Brosjyre medlemsfordeler

Transcription

Brosjyre medlemsfordeler
MEDLEMSFORDELER
NITO FINNER DU PÅ 20
STEDER I LANDET VÅRT
NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt
fellesskap gjennom over 500 kurs og andre arrangementer
i året, der medlemmene er.
Sjekk tilbudene til din avdeling på
www.nito.no/lokale-avdelinger
Medlemsfordeler NITO
BLI MED I NORGES STØRSTE INGENIØRORGANISASJON OG DEN ENESTE SOM
UTELUKKENDE HAR FOKUS PÅ INGENIØRER
OG TEKNOLOGER PÅ ALLE NIVÅER
- BACHELOR, MASTER ELLER HØYERE
For de fleste av oss er arbeidet noe av det viktigste i livet.
Derfor er det godt å vite at NITO sørger for å forhandle frem
de beste lønns- og arbeidsvilkårene for deg gjennom hele
karrieren. Som organisasjon er NITO både frittstående og
partipolitisk uavhengig.
NITO er fagorganisasjonen for ingeniører og teknologer
med bachelorgrad, mastergrad eller høyere utdanningsgrad.
I denne brosjyren kan du lese mer om de største fordelene du
får som NITO-medlem. Ønsker du mer utfyllende info kan du
gå inn på www.nito.no
Bli medlem nå - og husk at med NITOs forsikrings- og
banktilbud kan du spare inn hele kontingenten.
www.nito.no/medlem
3
LØNNS- OG
ARBEIDSVILKÅR
Medlemsfordeler NITO
NITO sikrer deg
gode lønnsoppgjør
Forhandlinger
NITO forhandler frem gode rammer for lønns- og arbeidsvilkår
for sine medlemmer i alle deler av arbeidslivet.
Lønnsforhandlinger
Lønnsforhandlinger i den enkelte virksomhet blir stadig viktigere.
NITO gir råd og veiledning til medlemmer og tillitsvalgte som
skal gjennomføre lokale forhandlinger.
Lønnsstatistikk
NITO utarbeider årlige lønnsstatistikker basert på medlemmenes
lønnsdata. Disse statistikkene er et viktig verktøy for tillitsvalgte og det enkelte medlem for å sikre et optimalt lønnsnivå.
Les mer på www.nito.no/medlem
5
JURIDISK
BISTAND
Medlemsfordeler NITO
Som NITO-medlem får du
gratis juridisk bistand
Gratis arbeidsrettslig bistand
NITO har dyktige advokater som yter gratis juridisk bistand
for medlemmer i arbeidsrelaterte forhold. Som NITO-medlem
kan du ta direkte kontakt med en av våre advokater.
Våre advokater håndterer årlig ca 4 000 henvendelser, og
forhandler og fremmer medlemmenes interesser bredt i hele
Norge. En advokat vil koste deg 2 000 - 3 000 kroner per time i det
private markedet. NITO tilbyr omfattende gratis arbeidsrettslig
bistand, om nødvendig helt til Høyesterett.
NITOs advokattilbud er etterspurt og sikrer en viktig trygghet i
arbeidslivet. Arbeidsrettslig bistand er ellers ikke dekket av rettshjelpsordningene i ordinære forsikringer. Det er ingen egenandeler
eller omkostninger for NITOs medlemmer, se for øvrig retningslinjene for juridisk bistand.
Temaskriv
Som medlem får du tilgang til en rekke temaskriv som gir
deg faglig innsikt i de fleste problemstillinger du vil møte som
arbeidstaker.
Les mer på www.nito.no/medlem
7
FORSIKRING OG BANK
FORSIKRING
OG BANK
Medlemsfordeler NITO
Med NITOs forsikringsog banktilbud sparer
du inn hele kontingenten
Spar hele kontingenten!
Med snart 80 000 medlemmer er vi i stand til å forhandle
frem svært gode tilbud. Disse forsikrings- og banktilbudene
kan faktisk spare deg for hele årskontingenten! På våre nettsider kan du lese mer om medlemsfordelene på forsikring og
bank, fremforhandlet spesielt for NITO-medlemmer og deres
familier.
Forsikring og bank
NITOs Innbo- og Ulykkesforsikringer kjøper du direkte av
NITO til spesialpriser. Medlemskapet hjelper deg å få dekket
de fleste av dine behov for forsikringer til gunstige priser.
