Statusrapport Bacheloroppgave

Comments

Transcription

Statusrapport Bacheloroppgave
Statusrapport Bacheloroppgave
Gruppe: 4
Gruppemedlemmer:
Einar Belck-Olsen (ANVDATA)
Roger Bløtekjær Johannessen (ANVDATA)
Helene Juterud (ANVDATA)
Halvor Rønneseth (ANVDATA)
Maja Langsrud Sæterstøen (ANVDATA)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Oppdragsgiver: Samfunnet Bislett
Veileder: Ingen per tidspunkt
Status per 21.10.2015:
Gruppen er opprettet og registrert på: https://www.cs.hioa.no/data/bachelorprosjekt
Einar Belck-Olsen vil fungere som gruppeleder og kontaktperson for gruppen.
Vi har inngått en avtale om å skrive bacheloroppgaven vår for Samfunnet Bislett og har skrevet under
kontrakt med dem.
Vedlegg:
Kontrakt mellom gruppen og Samfunnet Bislett
Kravspesifikasjon fra Samfunnet Bislett