Referat fra møtet i Læringsmiljøutvalget 26.03

Transcription

Referat fra møtet i Læringsmiljøutvalget 26.03
Notat
Dato: 12.04.2015
Til:
Læringsmiljøutvalget
Fra:
Kristin Straume Vivoll, sektretær
[email protected]
Referat fra møtet i Læringsmiljøutvalget 26.03.2015
Til stede:
Jørgen Ringen Andersen, Anette Magnussen, Mari Tønnessen Flåtåmo, Ken Henry Hyttemoen, Anne
Berit Gregersen, Olgunn Ransedokken, Sven Olav Hagen, Kristin S. Vivoll.
Fravær: Torunn Erichsen, Ane Larsen Mjøen, Beate Dessingthon, Philip Stampe
Observatør/gjester: Kari Jussie Lønning, Jan Håvard Ryen.
Basert på tilsendt saksliste:
1. Orienteringssaker:
a. Møtedeltagerne fikk en omvisning på studiested Sandvika v/Else Moe.
b. Beate Dessingthon som er midlertidig tilsatt som studentlivkoordinator ved HiOA, meldte
forfall på grunn av værforholdene. Presentasjonen fra henne om arbeidet som gjøres rundt
studentliv, gikk derfor ut, men vil bli tatt inn igjen til neste møte i LMU.
c. Jan Håvard Ryen fra Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, orienterte om
studiestart 2015 og hvordan det jobbes ved institusjonen for å ivareta de nye studentene
på best mulig måte.
d. Policynotat for bruk av ansiktsdekkende plagg ble gjennomgått av Olgunn Ransedokken.
Notatet er vedtatt i rektors ledermøte, og skal videre opp i Mangfoldkomiteens møte 30.
april.
e. SiO og HiOA har utarbeidet en tiltaksplan/oppfølgingsplan i etterkant av «Operasjon
HiOA» knyttet til studentforeninger. Denne ble formelt overrukket fredag 20. mars. I
tiltaksplanen foreslås en rekke satsningsområder som HiOA ønsker å jobbe videre med
for å styrke foreningslivet ved institusjonen. Blant annet dreier dette seg om å tilføre
ressurser som skal jobbe med studentliv og igangsetting av tiltak som vil bidra til at
foreningslivet fortsatt vil blomstre ved HiOA.
Vedtakssaker:
f. Studentparlamentet har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for bruk og booking av
grupperom. Disse ble presentert av læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet, Jørgen
Ringen Andersen.
Vedtak: LMU gjennomgikk punktene med endringer som Studentparlamentet foreslår og
støtter seg til vedtaket om at disse tas med videre i utviklingen av nye retningslinjer.
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: 67 23 50 00, [email protected]
2. Eventuelt: Læringssenteret har fått nye utvidede åpningstider, og vil holde åpent mellom kl. 8-20
mandag til torsdag.
3. Møteevaluering: Gode tilbakemeldinger på møtet til tross for utfordringen som var med
ekstremværet denne dagen, og derfor gjorde at ikke alle greide å komme seg til møtet i Sandvika.
Referent: Kristin Straume Vivoll, sekretær
Høgskolen i Oslo og Akershus – side 2

Similar documents