Som NITO-medlem nyter du godt av de beste betingelsene i
Gjensidige Bank.
Sparing
Gjennom NITO-kortet fra DNB og Fondssparing fra Alfred
Berg får du enda flere gode medlemsfordeler.
Les mer på www.nito.no/medlem
9
KURS OG
ARRANGEMENTER
Medlemsfordeler NITO
Med NITOs kurstilbud
kan du til en hver tid
holde deg oppdatert
Bredt kurstilbud med dyktige forelesere
NITO tilbyr et bredt utvalg kurs for ingeniører og teknologer
innen de fleste fagretninger. I tillegg har vi kurs innenfor blant
annet ledelse og økonomi. Som NITO-medlem får du rabatt på
alle våre fagkurs. Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har også et
eget kurstilbud til bioingeniørene, hvor BFIs medlemmer får
50 % rabatt. NITO Takst tilbyr takstutdanning for alle med
relevant byggteknisk bakgrunn.
Konferanser
NITO er med og arrangerer næringspolitiske konferanser
og aktuelle fagrelaterte konferanser som Modifikasjonskonferansen. Dette er viktige møtesteder for nøkkelpersoner i
bransjene.
Tillitsvalgtopplæring
De tillitsvalgte er NITOs viktigste ressurs. Hvert år deltar mer
enn 2 000 av våre tillitsvalgte på kurs for å skolere seg i rollen
som tillitsvalgt. Kursene bidrar til personlig utvikling, nettverksbygging, motivasjon og rekruttering til tillitsverv.
Les mer på www.nito.no/medlem
11
FAGNETTVERK
Medlemsfordeler NITO
Utvid ditt nettverk
gjennom NITO både
sentralt og lokalt
NITO der du er
NITO har snart 80 000 medlemmer, 1 400 bedriftsgrupper og er
representert på over 1 900 arbeidsplasser med tilsammen 6 000
tillitsvalgte. I tillegg kommer hundretalls faglige representanter i
utvalg, råd og grupper. Vi har 20 lokale avdelinger som tilrettelegger for mer enn 500 lokale kurs og arrangementer i året. Totalt
er vi 125 ansatte som bidrar til at NITO er et effektivt og slagkraftig
nettverk for ingeniører og teknologer. NITO gjør deg tryggere i
arbeidslivet og kan hjelpe deg til å lykkes med dine ambisjoner.
NITOs fagmiljøer for bioingeniører og takstmenn
Bioingeniørfaglig institutt (BFI) ivaretar bioingeniørenes faglige
interesser og gir tilbud om spesialistgodkjenning. NITO Takst er
Norges største organisasjon for takstingeniører.
NITOs fagnettverk
Du kan ta del i NITOs Lederforum, NITO Mat & Drikke, NITO Skole, NITO
Geomatikk, NITO Egen Bedrift, NITO IKT, NITO Bygg og Anlegg, NITO
Petroleum og NITO Vei- og Trafikksikkerhet. Gjennom fagnettverkene
tilbys medlemmene gratis temamøter, rabatterte kurs/konferanser
og de har mulighet til å gi innspill til NITOs fagpolitiske arbeid.
Les mer på www.nito.no/medlem
13
KARRIERE OG
JOBBUTVIKLING
Medlemsfordeler NITO
NITOs rådgivere kan
hjelpe deg med
mer enn en ting!
Gratis karriereveiledning
Er du usikker på videre veivalg i karrieren din og har behov for
å sortere ut alternativene? NITO tilbyr gratis karriereveiledning
enten du er arbeidsledig, nyutdannet eller har vært i arbeidslivet en stund. Tilbudet omfatter nettbasert veiledning og
individuell samtale med veileder.
Vurdering av arbeidskontrakt
Dersom du lurer på om du har inngått en god arbeidskontrakt,
kan du ta direkte kontakt og rådføre deg med NITOs jurister.
Utdanningsstipend
NITO-medlemmer som er ansatt i bedrifter i NHO-området, kan
søke NITO sentralt om stipend til kompetanseutvikling.
Stipendet er begrenset oppad til 25 000 kroner.
