GRUNNKURS I TAKSERING

Transcription

GRUNNKURS I TAKSERING
GRUNNKURS I TAKSERING
- første steg på veien til et nytt og spennende
yrke
- arrangeres i samarbeid med UiS
- gir 10 studiepoeng
- er tilrettelagt slik at du kan ta kurset ved
siden av full jobb
En god taksering
gjør gleden langvarig
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
14.-17. oktober 2010
Påmeldingsfrist 13. september 2010
FORELESERE
Siv.arkitekt Knut
J. Espedal
Universitetet i
Stavanger
|
1. amanuensis
Sølve Bærug
Universitetet for
miljø- og
biovitenskap
Universitetslektor
Ola Barkved
Universitetet i
Stavanger
Grunnkurs i taksering
FREDAG
TORSDAG
0900 Registrering
0915 Velkommen, praktiske opplysninger
0945 Introduksjon til takseringsyrket
1145 Verdisetting
1245 Lunsj
1345 Verdisetting forts.
1445 Befaringsteknikk
1645 Kaffe/kaker
1700 Kvalitetskontroll
1800 Slutt for dagen
2000 Felles middag
0800
0900
1000
1230
1330
1600
1700
1715
1815
2000
LØRDAG
Takstingeniør
Henning Jørgensen
Takstingeniør
Magnus Røken
0800
1200
1300
1500
Økonomi
Lunsj
Økonomi oppgaver
Selskapsform
- krav til regnskap
- revisjon
- osv.
1600 Kaffe/kaker
1615 Selskapsform forts.
1715 Slutt for dagen
Ledelse/start av egen bedrift
Forretningsplan
Markedsføring
Lunsj
Markedsføring forts.
Rapporten i lys av markedsføring
Kaffe/kaker
Kundebehandling
Slutt for dagen
Felles middag
SØNDAG
0800
1100
1230
1330
1500
1600
Juss
Rapportskriving/It's learning
Lunsj
Rapportskriving/Its learning forts.
Etikk
Avslutning
- oppsummering og spørsmål
Med forbehold om endringer i programmet og forelesere
Målgruppe
Kurset henvender seg til ingeniører, byggmestere eller andre, med solid, relevant
praksis og interesse for taksering.
Kurset vil være relevant både
for personer som ønsker å drive aktivt med
taksering (og som ønsker medlemskap i
NITO Takst) og for fagfolk som i kraft av
sitt arbeid kommer i inngrep med
takster utført av takstmenn fra forskjellige
takstorganisasjoner
- ansatte i kredittinstitusjoner, tekniske etater
i kommunene etc.
Kurset er obligatorisk for de
som ønsker medlemskap i
NITO Takst.
For deltakere som ønsker medlemskap i
NITO Takst gjelder følgende kriterier:
- CV med formell kompetanse og rel
evant praksis oversendes NITO Takst for forhåndsvurdering og godkjenning
før kursstart.
- Minimum mesterbrev som tømrer eller murer, ingeniørutdanning eller
eksamen fra byggteknisk fagskole.
- Minimum 4 års relevant bygnings teknisk praksis etter endt utdannelse.
- Gjennomført NITO Taksts Grunnkurs i taksering, samt et av NITO Taksts
Hovedkurs.
Til informasjon:
Nye medlemmer i NITO Takst må også
være medlem av NITO.
Til slutt gjennomgås temaer som juss,
etikk og rapportskriving. I tillegg til
forelesninger vil det bli avsatt tid til
gruppeøvelser og
gjennomgang av disse.
KURSOMTALE
NITO Taksts Grunnkurs i taksering
er en obligatorisk grunnutdanning for
ingeniører og andre med formell
studiekompetanse som ønsker en
utdannelse innen takseringsyrket.
Kurset er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og NITO Takst
Service AS.
Kurset tar blant annet for seg introduksjon til takseringsyrket, verdisetting
av takstobjekter, befaringsteknikk og
kvalitetssikring. I tillegg vil temaer
som det å starte og å posisjonere sitt
eget/andres selskap bli gjennomgått,
sammen med økonomi, kundebehandling, markedsføring og ledelse av egne
virksomheter.
Kurset vil være krevende og intensivt
med forelesninger ca. 7-9 timer pr dag.
I tillegg kommer prosjektbasert fjernundervisning etter samlingen. Dvs at
man tildeles oppgaver via internett som
