Protokoll Parlamentsmøte 1 2015 (ekstraordinært møte)

Transcription

Protokoll Parlamentsmøte 1 2015 (ekstraordinært møte)
1
Protokoll P1 2015, ekstraordinært møte
2
3
Dato: 13 januar 2015, kl 17:00 – 17:25
4
5
Tilstede:
6
7
SAM: Christoffer Storm Tiller Alsvik, Hoang Vi Pham, Loyar Nung, Maria Reitås Messenlien,
Sandra Yeomans, Silje Refsnes Coward, Rune Keisuke Kosaka
8
9
TKD: Katja Sørum, Manjit Kaur, Shan Mohammed, William Giffen Sæbø, Tina Årikstad
Sørensen
10
11
LUI: Anette Magnussen, Christoffer Udenæs, Mari Tønnessen Flåtåmo, Marius Muggerud,
Iselin Knutsen Sæterdal
12
13
HF: Ansar Ahmad Qadeer, Lillian Eide Sørensen, Martine Josefine Frantzen, Shukri
Abdulgadir Mohamed, Carl Alexander Kessen Sverdrup, Jakob Loe
14
Ordstyrerbordet: Andreas Faye-Lund, Eirik Uthus, Jannicke Døvre
15
KOK: Mikkel B. Oddum, Isabel B. Nærø, Amina Ibrahim,
16
17
18
19
20
Andre: Sindre Safvenbom, Elin Synnøve Nordberg, Philip Stampe, Marie Aadnesen, Einar
Belck-Olsen, Beate T. Dessingthon, Therese E. Lerøen, Tuva Aune Wettland, Eline Stølan,
Suzanne Nordgaard, Kristian Myhre, Tord Øverland, Jørgen Ringen Andersen, Tamara
Valdueza Eiret, Kine Nossen, Frode Eika Sandes, Khrono, Christine A. Svendsrud, Sigrid
Mæhle Grimsrud, Torgeir Lebesbye, Universitas.
21
22
PSak 00/15 a, b, c, d og e – konstituering
23
24
a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
25
Vedtak:
26
27
28
29
-
Andreas Faye- Lund og Eirik Uthus velges til ordstyrere
Jannicke Døvre velges til referent
Philip Stampe, Einar Belck-Olsen og Marie Aadnesen velges til tellekorps
30
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
31
Vedtak:
32
- Innkalling og saksliste godkjennes.
1
33
c) Godkjenning av protokoll fra siste møte
34
Vedtak:
35
- Saken utsettes til neste møte
36
d) Forretningsorden
37
38
39
40
Ettersom dette er et ekstraordinært møte er det ønskelig å fravike forretningsordenen §2-3
punkt d) og e) om faste saker. Det ønskes ikke at orienteringer eller ettergodkjenninger
gjennomgås i dette møtet. Disse vil komme på første ordinære møte 27. januar.
Forretningsorden ligger vedlagt i e-posten.
41
42
Vedtak:
43
-
Forretningsorden godkjennes med unntak av §2-3 punkt d) og e).
44
45
Mistillitsforslag til leder av Studentparlamentet
46
PSak 01/15
47
48
49
50
Forslagsstiller William Sæbø hadde et innlegg i saken. Det er ikke med lett hjerte dette
forslaget er fremmet, men på bakgrunn av SFR saken og at det er gjort oppnevninger uten at
alle er forespurt om interesse før oppnevningen er gjort. Sittende AU har også ikke vært så
veldig mottagelige for konstruktiv kritikk ytret William.
51
52
53
54
55
56
57
Leder, Tord Øverland hold et innlegg. Det kan være at AU har gjort noen feil, men de har
fulgt alle dokumenter som er vedtatt av Studentparlamentet. Når det gjelder oppnevningen
ble denne gjort på samme måte som tidligere oppnevninger med kort tidsfrist. Det ble også
tatt hensyn til krav om likestillingen, fakultetstilhørighet og ulik organisasjonsbakgrunn i
forespørringen av kandidater. Når det gjelder SFR saken tok AU til seg mye kritikk i den
saken, samtidig kan Studentparlamentet mene noe om alle ting også der de ikke har
myndighet til å gjøre noe.
58
59
Vedtak:
60
Forslaget falt
61
62
63
2