NTNU 2016 Organisasjonskart

Comments

Transcription

NTNU 2016 Organisasjonskart
Midlertidig organisering nye NTNU
pr. 1.1.2016
STYRET
REKTOR
Stedlig leder
---NTNU i
Gjøvik
Økonomiog
eiendomsdirektør
Driftsavdelingen
Fakultet
for
arkitektur
og
billedkunst
(AB)
Seksjon
for
campus
og
drift
(tidl. HiST)
Økonomiavdelingen
Det
medisinske
fakultet
(DMF)
Prorektor
for faglig
integrasjon
Seksjon
for
økonomi
Studieavdelingen
(tidl. HiST)
Det
humanistiske
fakultet (HF)
Fakultet
for
informasjons
teknologi,
matematikk
og
elektroteknikk
(IME)
Prorektor
for
utdanning
Seksjon
for
studie
og
bibliotek
NTNU
UB
Prorektor
for
forskning
Kommunikasjonsavdelingen
(tidl HiST)
Stedlig leder
---NTNU i
Ålesund
Prorektor
for
nyskaping
Kommunikasjon
(tidl. HiST)
Personal
avdelingen
Seksjon for
personaladministrasjon
og
organisasjonsutvikling
Organisasjonsdirektør
ITHMSavdelingen avdelingen
Administra
sjonstjenesten
(tidl. HiST)
Fakultet
for
ingeniørvitenskap
og
teknologi
(IVT)
Kunnskap for en bedre verden
Fakultet
for
naturvitenskap og
teknologi
(NT)
Fakultet
for
samfunnsvitenskap
og
teknologiledelse
(SVT)
Fakultet
for
helseog
sosialvitenskap
(FHS)
Fakultet
for
lærerog
tolkeutdanning
(FLT)
Fakultet
for
teknologi
(FT)
Handelshøyskolen i
Trondheim
(HHiT)
(tidl. HiST)
(tidl.HiST)
(tidl.HiST)
(tidl. HiST)
NTNU
Vitenskapsmuseet
1
Midlertidig organisering nye NTNU - pr. 1.1.2016
NTNU i Gjøvik
NTNU i Ålesund
Stedlig leder
Stedlig leder
Administrativ
leder
Studie og
forskningsseksjonen
Avdeling
for
helse,
omsorg
og
sykepleie
Personalseksjonen
Avdeling
for
informatikk
og medieteknikk
Økonomi
og
driftsseksjonen
Administrativ
leder
Bibliotekseksjonen
ITseksjonen
Avdeling
for
teknologi,
økonomi
og
ledelse
Kunnskap for en bedre verden
Studie- og
forskningsseksjonen
Avdeling
for
internasjonal
business
Bibliotek
Avdeling
for
ingeniørog
realfag
Personalog
organisasjonsseksjonen
Avdeling
for maritim
teknologi
og
operasjoner
ITseksjonen
Avdeling
for
biologiske
fag
Økonomiog
driftsseksjonen
Avdeling
for
helsefag
2