Til nye studenter på Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) høsten

Comments

Transcription

Til nye studenter på Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) høsten
Til nye studenter på Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) høsten 2015.
Velkommen som student ved PPU-studiet på Høgskolen i Buskerud og Vestfold,
Campus Vestfold!
Praktisk-pedagogisk utdanning er en ettårig lærerutdanning for den som har en master-,
bachelor- eller tilsvarende utdanning. Studiet tilbys hos oss som et deltidsstudium over 2 år
med 30 stp. hvert år. PPU kvalifiserer pr. i dag for undervisning i grunnskolen fra 5. trinn
og for videregående skole.
Vi kan ønske velkommen til et studium bestående av emner i pedagogikk og fagdidaktikk.
I tillegg til dette inneholder PPU også til sammen 12 ukers veiledet praksisopplæring i
skolen.
Utdanningen består av 30 stp. pedagogikk tilpasset lærerutdanning, og til sammen 30
stp. i fagdidaktikk. Det gis ikke anledning til fritak for annen pedagogikkutdanning –
verken på bachelor eller masternivå. Innpasning av PPU-emner (pedagogikk eller
fagdidaktiske emner) tatt ved annet lærested kan etter søknad vurderes.
Praksis gis 6 uker hvert studieår. Studieåret 2015/16 blir praksisukene:
Høsten 2015: Uke 42, 43 og 44
Våren 2016: Uke 5, 6 og 7
Praksis er obligatorisk, og det vil ikke være mulig å ha annet arbeid på dagtid ved siden
av denne praksisen.
Det gis anledning til å ha praksis på eget arbeidssted/bosted ett av årene. Det første året
vil det bli praksis i grunnskolen, fortrinnsvis på u-trinnet, det andre året på
videregående. Ut fra dette kan studentene selv velge hvilket år de vil ha praksisplass
bestemt av høgskolen. Studenter som 1. studieår ønsker å finne praksisplass selv må ha
forslag til dette klart ved studiestart med nødvendig kontaktinformasjon. Da må praksis
være på u-trinnet. Høgskolen tar deretter kontakt med den aktuelle skolen for avtale.
Alle som ikke skal ha praksis på eget hjemsted/arbeidssted får praksisplass gjennom
høgskolen begge år.
Studentene plasseres så langt det er mulig på en av våre samarbeidsskoler, de fleste i
Vestfold og noen i Buskerud. Det tas i noen grad hensyn til bosted, men vi kan ikke
garantere at dette går helt opp. Vi ber derfor studentene å belage seg på noe reisevei til
praksisstedet. Studentene får praksisoppfølgingsbesøk fra høgskolen i løpet av studiet.
PPU-studiet er samlingsbasert, 2 dager hver samling: Torsdag kl. 15.00-20.00 og fredag
kl. 09.00-14.00. Undervisningen er obligatorisk. Samlingene studieåret 2015/16 blir:
Høst 2015:
Vår 2016:
Fagdidaktikk uke 34, 35, 38, 45, 49
Fagdidaktikk fordypning uke 2, 4, 13, 15, 17
Merk at oppstart for 1. års studenter på PPU er torsdag den 20. august kl. 15 på
Bakkenteigen. Sted/rom: A1-30, Auditorium «Larvik».
NB: Det er obligatorisk å møte til oppstart.
Første ordinære undervisning på PPU starter opp senere samme dag og varer frem til kl.
20.00. Undervisningen fortsetter neste dag (fredag 21. august) kl. 09.00 – 14.00.
Husk at du må semesterregistrere deg og godkjenne utdanningsplanen din i Studentweb.
God sommer! Vi ser frem til å møte deg!
Mvh PPU-administrasjon og emneansvarlige.