tegninger av systemet i tilleg til oppbygging
av PM synkronmotoren og chopperstyringen
o Chopperstyringen ble komentert ettersom
denne ikke var fullstendig og burde forenkles
-
Dimensjonering
o Fremlagt utregning av antall
superkondensatorer iforhold til
spenningsstorrelse AC/DC, og kostnader for
disse utregningene
o Positive tilbakemeldinger, fra arbeidsgiver
ønsket utregning av besparelse for systemet.
-
Skipsnett
o Fremlagt kort om skipsnett
o Arbeidsgiver ønket mer informasjon om
sikkerhet, kondensatorer og omformere
RS og OA
SEH
AI og RH
Levering av rapport
-
04/05
Gikk kort gjennom rapporten
Ingen innvendinger fra veileder eller arbeidsgiver
Ansvarlig Tidsfrist
Muntlig fremlegg
o Neste møte M8 (19.mai)
Sensurfrist
o 25. mai
Andre spørsmål
o Sender et “nesten” ferdig utkast va rapport
noen dager før møte slik at han kan lese
gjennom denne.
o Utspørring skjer før 30.mai
o Avsluttnings middag 25.mai
Eventuelt
-
Kontakt magne mathisen for hjelp med PCsimulering
Alle
Alle
05/05
Evaluerig av møtet
-
Alle deltakerene virket positive og det var god
stemning under møte
Alle