Ny som tillitsvalgt?

Transcription

Ny som tillitsvalgt?
Slik lykkes du som tillitsvalgt
NITOs tillitsvalgtopplæring er nøkkelen til den kompetansen du trenger som
tillitsvalgt. Vi arrangerer derfor kurs for nye tillitsvalgte flere ganger i året.
Du bør raskest mulig delta på disse kursene. Her vil du få kunnskap om lovog avtaleverk som er nødvendig for å ivareta medlemmenes interesser på en trygg og profesjonell måte. Kursene er også en viktig arena for å knytte kontakt med andre tillitsvalgte.
NITO har også temakurs og prosesskurs, hvor sistnevnte gir grunnlag for å
melde seg på poenggivende studier i personalledelse og arbeidsrett.
NITO dekker alle utgifter i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte.
Les mer om dette på www.nito.no/tillitsvalgtkurs
NITO ønsker å ha dyktige og kunnskapsrike tillitsvalgte som holder et høyt
etisk nivå og behandler alle med respekt og likeverd. Det å være tillitsvalgt
innebærer store muligheter og et stort ansvar. NITO har derfor etiske retningslinjer og noen kjøreregler for å unngå kritikkverdige forhold.
Les mer om dette på www.nito.no/etikk
På www.nito.no/tillitsvalgt vil du finne mye
nyttig informasjon for deg som tillitsvalgt.
Har du spørsmål, ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor
www.nito.no/Lokale-avdelinger, NITOs servicesenter
[email protected] eller på telefon 22 05 35 00.
Ny som tillitsvalgt?
Tillitsvalgte er NITOs fremste ambassadører. Som tillitsvalgt for
en bedriftsgruppe representerer du NITOs medlemmer og
fremmer deres interesser – gjennom samarbeid og forhandlinger
med ledelsen på din arbeidsplass.
Hva gjør NITO for medlemmene?
• Sikrer gode lønns- og arbeidsvilkår
• Gir juridisk bistand i arbeidsrelaterte saker
• Tilbyr et bredt utvalg av kurs og faglige nettverk
• Synliggjør ingeniørenes og teknologenes sentrale rolle i samfunnet
• Tilbyr gode medlemstilbud innen forsikring og bank
Tillitsvalgtes oppgaver i bedriften
• Ivareta medlemmenes interesser i bedriften
• Holde god kontakt med ledelsen gjennom regelmessige møter
• Føre lokale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
• Delta på aktuelle møter, kurs og konferanser
• Synliggjøre bedriftsgruppens aktiviteter
Informasjon, tips og råd om arbeidet i bedriftsgrupper finner du på
www.nito.no/bedriftsgrupper
Slik oppfattes NITO i henhold til vår omdømmeundersøkelse 2014
pper finner du på
sgruwww.nito.no
driftpå
Mer
info
fibenner
du
idet i be
ar
om
d
rå
og
s
tip
n,
sjo
ma
Infor
per
www.nito.no/bedriftgrup