Program Svømmehallkompetanse 2016 - nettversjon

Transcription

Program Svømmehallkompetanse 2016 - nettversjon
Fagkonferansen SvømmehallKompetanse 2016 arrangeres på Scandic Hotel Hamar 16.-17. mars
2016. Konferansen er et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), NTNU Siat –
Senter for idrettsanlegg og teknologi, Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) - Tekna/NITO og
fagtidsskriftet Badeteknisk Forum.
Behovet for rehabilitering og nybygging av bade- og svømmeanlegg er større enn noensinne. Bading
og svømming er kanskje det fritidstilbudet som når frem til den bredeste brukergruppen for alle
aldersgrupper. Nye kompetansemål innen svømmeopplæring setter større krav til anleggskapasitet i
kommunene.
Det gis offentlige tilskudd til bade- og svømmeanlegg bl.a. gjennom spillemiddelordningen samt
gunstige lånebetingelser fra Staten. Det er satt i gang en rekke tiltak for å etablere flere
kostnadseffektive anlegg. Mange bade- og svømmeanlegg står i fare for å bli stengt eller lagt ned, og
etterslepet på rehabilitering er enormt.
Målsetting
Formidle kunnskap om valg av løsninger og prosjektering for fremtidige bade- og svømmeanlegg.
Herunder bærekraftige bygg, anskaffelser, og innovative løsninger og teknologi, både når det gjelder
nybygg og rehabilitering.
Målgruppe
Byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, eiere av bade- og svømmeanlegg.
16. mars 2016
Møteleder: Per Rune Eknes, Badeteknisk Forum
0830
Registrering
0945
Åpning/praktisk informasjon
1000
(1) Finansiering av bade- og svømmeanlegg – ulike løsninger og modeller
Representant fra Kirke- og undervisningsdepartementet
Kenneth Olafsen, Asker kommune
1100
(2) Ny generasjon av bade- og svømmeanlegg – paradigmeskifte?
Arkitekt Jakko Koenis
1145
Kaffepause
1215
(3) Utfordringer med TEK og bygging av svømmehaller
Wolfgang Kampel, NTNU Siat – Senter for idrettsanlegg og teknologi
1300
Lunsj
1500
(4) Masteroppgave
1530
(5) Innovasjons- og utviklingsprosesser for bærekraftige bygg
Harald Thoresen, NHO
1600
(6) Befaring Nye Ankerskogen Svømmehall
1800
Slutt
1930
Aperitiff
2000
Middag
17. mars 2016
Møteleder: Petter N. Haug, NAL
0900
(7) Svømmehallen som element i kultursenter
Arve Berg, Alstadhaug kommune
0930
(8) Bade- og svømmeanlegg som sosial arena – bademeldingen i Oslo
Rebecca Calder
1000
Kaffepause
1030
(9) Bruk av innovative løsninger og teknologi i bade- og svømmehaller
Stig Eide, SE-Arkitektur AS
1100
(10) Arkitektkonkurranser om bade- og svømmeanlegg – erfaringer og eksempler
Per Rygh, konkurranseleder, Norske arkitekters landsforbund
1130
(11) Anskaffelser – muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg
Anette Søby Bakker, Juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge
1200
Lunsj
1400
(12) Er rehabilitering av bade- og svømmeanlegg bærekraftig?
Vi står foran et konsept- og teknologiskifte
Pål Kjetil Einan, Norconsult
1445
(13) Hvordan ser et bærekraftig bade- og svømmeanlegg ut i 2030?
David Koht-Nordby, Østfoldbadet
1530
Slutt
Praktiske opplysninger
Tid og sted
16.-17. mars 2016, Scandic Hotel Hamar
Deltakeravgift
Ved påmelding før 1. januar 2016:
Medlemmer FBA og NAL; kr. 6.900,Andre; kr. 7900,Ved påmelding etter 1. januar 2016:
Medlemmer FBA og NAL; kr. 8.900,Andre; kr. 9900,Deltakeravgiften inkluderer elektronisk kursmateriell, lunsj begge dager, pauseservering, middag
(dag 1) og overnatting 1 natt.
Påmelding
NITO, Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo eller pr. tlf.: 22 05 35 00/faks: 22 17 24 80. E-post: [email protected]
Avbestilling
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et gebyr på kr 2000,–.
Ved avbestilling senere enn tre virkedager før kursstart eller ved uteblivelse fra arrangementet
betales full avgift.
Fagkomité
Bo Norseng, Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum
Per Rune Eknes, Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum
Dagny Marie Bakke, Norske Arkitekters Landsforbund NAL
Bjørn Aas, NTNU Siat – Senter for idrettsanlegg og teknologi
Tor Børre Mosland, Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) – Tekna/NITO
Anne Dyve, Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) – Tekna/NITO
Administrasjon
Anne Dyve, FBA – [email protected]
Arrangør
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
NTNU Siat – Senter for idrettsanlegg og teknologi
FBA - Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/NITO
Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum