CV Webcruiter

Transcription

CV Webcruiter
Curriculum Vitae
Sist endret: 12.01.2015
Personalia
Eirik Krog ♂
Flatåstoppen 47
7079 Flatåsen, Norge
Nasjonalitet: Norge
Sivilstand: Ugift
Antall barn: 0
Fødselsdag: 18.02.1977
E-postadresse:
Direkte jobbtelefon:
Privattelefon:
Mobiltelefon:
[email protected]
41528247
41528247
Utdanning
08.2013 - --->
01.2012 - 06.2012
08.2009 - 06.2011
08.2008
01.2007
08.2004
08.2003
-
06.2010
06.2007
06.2005
06.2004
08.2002 - 06.2003
01.2002 - 06.2002
08.2001 - 06.2002
08.1997 - 06.2001
08.1996 - 06.1997
08.1993 - 06.1996
Prosessteknologi, Høgskolen i Narvik (HiN) (Elektronikk / Elektro / Telekom. - Høyskole / Universitet, Hovedfag /
Mastergrad)
Høgskolen i Narvik - Bachelorutdanning i prosessteknologi (innpass annen ingeniørutdan.) Bachelor i ingeniørfag Prosessteknologi, Olje & gass Studiet er tverrfaglig og forener prosessrelaterte kunnskaper fra tradisjonelle fagfelt som
maskin og elektro med prosesspesifike fag som eksempelvis kjemiteknikk, energiteknikk, reguleringsteknikk, olje og
gass design og produksjon. Videre gis innføring i programmering
Privatistfag ved NTNU, Religion,og pedagogikk, NTNU (Pedagogikk - Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv***)
Løse emner innen religionssystematikk, filosofi og pedagogikk NTNU - Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Rådgivning/Religion) Institutt for arkeologi og religionsvitenskap (emner i religionsvitenskap), Institutt for filosofi
og religionsvitenskap (emner i religionsvitenskap), Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap(emn er i
læring og rådgivning)
Bachelor, Samfunnsvitenskapelige fag, Pedagogikk, NTNU (Pedagogikk - Høyskole / Universitet, Hovedfag /
Mastergrad)
Bachelor, Øk./adm., HiST - TØH (Administrasjon og ledelse - Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad)
IKT, kultur og samfunn MMI, NTNU ( - )
Pedagogikk, NTNU ( - )
1 års videreutdanning i Informatikk. Vekt på nettverk, datakommunikasjon og programmering., Høgskolen i
Sør-Trøndelag ( - )
Sivilingeniørstudiet i elektronikk/telekom, 4.år, NTNU (Elektronikk / Elektro / Telekom. - )
Medisin for ikke-medisinere, NTNU ( - )
Fysiologi og anatomi
Cand.Mag. 1-årig videreutdanning i økonomi for ingeniører, Høgskolen i Sør-Trøndelag ( - )
Høgskoleingeniørutdanning i Elektro, studieretning for elektronikk.(mikroelektronikk), Høgskolen i
Sør-Trøndelag (Elektronikk / Elektro / Telekom. - )
1-årig forkurs for ingeniørutdanning. (matematikk/fysikk), Høgskolen i Sør-Trøndelag (Allmen- / Natur- /
Realfag - )
3-årig videregående skole, studieretning for allemennfag., Heimdal VGS (Allmen- / Natur- / Realfag Videregående skole)
Stillinger
09.2008 - 01.2009
01.2006 - 12.2006
01.2006 - 06.2006
04.1996 - 05.2002
01.2001 - 06.2001
06.1998 - 06.1999
Kurs/sertifiseringer
Førstesekretær vikar, HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Administrasjon,
Rolle:Medarbeider)
Førstesekretær (vikariat), HiST (Høgskoleadministrasjonen) (100%) Sentralbord (HiST Høgskoleadminstrajonsen)
Kortutsteder adgangskort LENEL ONGUARD Adgang/tilgang Rom/bygning FS Eksamensplanlegging Utstedelse
vitnemål/karakterutskrift Kopiering vitnemål/karakterutskrift/attest Studentservice Eksamensvaktorganisering
Prosjektmedarbeider, NAV (Bransje:Personal /Human Resource, Fagfelt:Undervisning / Opplæring,
Rolle:Prosjekt arbeid)
Prosjektmedarbeider, NAV (Bransje:Annet, Fagfelt:Informasjon / kommunikasjon, Rolle:Medarbeider) Prosjekt, NAV,
arb.tiltak (50%) jan2006 des2006 Team arbeidssøkere. Bruk av andre metoder og veileder + Arena (NAV).