Bioingeniørene kan få studiestøtte
Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har et eget studiefond der
instituttets medlemmer kan søke om økonomisk støtte til faglig
utvikling. I tillegg har BFI et populært etterutdanningstilbud.
Les mer på www.nito.no/medlem
15
HJELP TIL
ARBEIDSSØKERE
Medlemsfordeler NITO
NITO gir deg nyttige råd
når du skal søke jobb
Vurdering av CV og jobbsøknad
Et godt førsteinntrykk er helt avgjørende for å vekke arbeidsgivers interesse. Derfor er det viktig at CV og jobbsøknad er
utformet på en måte som øker sjansene for å bli innkalt til
jobbintervju. Som NITO-medlem får du gratis vurdering av CV
og jobbsøknad, med innspill og kommentarer som kan styrke
søknaden din. Kontakten foregår elektronisk.
Jobbsøkerkurs
NITO avholder gratis jobbsøkerkurs for studentmedlemmer ved
mange av landets studiesteder hvert år, og for arbeidsledige
ved behov. På kurset blir man oppdatert på arbeidsmarkedet
for ingeniører og teknologer og får gode tips og råd om hvordan
man skal gå frem i en jobbsøkerprosess.
Økonomi
Blir du arbeidsledig eller permittert, kan du få kontingentfritak.
Arbeidsledige NITO-medlemmer kan få inntil 15 000 kroner i året
til kompetansegivende kurs. Vi kan også bistå med lån ved
arbeidsgivers konkurs og manglende lønnsutbetaling.
Les mer på www.nito.no/medlem
17
Medlemsfordeler NITO
Få NITO Refleks og TU
direkte i postkassa - samt
tablet-utgaven av TU
NITO Refleks
NITOs eget medlemsblad sendes ut fire ganger i året til
alle medlemmer, og er ofte med på å sette dagsorden
blant politikere og i medieverdenen. Bladet kan også
leses på www.nitorefleks.no
Teknisk Ukeblad
Norges største polytekniske tidsskrift utkommer hver
annen uke. Årsabonnement koster 1 240 kroner, men
som NITO-medlem får du dette gratis i posten.
Fagtidsskriftet Bioingeniøren
Medlemmer i Bioingeniørfaglig institutt får det
vitenskapelige tidsskriftet ti ganger i året.
Les mer på www.nito.no/medlem
19
TA GJERNE DIREKTE
KONTAKT MED VÅRE
LOKALE AVDELINGER!
NITO Aust-Agder
Kystveien 2
4841 Arendal
[email protected]
NITO Nordland
Postboks 631
9257 Tromsø
[email protected]
NITO Svalbard
Postboks 631
9257 Tromsø
[email protected]
NITO Buskerud
Postboks 1083
3001 Drammen
[email protected]
NITO Nord-Rogaland
og Sunnhordland
Sæ 132
5417 Stord
[email protected]
NITO Sør-Trøndelag
Høgskolen i Sør-Trøndelag
7004 Trondheim
[email protected]
NITO Hedmark
Storhamargata 44
2317 Hamar
[email protected]
NITO Hordaland
Solheimsgaten 11
5058 Bergen
[email protected]
NITO Møre og Romsdal
Storgata 9
6413 Molde
[email protected]
NITO Oppland
Postboks 416
2803 Gjøvik
[email protected]
NITO Oslo og Akershus
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo
[email protected]
NITO Rogaland
Reidar Berges gate 9
4013 Stavanger
[email protected]
NITO Sogn og Fjordane
Postboks 526
6803 Førde
[email protected]
NITO Telemark
Postboks 1536 Down Town
3902 Porsgrunn
[email protected]
NITO Troms
Postboks 631
9257 Tromsø
[email protected]
NITO Vest-Agder
Kystveien 2
4841 Arendal
[email protected]
NITO Vestfold
Postboks 17
3101 Tønsberg
[email protected]
NITO Østfold
Stadion 4
1671 Kråkerøy
[email protected]
Foto: Tom Haga
NITO Møre og Romsdal
Postboks 7910 Spjelkavik
6022 Ålesund
[email protected]
NITO Nord-Trøndelag
Neptunvegen 6
7652 Verdal
[email protected]
2015
NITO Finnmark
Postboks 631
9257 Tromsø
[email protected]
NITO I Lakkegata 3 I Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo I Telefon 22 05 35 00 I [email protected] I www.nito.no