Mer om kandidatene på Fakultet for helsefag

Transcription

Mer om kandidatene på Fakultet for helsefag
Fakultet for helsefag
Alexander Koch
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Ansvarsbevisst, jeg gjør det jeg skal gjøre
 Omtenksom, tenker på andre, evt. konsekvenser av avgjørelser
 Kreativ, tenke utenfor "boksen", ser gjerne etter alternative løsninger
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Godt skolemiljø, både fra lærernes side og læringsmuligheter.
 Utdanning rettet mot studentenes behov for arbeidslivet/videreutdanning
 En miljøvennlig skole
Anders Solberg
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Reflektert
 Ydmyk
 Bestemt
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Bedre tilrettelegging av praksis for studenter
 En informasjonsportal som samler relevant informasjon trinn for trinn. Huskeliste for studenter for
hvert semester
 Studentveiledning fra studenter på kull over
Andrea Draget Hoel
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Omsorgsfull
 Strukturert
 Engasjert
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 God kvalitet på forelesere/forelesninger
 Kvalitet på studiet
 God informasjonsflyt
Ansar Ahmad Qadeer
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Ansvarlig
 Samarbeidsvillig
 Ressurssterk
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Bedre kvalitet i praksis


Mer og bedre veiledning
Tverrfaglig samarbeid
Benedicte Christine Høgberg Holvik
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Positiv
 Sosial
 Kreativ
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Praksis i utdanninga
 Gode forelesere/undervisningskvalitet
 Sosiale møteplasser på campus
Helene Kongerud
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Stå på vilje
 Positiv
 God til å samarbeide
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Timeplaner som stemmer
 Pensumlitteratur til rett tid
 Mer samarbeid mellom ulike studieretninger
Jeanett Paulsen
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Jeg er presis, gjør aldri en jobb halvveis.
 Ikke redd for å snakke eller ta i et tak.
 Tør å stole på meg selv, og jobber gjerne for andres velbehag.
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Flere arbeidsplasser/ sittesteder for studenter.
 En mer miljøbevist skole
 Bedre forelesninger og bedre planlegging av innleveringer/ eksamener etc.
Johanna Celinda Åhrberg
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Jag är nysgjerrig och vill gärna veta mer och finna mer information om ting jag inte kan så mycket
om.
 Jag tar tak i ting, och vill få ting gjort.
 Jag lyssnar till och ser problem och tar de vidare.
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Bättre kommunikationsflyt mellan studenter och föreläsare. Mycket information når inte fram som
det ska.
 Digitalisering och bruk av PC i undervisning och examen.
 Kvalitet på utdanningen; goda inspirerande föreläsare som är uppdaterte och engagerade.
Kjerstin Teigen
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Ser dei som er litt aleine og prøver å inkludere de.
 Har ikkje eit problem med å stå forran folk å snakke.
 smilende og blid opptimist som alltid har ein tørr vits på lager.
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Gode forelesere, som kan faget sitt og sammtidig lære vekk på ein bra måte.
 Utveksling, gode avtaler som er tilrettelagt kvart studie.
 Gode studentrabatter, slik at studentene kan leve best mulig på stipend og lån fra lånekassen.
Lene Dæhlin
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Strukturert
 Omgjengelig
 Målrettet
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Mer praksis tidligere i studiet
 Utvidede åpningstider i bibliotekene i helga
 Tilbud om veiledning fra studenter på høyere trinn innen samme utdanning
Lene Trulsvik Holmefjord
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Jeg har mye engasjement og ofte mye på hjertet, men vil passe på å alltid være en stemme for
mine medstudenter.
 Jeg tror også jeg kan komme med gode og kreative innspill til en bedre studiehverdag.
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Flere og bedre arbeidsplasser med bedre muligheter for praktisk øving.
 Gode og varierte undervisningsmetoder.
 Flere og bedre sosiale og kulturelle tilbud for studentene.
Lillian Eide Sørensen
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Inkluderende
 Målrettet
 Lagspiller
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:



Kommunikasjon innad i institusjonen, mellom tilsatte og studenter.
Utvikling av skolen, Strategi 2020 (HIOA til å bli Universitet).
Utvikling av faglige og pedagogisk dyktige forelesere.
Martine Josefine Frantzen
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Nysgjerrig
 God lytter
 Motivert og klar til dyst
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Ta bevisste matvalg, internt i studentparlamentet og på HiOA generelt
 Representere saker som engasjerer studenter på campus Kjeller
 Styrke strukturer rundt utveksling og internasjonale studenter
Rakel Bysveen Lier
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Dedikert og pliktoppfyllende
 Glad i å komme frem til løsninger sammen med andre.
 Liker å skaffe meg nye perspektiver og erfaringer ved å snakke med andre som er ulik meg.
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Bedre samsvar med hva studenter ønsker av undervisning og kvalitet på foreleserens tematikk.
 Mer fokus på gode samarbeidsgrupper og gruppekontrakt.
 Øke elevenes forståelse av og praktisering av kunnskapsbasert praksis.
Roman Lysun
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Sosialt
 Energisk
 Presis.
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Bedre kvalitet på kantina- matlaging, og oppvask. ikke bra nok.
 Bedre tilbud for rådgivning(gjennom studiene ) eller psykisk hjelp på skole.
 UNI toaletter.
Sahra Ranheim Grønseth
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Engasjert
 Blid
 Innovativ
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Kvalitet i utdanningen
 Undervisningskvalitet

Likestilling
Solveig Uvsløkk
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Jeg er positiv, lyttende og imøtekommende som person og tror dette vil være gode egenskaper for
å fremme synspunkter på saker ikke bare basert på egne erfaringer og meninger men også fra mine
medstudenters erfaringer og meninger.
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Jeg vil jobbe for at alle studenter skal ha et bra sosialt tilbud på HIOA i form av sosiale møteplasser
på campus til alle døgnets tider. I tillegg er det viktig med god studiekvalitet og gode forelesere
Stina Kornstad Nordahl
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Engasjert
 Samarbeidsvillig
 Positiv
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Få et mer internasjonalt studentmiljø
 Flere sosiale møteplasser
 Utvekslingsavtaler
Vegard Lindtner Holmgard
Nevn tre gode personlige egenskaper du har:
 Flink til å samarbeide
 Jeg er sosial
 Jeg er flink til å lytte til andres idéer.
Skriv ned tre saker du virkelig brenner for og ønsker å jobbe med dersom du blir valgt inn i
Studentparlamentet:
 Digitalisert eksamen
 Praksis
 Kvalitet i utdanningen