Møtevirksomhet og verksted.
Sjårføropplæring / sjåfør taxi, Trønder-taxi (Bransje:Transport / Distribusjon, Fagfelt:Service / Support,
Rolle:Medarbeider)
Rolle:Medarbeider) Sjåføropplæring, Trøndertaxi (20%) mar2006 jun2006 Vanlig taxikurs, kjentmannsprøve og
førstehjelpskurs. Taksering og behandling av situasjoner i bil med passasjer (kriminalitet, rullestol, handicap,
trygdede, syketransport)
Postbetjent, Posten Norge BA (Bransje:Offentlig, Fagfelt:Logistikk, Rolle:Medarbeider)
Postbetjent, deltid, Posten Norge BA (20%) mar-1996 - mai-2002 Vikar helg og tilkalling. Sommer, ferie. Omdeling og
distribusjon av post.
Prosjektingeniør, Voith Siemens HPG (Bransje:Energi / Olje, Fagfelt:Forskning / Utvikling, Rolle:Medarbeider)
Prosjektingeniør, Voith Siemens HPG (Bransje:Energi / Olje, Fagfelt:Forskning / Utvikling, Rolle:Medarbeider)
Prosjektingeniør, Voith Siemens HPG (100%) jan2001 jun2001 Prosjekt vannkraftverk. Enhet for kraftverk
Førstegangstjeneste / Vernepliktig, Forsvaret (Bransje:Forsvaret /militæret, Fagfelt:Drift, Rolle:Avtjening (brukes
v/militær- og siviltjeneste))
Førstegangstjeneste / Vernepliktig, Forsvaret (Bransje:Forsvaret /militæret, Fagfelt:Annet (beskriv), Rolle:Avtjening
(brukes v/militærog siviltjeneste)) Førstegangstjeneste, Forsvaret jun1998 jun1999 Ørland Hovedflystasjon
Luftforsvaret Vakt og sikringskurs Tjeneste lager proviant og forsyning
27.02.1995 - --->
Motorvogn klasse B, Statens Vegvesen
Vanlig førerkort for bil
Verv o.l.
01.2006 - 03.2007
01.2006 - 01.2007
Styremedlem Midteggen BRL
NITO Utvalg
Språk
Engelsk
Fransk
Tysk
Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget godt
Muntlig: Noe. Skriftlig: Noe
Muntlig: Godt. Skriftlig: Godt
Søkeord / tilleggsopplysninger
Personalia
Epost: [email protected]
Telefon 41528247
Tlf.jobb
Mobil 41528247
Fødselsdato 18.02.1977
Kjønn M
Avtjent vernepliktstid 12 Måneder
Nåværende jobb Førstesekretær og student
Oppsigelsestid 0 Måneder
Nasjonalitet: Norsk
overtallighetsattest NEI
Innvandrerbakgrunn NEI
Beskrivelse
Funksjonshemming NEI
Beskrivelse
Jeg er 37 år, ugift, kommer fra Trondheim, og er for tiden jobbsøkende student ved NTNU og Høgskolen i Narvik. Siste
jobb var et vikariat ved HiST, der arbeidsoppgavene var FS (eksamen, studieadministrativt og service). Jeg har bred
tverrfaglig utdanning med vekt på tekniske fag, og da innen IKT, elektronikk og tele. I tillegg har jeg videreutdanning
innen økonomisk-administrative fag og pedagogikk. Jeg er opptatt av signalbehandling, telekom og datateknologi,
særlig koblet mot samfunnsvitenskaplige fagområder som psykologi og pedagogikk.
En elektroingeniør med videreutdanning i økonomi (bed.øk/markedsføring/prosjektarbeid/regnskap og informatikk
(med vekt på kommunikasjon, programmering og nettverk). Har også utdanning fra Siv.ing. studiet i
telekommunikasjon, med emnekombinasjon digital kommunikasjon. Er strukturert, pålitelig, nøyaktig,lærevillig,
selvstendig og samarbeidsvillig.
Eirik Krog
Ingeniør/Økonom/Pedagog
Referanser
Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrasjonen, Høgskoleadministrasjonen. Kontaktinfo: 73 55 90 00, [email protected]