Program Kvalitetsseminaret 2015

Transcription

Program Kvalitetsseminaret 2015
Kvalitetsseminaret 2015
22-23. oktober 2015
Tema for seminaret:
Læring, teknologi og kvalitet
Studiekvalitetsutvalget ønsker dere velkommen til lærerike, nyttige og
hyggelige seminardager på Quality Hotel & Resort, Hafjell
Ditt bidrag er viktig for videreutvikling av studiekvaliteten ved HiG/NTNUGjøvik
Torsdag 22. oktober
08.00
09.30
Avreise med buss fra HIG (Hd- bygg)
Ankomst med kaffe og rundstykker
Seminarvert:
Høgskolelektor og medlem i Studiekvalitetsutvalget
Bjarne William Strøm
Birkebeinersal A + B
Rom:
10.00 - 10.10
10.10 - 10.40
Åpning v/ Studiekvalitetsutvalget
HiG-nytt v/rektor
Gjennomgang av fjorårets oppfølgingspunkter, v/ dekaner
10.40 – 13.00
10.40- 11.15
11.15 – 11.25
11.25- 12.10
Tema: Læring, teknologi og kvalitet:
Kvalitetsutvikling ved HiG. v/førsteamanuensis Halvor Holtskog
PAUSE
Eksempler på teknologistøttet læring.
v/høgskolelektor Eirik Hamre Korsen
Presentasjon av EnTL, Enhet for teknologistøttet læring.
v/leder av EnTL, Steinar Hov
Teknologistøttet læring som pedagogisk hjelpemiddel
v/høgskolelektor Nina Tvenge
12.10-12.35
12.35-13.00
13.00 - 14.00
Lunsj
14.00-14.20
Studiebarometeret v/seniorrådgiver Nils Rui
14.30 – 17.00
Avdelingsvise møter:
Vi deler oss i avdelinger og går til følgende rom:
HOS:
IMT:
Ole Stenen – Sør (2. etg.)
Ole Stenen – Nord (2. etg.)
14.30-16.00




TØL:
Birkebeienersal C (1. etg.)
Diskusjon med utgangspunkt i følgende punkter:
Hvordan kan teknologistøttet læring bidra til bedre læring?
Erfaringer med metoder og teknologi som fungerer godt?
Hvordan ønsker studentene å bruke teknologistøttet læring?
Hva skal avdelingen satse på innen teknologistøttet læring?
16.00- 17.00
Ca. 16.00
Diskusjon etter avdelingens eget behov
Kaffe med noe å biteti (serveres utenfor Birkebeinersalen)
19.00
Festmiddag (Pent antrekk)
QUIZ i baren etter middag!
Fredag 23. oktober:
07.30-08.00
Rom:
«Pusterommet» velkommen til morgenmeditasjon og oppmerksomt
nærvær for de som vil, ledet av studentprest Anne Bolstad
Birkebeinersal C
08.00 - 09.00
09.00 – 12.20
Frokost
Parallelle sesjoner:
Studenter
Rom: Birkebeinersal A + B
Ansatte
Avdelingene går til samme rom som i går
09.00 – 10.00
Seminarvert: Nestleder i
Studentparlamentet Ole Jacob Oosterhof
09.00-09.15:
Velferdstilbudet ved HiG ved
Direktør Monika Solberg i SOPP og
Adm.dir. Knut Solberg i SIT
09.15-09.30:
Hjelp til selvhjelp, UNSTUKK ved
Høgskolelektor Øivind Kolloen
09.30-09.40:
Presentasjon av tillitsvalgtkurs-SMF2081
ved Seksjonsleder Iver Jensen og
høgskolelektor Ivar Moe
09.40-10.00:
Presentasjon av Studentparlamentet,
hvordan vi jobber og hvem vi er
v/leder i Studentparlamentet Jonathan
Sørfonden
09.00 – 10.00
Seminarverter: Dekanene
10.00 – 10.15 Pause
10.15-10.35:
Hvem, hva, hvor ved HiG ved
studierådgiver Hilde Bakke
10.35-10.50:
Siste nytt vedrørende fusjonen:
IT v/ Einar J Haraldseid
Kommunikasjon v/ Maria Lillemoen
Studieseksjonen v/ Rigmor Ø. Øvstetun
10.50-11.00:
Fremtidig studentvelferd ved NTNU,
v/ Ole-Jacob Oosterhof
11.30-12.20:
Workshop v/ Jonathan Sørfonden
11.00 – 11.30
Avdelingsvise møter, oppsummering av
gårsdagens diskusjoner
10.00 – 10.15 Pause
10.15- 12.20
Parallellsesjoner/workshops om ulike
verktøy – påmelding dag 1
Rådgiver Paul Ole Hegstad
(rom Birkebeinersal C ):
SWIVL, vår lille robot – lær selv å mestre
opptak av undervisning, studentaktivitet,
gruppearbeid o.l.på en enkel måte (samt
en kjapp titt på andre opptaksmuligheter
ved HiG).
Leder i EnTL Steinar Hov
(rom Ole Stenen, Sør, 2. etg.):
PowerPoint – på tide å tenke læring?
Hvordan forbedre bruken av dette
presentasjonsverktøyet ved bl.a. å benytte
bilder?
Høgskolelektor Nina Tvenge (rom Ole
Stenen, Nord, 2.etg):
Studentaktive læringsmetoder? Er det
mulig å aktivisere mange studenter i en
forelesningssituasjon? Vi ser på «student
response systems» som Kahoot og
Socrative
Pause med kaffe og frukt/ utsjekk av rom
Felles i plenumsal: Birkebeinersal A+B
Seminarvert:
Nestleder i Studentparlamentet Ole-Jacob Oosterhof
12.30 - 12.45
Oppsummering og presentasjon av satsingspunkter ved
avdelingene fra diskusjonen dag 1: Fem minutter fra hver dekan
12.45 – 13.00
Avslutning
Rektor Jørn Wroldsen
13.00 -14.00
Lunsj
14.10
Avreise