3 superbruker-stillinger til Makerspace på MEK ved HiOA

Comments

Transcription

3 superbruker-stillinger til Makerspace på MEK ved HiOA
3 superbruker-stillinger til Makerspace på MEK ved HiOA
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 17 000 studenter
og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt
studie- og arbeidssted som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.
Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.
Institutt for Maskin, Elektronikk og Kjemi søker 3 studenter som er engasjert og interessert i å styrke
miljøet for 3D-printing, elektronikk, prototypeutvikling, design, biohacking og medisinsk teknologi på
HiOA.
Makerspace er en sosial bevegelse og en tverrfaglig arbeidsmåte som sprer seg i Norge og i verden.
Dette er avhengig av utvikling innen en rekke tekniske-kreative felt som Internet-of-Things, mobile
medier, velferds- og medisinsk teknologi og tjenesteutvikling, 3D-printing og prototyputvikling. Se
https://blogg.hioa.no/maker.
Vi søker deg som vil bidra til å utvikle Makerspace til å bli et kreativt miljø hvor studenter, bedrifter
og interesserte kan jobbe sammen og dele de seneste teknikkene og innovative prosjektoppgavene.
Du kommer til å jobbe tett sammen med studenter og personale på HiOA.
Tilsettingsperioden er oppdelt i 2 perioder. Fra oppstart 06.06.16 til 15.06.16 og fra 20.08.16 til
15.12.16. Arbeidet skjer i dagtid og kveldstid på ukedagene og på helgene.
Ansvarsområde og arbeidsoppgaver






Utvikle, lede, og være kontaktperson i et felleskap rundt en eller flere teknikker og felt, først
og fremst i 3D-printing, Elektronikk, Medisinsk teknologi og Biohacking
Invitere, markedsføre og holde introduksjonskurs og workshops med interesserte studenter,
partnere, bedrifter, HiOA-kontaktpersoner og lærere på og utenfor HiOA
Sørge for at infrastruktur og det tekniske fungerer
Samarbeide med de andre superbrukerne og holde ukentlige møter for fremdrift
Administrere og oppdatere nettside og sosiale medier og sørge for at aktiviteter og prosjekt
som lages i Makerspace publiseres i disse kanalene
Produsere utstillinger, konkurranser og samarbeid som hackathon i regi av Makerspace.
Kvalifikasjonskrav





Studerer og har minst ett år igjen på HiOA
Dyktig og drivende til å lære ny teknologi
Kan vise til gode tekniske-praktiske ferdigheter
Kan vise til engasjement og arbeid i sosialt fellesskap
Er åpen og sosial, og kan lett kommunisere med studenter og andre.
Ønskede egenskaper




Innovativ med gründer- og dugnadsånd
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til å motivere, lede og inspirere
Initiativrik og fleksibel
1
Vi tilbyr
Lønn 3-10 timer per uke, fra juni til desember 2016
Arbeidserfaring i praktisk prototyputvikling, opplæring i pedagogiske metoder og teknologiutvikling
Felleskap i kreativ utviklingsmiljø
Innen søknadsfristen må søknaden sendes på epost til:
[email protected] og [email protected]
Søknad med motivasjon
CV
Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1069 førstefullmektig. Bachelorstudenter får ltr 21,
masterstudenter ltr 41. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:
Overingeniør Evin Güler, tlf. 41512247
Førsteamanuensis Anders-Petter Andersson, tlf. 48467760.
HiOA ansetter egnede superbrukere basert på søknadsbrev. Ved behov kaller vi inn til intervju.
Søknadsfrist:
6. juni 2016
Ansettelsestype
prosjektstilling, 6- 15 juni og 20 august-15 desember, med opphold for
eksamen og ferier
Arbeidstid
dag og kveldstid, arbeid på helg kan forekomme
Tiltredelse
6 juni
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 3-10 timer per uke
Sted
Pilestredet og Kjeller
Land
Norge
Overingeniør Evin Güler, tlf. 41512247
Førsteamanuensis Anders-Petter Andersson, tlf. 48467760.
Publisert
26.05.2016
2
Søknadsfrist
06.05.16
3