Bransjedagen 2015 26. februar 2015

Transcription

Bransjedagen 2015 26. februar 2015
www.hioa.no
PB. 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00
[email protected]
Sted:
Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller.
Kunnskapsveien 55, Kjeller.
Adkomst:
Nordvest for Lillestrøm vis a vis Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det er lett adkomst både med bil og offentlig
kommunikasjon. Deltagerne henstilles å bruke offentlig
kommunikasjon.
Tid:
26. februar 2015
Kl. 11.00 til 16.00 (registrering fra kl. 10.30)
Kl. 16.00-17.30 “Sosialt og faglig i Østre Gate”
Bransjedagen 2015
Facility Management
_ Få en faglig oppdatering
_ Bli kjent med fremtidens drifts- og serviceledere
_Trender innen Facility Management og matomsorg
26. februar 2015
Pris:
500 kr. per deltaker inkludert lunsj. Virksomheter som ønsker å profilere seg overfor studenter og øvrige deltakere på
bransjedagen, kan få sette opp en egen stand. En stand koster
1600 kr (inkludert én deltaker med lunsj).
Påmelding:
https://bt.hioa.no/ehandel/kb_kode_test.php?pk=hf_hel_15_bransje
Virksomheter og bedrifter som ønsker å stille med stand i
Østre Gate bes kontakte Ellen Nygard.
Kontaktpersoner:
Høgskolelærer Ellen Nygard, tlf. 64 84 96 09, [email protected]
Førsteamanuensis Knut Boge, tlf. 64 84 91 07, [email protected]
Roller under Bransjedagen 2015:
Konferansierer: Ida Herje og Sigrid-Helen Lucassen
Ansvarlig husøkonom: Lise Lotte Kjelsberg
Ansvarlig kostøkonom: Trude Arka
Foto: Arnstein Staverløkk
Program
10.30 Registeringen åpner. FM-aktører har betjente stands i Østre Gate.
11.00 Musikk og mingling til et bærekraftlig måltid i Østre Gate.
Kokker: Mari Jørgensen, Finn Flor, Sigurd Karlstad, Per Sigurd
Myrvang og Steinar Beck.
13.45 Mattrender i Norge og internasjonalt.
Knut Jacobsen, innsiktssjef Nortura
FAGLIG PROGRAM I AUDITORIUM E101
14.05 Trender innen sykehuskjøkken.
Vidar Arnesen, avdelingsleder hovedkjøkken, kantine og matverter
Oslo Universitetssykehus
12.00 Åpning
Kari Almendingen, instituttleder, Institutt for helse, ernæring og ledelse
ved Fakultet for Helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
14.25 FM i det mest komplekse miljøet som finnes. Direktøren
deler erfaringer fra volum- og spesialisttjenester innen FM ved Ahus.
Morten Løkken Bendiksen, direktør Ahus FM
12.10 Bærekraftig FM til tiden. Professorens refleksjoner rundt
utdanning og et balansert fokus mellom de tre P-ene innen FM «People,
Planet & Profit».
Susanne Balslev Nielsen, professor II, Institutt for helse, ernæring og
ledelse, studielederområdet for Facility Management, HiOA
BENSTREKK I 10 MINUTTER
12.30 De viktigste FM-trendene i 2015. En presentasjon av trender
som preger næringen globalt og hvordan studenter på Husøkonomi og
serviceledelse har arbeidet med disse.
Bjarne Tarjei Haugen, adm.dir Movation og høgskolelektor, Institutt for
helse, ernæring og ledelse, studielederområdet for Facility Management
15.10 Studenter har en perspektiv-samtale med Bjarne Tarjei
Haugen og Morten Løkken Bendiksen. Med oss som tilhørere, deles
tanker om konsekvenser for FM i forbindelse med nytt momsregime
ved tjenestekjøp i offentlig sektor, synspunkter på kompetanse til
ledere på ulike nivåer i «FM-pyramiden», hvordan studenter ved
studielederområdet FM passer inn i forhold til arbeidslivets behov.
Blant annet.
Ida Herje og Lise Lotte Kjelsberg
12.50 Bruk av solenergi som bærekraftig løsning. Presentasjon av
prosjektoppgave i Eiendomsservice og ressursplanlegging.
Benedikte Lind Fredenfeldt og Elisabeth Lien Fjeld, studenter på
Husøkonomi og serviceledelse
13.05 Hvordan kan leverandørene være med på å styrke
oppdragsgivers kjernevirksomhet? Presentasjon av prosjektoppgave i
Eiendomsservice og ressursplanlegging.
Lise Lotte Kjelsberg, Morten Wolla og Una Stefansdottir Ugelvik,
studenter på Husøkonomi og serviceledelse
BENSTREKK I 10 MINUTTER
13.30 Matomsorg i fengsel og på sykehjem. Presentasjon av
prosjektoppgaver i Matkultur, ernæring og helse.
Bjørg Bilden Rannem, Finn Flor og Mari Jørgensen, studenter på
Kostøkonomi, ernæring og ledelse
14.55 Erfaring fra utvekslingsopphold høsten 2014. KOST- og
HUSL-studenter forteller.
Randi Solli, Sigurd Karlstad og Roberto Marra
15.40 FM-utdanningene ved HiOA fornyer seg – igjen, og
fortsetter. Studieleder forteller om en epoke som nå er slutt; årets
avgangsstudenter på HUSL og KOST er de siste. Hva er innholdet i
HiOAs FM-utdanning, og hva blir det ved overføring til nytt fakultet og
campus?
Knut Boge, studieleder, Institutt for helse, ernæring og ledelse,
studielederområdet for Facility Management, HiOA
15.55 Oppsummering og avslutning.
Ida Herje og Sigrid-Helen Lucassen
16.00 til 17.30 SOSIALT OG FAGLIG I ØSTRE GATE
Snack, mingling og kontakt med FM-aktører og andre. For alle
deltakere på Bransjedagen 2015

Similar documents