også besvares over nett. Kommunikasjon med UiS vil også være nettbasert.
Denne formen for nettbasert fjernundervisning foregår i et forum kalt "It's
Learning". Opplæring i bruk av
programmet "It's Learning" vil bli gitt.
Ny utdanningsmodell i NITO Takst
Grunnkurs i
Taksering
(10 stp)
Hovedkurs
taksering
av
fast eiendom
(10 stp)
Fagkurs
Tilstandsanalyse
Boliger
(20 stp)
Hovedkurs
Skadetaksering
(10 stp)
Fagkurs taksering
av større
næringsEiendommer
(10 stp)
Fagkurs
Våtromsnormen
(5 stp)
Fagkurs
Naturskadetaksering
Fagkurs
tilstandsanalyse
Næringsbygg
(10 stp)
Fagkurs skjønn
fast eiendom
(5 stp)
Hovedkurs
Taksering av
Landbrukseiendommer
(10 stp)
Hovedkurs
Maskintaksering
(10 stp)
Fagkurs
Industrimaskiner
(5 stp)
Fagkurs
løsøre
(5 stp)
Fagkurs
anleggs- og
LandbruksMaskiner
(5 stp)
Fagkurs
Motorvogn
(5 stp)
Fagkurs
Tilstandsanalyse
Landbruksbygninger
(10 stp)
Krav til forkunnskaper:
- grunnleggende datakunnskaper som
feks. navigere på internett, bruk av
e-post og bruk av tekstbehandlingsverktøy.
Krav til maskinvare/ bærbar PC:
- Egen bærbar pc må medbringes.
- Internett Explorer 5.5 eller nyere
- ISDN eller bedre
- Ram: 256 MB eller bedre
- Operativsystem: Win 98 eller nyere
- Plass for trådløst kort (PCMCIA
slot). Eller maskin med trådløst kort.
- Prosessor: 650 Mhz Pentuim III
eller bedre anbefales
- Skjermoppløsning: 1280 x 1024
Krav til programvare
Nyere versjon av
- Acrobat Reader
- Microsoft Word, Excel og Power
Point
KURSARRANGØRER
Sjefingeniør
John Grønli
Universitetet
i Stavanger
Seniorkonsulent
Hallvor Lyngstad
Universtitetet
i Stavanger
Daglig leder
Kai-Haftor Olsen
NITO Takst
Service AS
Fagkurs
Internasjonal
Taksering
(5 stp)
Konsulent
Sven Johansen
NITO Takst
Service AS
P raktiske oppl y sninger
TID OG STED
14.-17. oktober 2010
Påmeldingsfrist 13. september 2010
Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen
Tlf: 63929426
DELTAKERAVGIFT
kr. 31 000,- for NITO medlemmer
kr. 33 000,- for andre
Deltakeravgiften er inkl.
kursmateriell
Opphold og reise kommer i tillegg.
Påmelding
Grunnkurs i taksering
Kursnr. 2010610 Grunnkurs i taksering
Kursdeltaker
Personnr. (11 siffer) (Til reg. i UiS` studentsystem)
Hotellpriser
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Helpensjon pr natt kr. 1 660,-. Inkluderer: Overnatting i enkeltrom, frokost,
lunsj og middag samt kaffe/kake i
pauser kursdagene.
Tilslutningsdøgn fra dagen før kursstart
kr. 1 250,-.
Tittel
hotellets Dagpakker
De som ikke bor på hotellet må i tillegg
betale kr. 530,- pr dag for lunsj, kaffe,
kake, frukt og nettilgang kursdagene.
Fakturaadresse
PÅMELDING
Innen 13. september 2010:
NlTOs Service senter
Postboks 9100 Grønland,
0133 Oslo
eller pr. tlf.: 22 05 35 00/
fax: 22 17 24 80
Elektronisk påmelding:
via nettsiden www.nito.no/takst
NITO-medlem
Ja
Nei
Hotellpakke
Ja
Nei
Tilslutningsdøgn
Ja
Nei
AVBESTILLING
Ved avbestilling etter påmeldingsfristen betales et gebyr på kr 7 000,- . Ved
avbestilling senere enn 3 virkedager før
kursstart eller ved uteblivelse fra kurset
betales full avgift.
– kurskompendiet vil da bli tilsendt.
ADMINISTRASJON
Bianca Strand
Konsulent i NITO Takst Service AS
Epost: [email protected]
EKSAMEN
desember 2010
Vil kunne avholdes på lokale høgskoler.
Arbeidsgiver
Telefon
Adresse
Postnr.
Postnr.
Poststed
Poststed
Email
Spesielle opplysninger (Ankomst)
Det forutsettes at det medbringes egen bærbar PC med med trådløst nettverkskort
Sted
Dato
Underskrift
Påmelding kan også skje elektronisk via våre nettsider
www.nito.no/takst

Similar documents